Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7171eklem yangısıEklemlerin çeşitli nedenlerle septik veya aseptik yangısı, artritis, hlk. takrin.
7172eklemeli sıklıkSınıflara ayrılmış bir tesadüfi değişkenin her sınıfa düşen sıklık miktarı belirlendikten sonra, her sınıfa düşen sıklığın sınıflar ilerledikçe toplanarak belirtilmesi, kümülatif sıklık.
7173eklemeli sıklık eğrisiBirikimli sıklıkları belirlenmiş tesadüfi bir değişkenin koordinat sistemi üzerindeki grafiği.
7174eklemli örümcekSolpugidae ailesinin herhangi bir üyesi.
7175eklenti tiroit bezianat. Tiroidin yakınında veya trakenin boyun kısmı üzerinde veya hyoid bölgesinde görülen, kırmızı esmer renkte ve tiroit bezinin yapısına ve işlevine benzer özellikte olan çok küçük bir bez, glandula tiroidea aksessorya.
7176eklenti yumurtalıkYumurtalığın ikiden fazla olmasıyla belirgin yapılış bozukluğu, artık yumurtalık, aksesör ovaryum.
7177eklips antijenTutunma antijeni.
7178eklips dönemiTutulma dönemi.
7179ekmek mayasıEkmek üretiminde kullanılan, Saccharomyces cerevisiae olarak tanımlanan maya, fırıncı mayası.
7180ekoSesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması.
7181eko artışı artifaktıUltrasonografide, ses demetinin sıvılar gibi içinden geçtiği dokularda daha az zayıflatıldığında ortaya çıkan artefakt, akustik artış artifaktı.
7182eko kaybı artifaktıUltrasonografide, sesin bir yapıda tamamen yansıması veya emilmesiyle ortaya çıkan görüntü, akustik gölge artifaktı. Taş gibi ses dalgalarını fazla yansıtan kısımların arkasında siyah bir bant durumunda izlenen ve tanıya yardımcı olan bir artifakttır.
7183ekofeminizmFeminist ekoloji.
7184ekografiYüksek frekanslı ultrasonik dalgaların, farklı yoğunluktaki dokulardan yansıması esasına dayalı görüntüleme yöntemi.
7185ekokardiyografiKalp ultrasonografisi.
7186ekokardiyogram1. Ekokardiyografi işleminden elde edilen grafik. 2. Kalp ve damarlarının ultrasonografik görüntüsü.
7187ekolojik faktörÇevre faktörü.
7188ekolojik potansiyelBir türün belirli bir çevre faktörüne bağlı olarak büyüyüp ürediği şartların bunduğu alan.
7189ekolojik toleransBelirli ekolojik faktörlerin varyasyonu sonucunda özelleşmiş farklı ortamlara türün yerleşme yeteneği.
7190ekolojik uyumOrganizmanın uyumu, fizyolojik tepkileri, kalıtsal veya öğrenilerek elde ettiği özel davranışlardan doğan ekosistemdeki durumu.
7191ekolojik yaşam süresiBelirli çevre şartları altında bir popülasyonun veya buna bağlı bir bireyin yaşadığı hayat süresi.
7192ekoparazitSağlıklı bir konağı bulaştırabilen parazit.
7193ekosantrik çevre etiğiÇevreiçincilik.
7194ekosistemBir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birlikte oluşturduğu sistem.
7195ekotropik retrovirüslerSadece doğal konağı olan hayvanların hücrelerini enfekte eden ve bu hücrelerde çoğalabilen Retrovirüslerin bir alt sınıfı.
7196ekovirüsPicornaviridae ailesinden, enterovirüs cinsinde bulunan RNA virüs.
7197ekrin salgılamaanat. Sitoplazmada hücresel materyal dışında bir azalma görülmeyen salgılama biçimi. Bu tip salgılamada yapılan salgı granülleri ya sitoplazma içerisinde erir ve içerikleri difüzyonla hücre dışına verilir veya salgı granülleri hücre yüzeyine taşınarak içe
7198eksarbasyonHastalık belirtilerinin yeniden oluşması.
7199eksartikülasyonEklemde yapılan kesme işlemi.
7200eksensefaliMeningoensefalosel.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir