Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7831enterorekzisBağırsak yırtığı.
7832enterositomiKarın duvarıyla bağırsak arasında geçit oluşturma.
7833enterospazmBağırsak spazmı.
7834enterostazisBağırsak stazı.
7835enterotoksemiClostridium perfringens'in değişik tipleri tarafından oluşturulan, koyun, kuzu, buzağı ve diğer hayvanlarda toksemiyle belirgin ve ani ölümlerle sonuçlanan enfeksiyonlar, hlk. ağulanma.
7836enterotoksijenikEnterotoksin oluşturan.
7837enterotoksijenik kolibasillozisBağırsaklarda çoğalarak enterotoksin oluşturan Escherchia coli türlerinin neden olduğu enfeksiyon. Buzağı, kuzu ve domuz yavrularıyla insanlarda ishalin en önemli nedenlerinden birisidir.
7838enterotoksinBağırsaklarda yerleşen kimi bakteriler tarafından salgılanan, bir çeşit ekzotoksin. Yerel etki sonucu ishale neden olur.
7839enterotomBağırsak makası.
7840enterotüpEnterobakterilerin biyokimyasal testlerle ayırıcı identifikasyonu için kullanılan ticari bir sistem.
7841enterovirüslerPicornaviridae ailesinden yer alan ve pek çok canlı türünde ishallere yol açan virüsleri bulunduran virüs cinsi.
7842EntodiniomorphidaKinetofragminophorea sınıfında, Vestibuliferia alt sınıfında bulunan otçul memelilerde kommensal olarak yaşayan silyumlu protozoa takımı.
7843entoleransHassas olma, direnme yeteneğinin olmaması.
7844entomolojiZoolojinin böceklerle uğraşan bilim dalı, böcek bilimi.
7845EntomopoksvirüslerPoxviridae ailesinde yer alan böcek çiçek virüslerinin bulunduğu bir alt aile, Entomopoxvirinea.
7846EntomopoxvirineaEntomopoksvirüsler.
7847entozoik parazitBağırsak boşluğunda yaşayan parazit.
7848entropiHerhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması.
7849entropi değişimiSabit sıcaklık ve basınçta meydana gelen bir reaksiyon sisteminin entropi değişimi, ∆S.
7850entropionGöz kapaklarının içe kıvrılması.
7851entübasyonGırtlak içine tüp sokulması.
7852enüklasyo bulbiYalnızca Bulbus oculi ile tunica conjunctiva bulbi'nin ekstirpe edilip göz dışı kaslarla göz çukuru ve yumuşak dokuların bir bölümünün yerinde bırakıldığı yöntem.
7853enükleasyonBir tümör veya organın bir bütün olarak vücut dışına çıkartılması.
7854enürezisİdrar tutamama.
7855envaBitkilerden elde edilen parçaların kendileriyle veya diğer bazı maddelerle yaptıkları karışımlara verilen ad.
7856enzimHayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, prote
7857enzim baskılanmasıBazı ilaçlar veya kimyasallar tarafından, ilaç metabolizmasında görevli enzimlerin baskılanması sonucunda ilaçların metabolizmalarının yavaşlaması ve buna bağlı olarak etki süresi ve şiddetlerinin artması durumu.
7858enzim baskılayıcısıİlaç metabolizmasında görevli bazı enzimlerin üretimini azaltarak veya yıkımlanmalarını artırarak bu enzimlerin substratı durumundaki ilaçların biyotransformasyonunun yavaşlamasına neden olan simetidin ve kloramfenikol gibi bileşikler.
7859enzim immunoassayEnzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.
7860enzim indükleyiciBiyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir