Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7921epidemiyolojiBelirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı, salgın hastalıklar bilimi. Veteriner hekimlikte gen
7922epidermal uygulamaÇeşitli deri hastalıklarında ilaçların merhem, çözelti, süspansiyon, losyon, krem, pudra, mikstür ve macun biçiminde deri üzerine sürülerek uygulanması.
7923epidermisanat. Derinin yüzeyinde ektoderm kökenli, içten dışa doğru bazal katman, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lusidum katmanı ve korneum katmanı olmak üzere beş katmandan oluşan çok katlı yassı katman. Keratinleşme gösteren bu katmanlarda derinin ince ve
7924epidermis displazisiDeride epidermis hücrelerinin bireysel olarak normal dışı gelişimiyle belirgin kalıtsal bozukluk. Kimi köpek ırklarında, kılsızlık, kaşıntı ve deri yağlanmasıyla birlikte görülür ve mantar enfeksiyonlarına karşı yatkınlık oluşturur.
7925epidermis hipergranülozisiDeride tanecikli tabakanın kalınlığının artması. Deri hastalıklarında, genellikle epidermis hiperplazisi ve ortokeratotik hiperkeratozisle birlikte görülür.
7926epidermis kistiDermiste, kıl foliküllerinin kıl, epidermis parçaları veya bitkisel materyalle tıkanması sonucu oluşan, tek veya çok sayıda, bir santimetre’den küçük, keratin içeren, yassı hücreli karsinoma dönüşebilen veya keratinin dermise dağılmasıyla pyogranülomlu ya
7927epidermis kolaretiEpidermis yakalığı.
7928epidermis yakalığıDermisin epidermisle birleştiği alanlarda mekik veya yaka tarzında uzanmış hiperplastik alan, epidermis kolareti. Tümöral, granülomlu ve irinli tipteki dermatozislerde biçimlenir.
7929epidermiste hipogranulozisDeride tanecikli tabakanın kalınlığının azalması.
7930epidermitisEpidermin yangısı.
7931epidermofitozisDermatofitozis.
7932epidermoid kistEpidermis kisti.
7933epidermolizisEpidermisin gevşekliği nedeniyle hafif bir basınç veya travmayı takiben deride içi sıvı dolu kabarcıkların veya kabartıların oluşması.
7934epidermolizis bullozaİnsanlarda, hafif bir basınç veya travmayı takiben, deride ve ağızda içi sıvı dolu kabarcıkların oluşumuyla belirgin, 17 alt tipi bulunan, kalıtsal nitelikli mekanobüllöz hastalık, kabarcıklı deri gevşekliği.
7935epidermomikozis1. Başta Epidermophyton floccosum olmak üzere mantarlara bağlı deri enfeksiyonu. En iyi bilineni atletlerin ayaklarındaki mantar enfeksiyonları olmakla birlikte, enfeksiyonlara köpek, katır ve keçilerde de rastlanır. 2. Dermatomikozis.
7936epididimEpididimis
7937epididimalEpididime ait olan.
7938epididimisErkeklerde er bezinin yanına ve üzerine tutunmuş olarak uzanan, içerisinde spermatozoonların depolandığı, yoğunlaştığı, olgunlaştığı ve taşındığı kanal biçiminde bir oluşum, epididim. Baş, gövde ve kuyruk kısımlarından ibarettir,
7939epididimis adenomiyozisiEpididimis mukozasındaki bezlerin kas tabakasına yayılması. Yaşlı köpeklerde ve tosunlarda, kronik östrojenik uyarımlardan kaynaklanır ve spermatik granülomlara neden olur.
7940epididimis gövdesianat. Epididimisin caput ve cauda epididymidis’i arasında kalan bölümü, korpus epididimidis.
7941epididimis kanalıanat. Ductuli efferentes’in birleşmesinden oluşan ve epididimidis içerisinde kıvrımlı kanalcıklar hâlinde bulunan kanal, duktus epididimidis.
7942epididimis yangısıEpididimis kanalında fibrin, nötrofil lökositler, çeşitli devrelerde parçalanmış spermalar, yıkımlanmış epitelyum hücreleri, makrofajlar ve dev hücrelerinin varlığıyla belirgin enfeksiyöz ve immünolojik nedenlerden kaynaklanan granülomatöz nitelikli epidi
7943epididimitisEpididimis yangısı.
7944epididimitis-vajinitisEpididimis ve tunika vaginalisin yangısı.
7945epididimo-orşitisEpididimis ve testisin yangısı.
7946epiduralanat. Dura mater üzerinde bulunan.
7947epidural anesteziYerel anestezik maddenin sakrumla birinci kuyruk omuru arasındaki veya birinci kuyruk omuruyla ikinci kuyruk omuru arasındaki duramaterle kolumna vertebralis duvarı iç yüzüne verilmesiyle elde edilen yerel anestezi ve tekniği.
7948epidurografiEpidural aralığa kontrast maddenin enjeksiyonundan sonra görüntü alınması.
7949epifarenksNazofarenks.
7950epifenomenHastalığın ikincil klinik belirtileri veya hastalık hâlinin önemsiz kimi yan belirtileri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir