Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7261ekstensörGerici, çekici, açıcı.
7262eksternalBir oluşumun dış kısmı.
7263eksternal fiksasyon yöntemiDış tespit yöntemi.
7264eksternal fikzatörDış sabitleyici.
7265eksternal hidrosefalusDış hidrosefalus.
7266eksternal hordeolumDış arpacık.
7267eksternal seminal vezikülYassı solucanlarda Vas deferensin sirrus kesesine açılmadan önce yaptığı ve sperm depo edilen genişleme.
7268eksternal solunumDış solunum.
7269eksternusanat. 1. Dış. 2. Dışta bulunan.
7270ekstirpasyo bulbiGöz ekstirpasyonu.
7271ekstirpasyonHastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması.
7272ekstraanat. Haricinde, dışında, fazladan olarak.
7273ekstra nöronal uptakeGeri emilim 2.
7274ekstraenteral kolikBöbrek, idrar yolları, safra kesesi ve döl yatağı gibi bağırsak dışındaki karın organlarında görülen sancı.
7275ekstrahepatikKaraciğerin dışında olan veya bulunan.
7276ekstrakapsüler ekstraksiyonKornea-sklera sınırından ensizyon yapılarak camera anterior bulbi’den özel katarakt pensi ve çengeli yardımıyla lens cristallina’nın kapsülasının ön kısmıyla birlikte lensin dışarı alınması.
7277ekstraksiyon1. Çekip çıkarma, çıkarma, özütleme. 2. Yem maddesindeki yağın organik çözücüler yardımıyla çıkarılması.
7278ekstraksiyon aspur küspesiAspur tohumunun uygun bir çözücüyle yağı alındıktan sonra elde edilen kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin küspe.
7279ekstraksiyon forsZorla çekip çıkarma.
7280ekstraktÖz, hülasa.
7281ekstramedüller1. Medulla oblangata'nın dışında bulunan. 2. Kemik iliğinin dışında bulunan.
7282ekstramedüller hematopoezKan hücrelerinin kemik iliği dışındaki organlarda üretilmesi.
7283ekstramuralBir organ veya damarın çeperi dışında kalan.
7284ekstramuralisanat. Organ duvarının dışında bulunan.
7285ekstraperikardiyalPerikardın dışında.
7286ekstraperitonealKarın zarının dışında olan.
7287ekstraplöralGöğüs zarı boşluğunun dışında olan.
7288ekstrasellüler sıvıHücre dışı sıvı.
7289ekstraselüler boşlukHücreler arası sıvıyı içeren hücre dışında kalan boşluk.
7290ekstrasistolSıra dışı kasılma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir