Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7801EnterobiusOxyuridae ailesinde bulunan, Enterobius vermicularis’i içeren bağırsak nematodlarının bir cinsi.
7802Enterobius vermicularisİğne solucanı.
7803enterobiyozisEnterobius cinsi nematodların özellikle Enterobius vermicularis’in neden olduğu enfeksiyon, oksyurozis.
7804EnterocytozoonMicrosporida takımında bulunan protozoa cinsi.
7805Enterocytozoon bieneusiBağışıklık sistemi baskılanmış hastaların enterositlerinde bulunan ve ishale neden olan protozoon türü.
7806enteroendokrin hücreleranat. Sindirim kanalının mukozasında değişik peptidler üreten çeşitli enteroendokrin hücre tipleri. APUD veya DNES adı verilen diffuz nöroendokrin sistemine ait hücrelerin tümüne verilen addır.
7807enterogastrik refleksMide içeriğinin duodenuma girmesi sonucu duodenumdan çıkan impulsların merkezlere ulaşması ve vagus yoluyla mide hareketlerinin durdurulmasıyla sonuçlanan refleks.
7808enterogastritisGastroenteritis.
7809enterohemorajik Escherichia coliÇeşitli sitotoksinler salgılayarak bağırsakta sıvı salınımını artıran bir Escherichia coli türü, O 157:H7, EHEC.
7810enterohepatik dolaşımSafra tuzları ve diğer maddelerin yinelenen döngüyle karaciğerden atılması, bunların daha sonra bağırsak mukozasından geçerek tekrar karaciğer hücreleri tarafından alınması ve tekrar bağırsağa atılması.
7811enterohepatik döngüKaraciğer lobülleri içindeki sinüzoidlerden geçerken karaciğer hücreleri tarafından kısmen yakalanan ilaç moleküllerinin genellikle metabolize edildikten sonra, safra içine verilmesi ve buradan ince bağırsağa gelen ilaç moleküllerinin yeniden emilerek bir
7812enterohepatitis1. Karaciğer ve bağırsağın birlikte yangısı. 2. Karabaş hastalığı.
7813enteroinvaziv Escherichia coliCitotoksin ve enteretoksin salgılayan, bağırsak epitel hücrelerine bağlanarak ve içine girerek ishale neden olan bir Escherichia coli türü, EIEC.
7814enterokaransRasyonda yeterli miktarda vitamin var olmasına karşın, emilmede ortaya çıkan bozukluk sonucu meydana gelen vitamin eksikliği problemi.
7815enterokokGram pozitif, fakültatif anaerob, diplokok veya zincir biçiminde insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunan kok cinsi.
7816enterokokkozisKanatlılarda, enterokok türü bakterilerin neden olduğu, septisemi veya eklem, kalp kesesi, kalp kasının nekrozuyla belirgin kronik seyirli hastalık.
7817enterokolitisİnce bağırsaklarla birlikte kolonun yangısı. Evcil hayvanlarda Yersinia, Escherchia coli, renksiz algler ve Salmonella gibi etkenlerce oluşturulan sistemik enfeksiyonlara bağlı olarak biçimlenir.
7818enterokromafin hücrelerVücutta serotonin ve prostoglandinler gibi bir kısım otokoitleri üreterek depolayan mide-bağırsak mukozası hücrelerinin bir tipi.
7819enterokutanöz fistülBağırsak kanalıyla deri arasında bağlantılı normal dışı kanal veya geçiş.
7820enterolitBağırsak taşı.
7821enteromikozisMantarlardan ileri gelen bağırsak yangısı.
7822enteromiyazisSinek larvalarının bağırsaklarda bulunması.
7823EnteromonadinaZoomastigophorea sınıfında, Diplomonadida takımında bulunan, 1-4 kamçı içeren bir karyomastigonta sahip, Enteromonas cinsini içeren parazitik protozoa alt takımı.
7824EnteromonasDiplomonadida takımında, Enteromonadina alt takımında bulunan bir tanesi posteriyöre yönelen dört adet kamçıya sahip bağırsaklara yerleşen parazitik protozoa cinsi.
7825enteronBağırsak.
7826enteropatiBağırsağın herhangi bir hastalığı veya bozukluğu. Bağırsakta herhangi bir patolojik değişim olmaksızın ve şiddetli ishalle seyreden hastalıkları da içerisine alır.
7827enteropatojenikBağırsakta hastalık yapan anlamında olup çoğunlukla EPEC için kullanılan bir deyim.
7828enteropatojenik Escherichia coliİnsanlarda mide ve bağırsaklarda yangıya neden olan Escherichia coli’ nin bilinen 4 grubundan biri, EPEC.
7829enteropatojenik kolibasillozisEscherchia coli’nin insan ve hayvanların bağırsaklarına yapışarak koloni oluşturmasıyla belirgin hastalık
7830enterorajiBağırsak kanaması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir