Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7651endoperimiyokarditisEndokart, perikart ve miyokardın yangısı.
7652endoperitonitisKarın zarı yangısı.
7653endoplazmaanat. İç plazma.
7654endoplazma retikulumuanat. Elektron mikroskobunda hücrelerde gözlenen, proteinlerin ve lipitlerin sentezlenmesi ve taşınmasında görevli ergasitoplazmanın iç plazma ağı. Ünit zar yapısındaki endoplazma retikulumunun granüllü ve granülsüz iki tipi bulunur.
7655endopodKabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.
7656endopoditEndopod.
7657endopoligeniAna hücre içerisindeyken, her birisi kendi zarıyla çevrili kız hücrelerin oluşumu.
7658endopterigotlar1. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Holometabola. 2. Böceklerde internal kanadın tomurcuklanarak gelişmesiyle belirgin durum.
7659endorfinOpiyaterjik almaçlar aracılığında MSS’de etki oluşturarak başta ağrı kesilmesi olmak üzere bir çok görevi olan, alfa, beta ve gama endorfin ile enkefalin, metenkefalin ve löenkefalin gibi çeşitleri bulunan peptit yapılı fizyolojik bileşikler, endojen opio
7660endosalpingitisYumurta kanalının mukoza katının yangısı.
7661endosimbiyontDinoflagellata’lar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi bir organizmanın içerisinde yaşayan diğer bir organizma.
7662endosimbiyozBir organizmanın diğer bir organizma içerisinde yaşaması biçimindeki ortak yaşama.
7663endosistitisİdrar torbası mukozasının yangısı.
7664endositozanat. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılması ve böylece oluşan vezikülün zardan koparak sitoplazma içine alınması olayı, viropeksis. Endositoz hücrelere
7665endoskopBoşluklu organların iç yüzeyinin veya vücut boşlukları ve vücut boşluklarında bulunan organların dış yüzeylerinin gözlenmesinde kullanılan fiberden yapılmış, esnek, ucu ışıklı, içinde çok sayıda prizma bulunan gereç.
7666endoskopiEndoskopik muayene.
7667endoskopi cihazlarıEndoskopi için kullanılan aletler. İçi boş organ ve kanalların muayenesine yararlar ve muayene edilecek organın durumuna uygun biçimleri vardır. Endoskopi cihazlarının başlıcaları rhinolaryngoskop, otoskop, ophthalmoskop, laparoskop, bronkoskop, gastrosko
7668endoskopik biyopsiEndoskopi ve uygun cihazlar kullanılarak canlı vücudundan doku örneğinin alınması.
7669endoskopik muayeneBoşluklu organların iç yüzeyinin veya vücut boşlukları ve vücut boşluklarında bulunan organların dış yüzeylerinin endoskopla gözlenmesi, endoskopi.
7670endospermTohumun embriyo hariç içini dolduran nişastalı esas kısmı.
7671endosporBakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor.
7672endosteumanat. Kompakt kemiklerin iç yüzleriyle süngerimsi kemiklerin trabeküllerinin yüzeyini örten zar.
7673endosülfanOrta derecede zehirli etkiye sahip, temas, mide ve solunum yoluyla etkiyen, beyaz renkli kristalize yapıda organik klorlu bir insektisit. Ülkemizde kullanımına müsaade edilen az sayıda klorlu insektisitten biridir.
7674endotelanat. Kalp ve damarların iç yüzeyini çevreleyen tek katlı yassı epitel, endotelyum.
7675endotel kaynaklı damar gevşetici faktörDamar endotelinden salıverilen ve damar düz kas hücrelerinde hiperpolarizasyonun eşlik ettiği bir gevşeme yapıcı madde.
7676endotelinDamar endotelinden ve endotel hücre kültürlerinden salıverilen damar daraltıcı madde.
7677endotelyokoriyal plasentaanat. Fetüste koryon villuslarının döl yatağı kan damarlarının endoteline kadar uzanan plasenta çeşidi. Karnivorlarda görülen bu tip plasentada koryon villuslarındaki trofoblast hücrelerinin proteolitik enzimleri, döl yatağı mukozasının epiteliyle bağ dok
7678endotelyumanat. Endotel.
7679endotermSıcakkanlı.
7680endotermik reaksiyonIsı alan kimyasal bir reaksiyon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir