Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8071erişkin tipi şeker hastalığıİnsüline bağımlı olmayan şeker hastalığı.
8072eritemDerinin kızarıklığı, doku boşluklarına giren alyuvarlara bağlı olarak yangı sırasında oluşan kızarıklık, kızartı. Hiperemiden ileri gelen büyük, geniş sahalara yayılan lekeler.
8073eritema kronikum migransLyme hastalığı.
8074eritema multiformMultiform eritem.
8075eritematözKızartılı.
8076eritemojenikKızartı meydana getiren.
8077eritme peynirPeynirin, tekniğine uygun olarak özel yöntemler ve eritme tuzlarıyla eritildikten sonra, içine katkı maddelerinin eklenmesiyle yapılan peynir çeşidi.
8078eritorbik asitC vitamini.
8079eritremiBirincil polisitemi.
8080eritremik miyelozisEritroblastların kötücül tümörü. Anemi, kemik iliğin displazisi ve tüm çekirdekli alyuvar hücre tiplerinin kemik iliği hücrelerinin % 50'sinden fazlasını oluşturmasıyla belirgin olup kedilerde lösemi virüs enfeksiyonuyla birlikte ve daha çok bir yaşından
8081eritritolErkek üreme organlarında ve gebelik dönemindeki dişi üreme organlarında yüksek yoğunlukta bulunan ve Brucella abortus etkenlerinin üremesini artıran şeker yapısında bir bileşik.
8082eritroblastAlyuvar olgunlaşma aşamalarından hemositoblasttan sonra gelen en genç olgunlaşmamış alyuvar tipi, normoblast, ortokromatofil eritroblast.
8083eritroblastozisDolaşan kanda, anormal olarak eritroblastların bulunması. Memelilerde, eritroblastlar çekirdekli olmalarıyla alyuvarlardan ayırt edilir.
8084eritroblastozis fetalisKan uyuşmazlığı sonucu yeni doğan yavrularda şiddetli hemolitik anemiyle seyreden hastalık tablosu. Kanda azalan alyuvar sayısını dengelemek için kana aşırı miktarda olgunlaşmamış alyuvarların geçişi.
8085eritrodekstrinNişastanın hidrolizi sonucu meydana gelen ve iyotla kırmızıya boyanan dekstrin.
8086eritrodermVücutta geniş bir bölgede derinin normal dışı kızartısı, eritroderma.
8087eritrodermaEritroderm.
8088eritrodermatitisKızartılı deri yangısı.
8089eritroit lökozisKanatlı eritroblastozisi.
8090eritrokupreinHemokuprein.
8091eritrolösemik lösemiAlyuvar ve nötrofillerin öncü hücrelerinin kötücül tümörü. Köpek ve kedilerde, kanda ve kemik iliğinde bu hücrelerin aşırı miktarlarda bulunmasının yanı sıra, hâlsizlik, düşkünlük ve iştahsızlıkla belirgindir.
8092eritromisinYüksek derecede yağda çözünen, bakterilerde 50S alt ribozomlarına bağlanarak etkisini gösteren, çoğunlukla Gram pozitif mikroorganizmalar etkin olmakla birlikte pastöralla türleri gibi az sayıda Gram negatif bakterilere de etkili, yüksek pH’da daha etkin
8093eritropeniAlyuvar azlığı.
8094eritropoetikAlyuvarların oluşumuna ait olan.
8095eritropoetik protoporfiriBelli başlı sığır ırklarında, hem’in üretiminde anahtar bir enzim olan üroporfirinojen III kosentetazın yetmezliği sonucu biçimlenen diş ve kemiklerin kırmızı-kahverengi görünümü ve hematoporfirinüriyle belirgin çekinik özelikte kalıtsal hastalık, hematop
8096eritropoetinErişkinde başlıca böbrek tarafından ve fetusta karaciğer tarafından salgılanan ve alyuvar üretimini uyarması için kemik iliği hücrelerine etki eden glikoprotein yapısında bir hormon.
8097eritrositAlyuvar.
8098eritrositopoezAlyuvar yapımı.
8099eritrositozAlyuvar artışı.
8100eritrositozisİkincil polisitemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir