Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7711enfeksiyöz hastalıkBulaşıcı hastalık.
7712enfeksiyöz ikterohemoglobinuriBasiller hemoglobinüri.
7713enfeksiyöz infertiliteÖzel etkenler tarafından meydana getirilen döl verim düşüklüğü.
7714enfeksiyöz kanatlı sinovitisiKanatlıların enfeksiyöz sinovitisi.
7715enfeksiyöz keratokonjuktivitisSığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi.
7716enfeksiyöz korizaTavuklarda Haemophilus paragallinarum’un neden olduğu akut bir solunum yolu hastalığı.
7717enfeksiyöz köpek hepatitisiKöpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısı.
7718enfeksiyöz laringotrakeitisKanatlılarda oldukça bulaşıcı, yaygın fibrinli-kanamalı soluk borusu yangısı, hırıltılı solunum, solunum güçlüğü ve konjuktivitisle belirgin solunum sisteminin viral hastalığı, ILT. Genellikle subakut veya kronik seyirli ve bazen de öldürücüdür.
7719enfeksiyöz miyokarditisKaz parvovirüs enfeksiyonu.
7720enfeksiyöz nekrotik hepatitisKara hastalık.
7721enfeksiyöz olmayan vajinitisBulaşıcı olmayan basit ve travmatik etkilerle oluşan vajina yangıları, noninfeksiyöz vajinitis.
7722enfeksiyöz püstülar vulvovajinitisSığırların bulaşıcı püstüler vulvavajinitisi.
7723enfeksiyöz serözitisRiemerella anatipestifer enfeksiyonu.
7724enfeksiyöz sığır keratokojuntivitisiSığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi.
7725enfeksiyöz sığır rinotrakeitisiSığırların bulaşıcı rinotrakeitisi.
7726enfeksiyöz sinovitisGenç piliç ve hindilerde Mycoplasma synoviae’nın neden olduğu, synovial zarların yangılanmasıyla eklem lezyonları, topallık ve bunu takip eden büyümede gecikmeyle belirgin hastalık.
7727enfeksiyöz sinüzitisHindilerde Mycoplasma gallisepticum tarafından oluşturulan, gözün altındaki sinüslerin koyu bir eksudatla dolarak şişmesi, anormal solunum sesleri, öksürük ve solunum güçlüğüyle belirgin hastalık.
7728enfeksiyöz stanting sendromBulaşıcı bodurluk sendomu.
7729enfeksiyöz trakeobronşitBulaşıcı trakeobronşit.
7730enfeksiyöz yavru atmaÖzel etkenler tarafından meydana getirilen brucellosis, vibriosis gibi salgın yavru atmalar, enfeksiyoz abortus.
7731enfekte olmaBulaşma.
7732enfektif bulbar nekrozErişkin koyunlarda ayak ökçelerinin karışık bakteriyel enfeksiyonu. Çoğunlukla bir ayağın yalnızca tek parmağı etkilenir.
7733enfestasyonUyuz etkenleri, keneler ve diğer dış parazitlerin deri üzerinde bulunması.
7734enfluranVeteriner hekimlikte, evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2-kloro-1, 2, 3-trifloro-diflorometileter yapısında olan uçucu genel anestezik bir madde.
7735enflüenzaGrip.
7736enflüenza virüsOrthomyxoviridae ailesinde bulunan ve grip enfeksiyonu etkeni olan zarflı RNA virüs.
7737enfonsement kırıkÇökme kırığı.
7738engelleyici nöronRenshaw hücresi.
7739engihlk. Su sakağısı.
7740enhanser genYükseltici gen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir