Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7681endotoksik şokBakteri toksinleri, histamin vb. enfeksiyöz hastalıklar (Escherichia coli, Clostridium perfringes ve diğerleri), yaygın karın zarı yangıları, septisemiler sonucu oluşan şok.
7682endotoksikozisEndotoksinlerin kana karışması sonucu gelişen zehirlenme hâli.
7683endotoksinGram-negatif bakterilerin hücre duvarında bulunan, patojeniteyle ilişkili ve bakteri parçalandığı zaman veya gelişmesi sırasında ortaya çıkan, konakçı için zehirli nitelikteki bir lipopolisakkarit, iç zehir.
7684endotrakiyal entübasyonTrakiyal tüp uygulaması.
7685endotriksDermatofitozis enfeksiyonunda enfeksiyonun epidermiste başladıktan sonra kıl foliküllerine ulaşması ve daha sonra kıl gövdesinin içine girmesi.
7686endozoitTakizoit.
7687endozomEndositozla meydana gelmiş zarlı oluşum.
7688endrinKlorlu hidrokarbon grubunda, oldukça zehirli bir insektisit.
7689endurasyonDeride sertlik.
7690endüstri kalıntılarıHayvan beslemede yem maddesi olarak kullanılan ve esas ürün dışında kalan değirmencilik, şeker endüstrisi, yağ endüstrisi, nişasta endüstrisi ve fermantasyon endüstrisi kalıntıları.
7691enemaLavman.
7692enemeKısırlaştırma.
7693enerji bakımından zengin yemlerKuru maddesinde en az 5 MJ/kg net enerji laktasyon veya 9 MJ /kg metabolik enerji içeren tahıl taneleri, bitkisel veya hayvansal yağlar gibi yemler.
7694enerji değişimiYemlerdeki ham enerjinin organizmada meydana gelen kayıplar dikkate alınarak sindirilebilir enerji, metabolik enerji ve net enerjiye dönüşmesi.
7695enerji dengesiEnerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında
7696enerji sağlayan yem katkı maddeleriYemlere enerji kaynağı olarak katılan propilen glikol (dihidroksi propan), propiyonik asit, fumarik asit, melas gibi yem katkı maddeleri.
7697enerji salıveren reaksiyonlarMetabolizmada katabolik reaksiyonlarda dışarıya enerji vererek meydana gelen yıkımlanma olayları, ekzergonik reaksiyonlar. Serbest enerjinin salınımıyla oluşan kimyasal bir reaksiyondur. ∆Go negatif olduğunda serbest enerjinin kaybıyla kendiliğinden
7698enerjisi azaltılmış gıdaOrijinal gıda veya benzeri ürüne kıyasla enerji değeri en az % 25 oranında azaltılmış gıda.
7699enfeksiyon1. Bakteri, virüs, mantar veya protozoonların bir organizmaya girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre veya canlıda meydana getirdiği durum.
7700enfeksiyon taşlarıSrüvit taşları.
7701enfeksiyöz1. Bir canlıdan diğer bir canlıya kolayca geçebilen, bulaşıcı. 2. Enfeksiyon yapan, bulaşıcı hastalık meydana getirici.
7702enfeksiyöz abortusEnfeksiyöz yavru atma.
7703enfeksiyöz at anemisiAtların bulaşıcı anemisi.
7704enfeksiyöz bronşitTavuklarda, burun akıntısı, normal dışı solunum sesleri, öksürük, yumurtada biçim bozuklukları, interstisyel böbrek yangısı ve yumurta kanalı yangısıyla belirgin, çok bulaşıcı ve akut seyirli bir koronavirüs enfeksiyonu, solunum güçlüğü hastalığı, kanatlı
7705enfeksiyöz bulbar paralizisYalancı kuduz.
7706enfeksiyöz bursal hastalıkKanatlılarda, özellikle tavuklarda, bursa fabricius’ta lenfoid foliküllerin nekrozu ve yangılı değişimleri, ishal, but kaslarında, bezli ve kaslı mide geçişlerinde kanamalarla belirgin, humoral bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan viral hastalı
7707enfeksiyöz bursitisEnfeksiyöz bursal hastalık.
7708enfeksiyöz doz 50Patojen etkenin, bir deney grubunun % 50’sini enfekte etmesi için gerekli olan dozu, ID50, ortalama enfeksiyon dozu.
7709enfeksiyöz dudak dermatitisiBulaşıcı ektima.
7710enfeksiyöz göz yangısıSığırların enzootik ve epizootik karakterli kerato-konjuktivitisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir