Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8101eritrozDört karbonlu aldoz monosakkaritlerden biri.
8102eritrulozDört karbonlu ketoz monosakkaritlerden biri.
8103erizipelYılancık.
8104erizipeloitYılancık.
8105erkekhlk. 1. Dişinin eşi. 2. Deri üzerinde tek olarak çıkan siğil.
8106erkek dış üreme organlarıanat. Çiftleşme organı olan penis, hem idrarı hem de sperma’yı dışarı atan urethra masculina ve sünnet derisinden ibaret olan organlar, partes genitales maskulina eksterna.
8107erkek iç üreme organlarıanat. Spermium’ları yapan er bezi, spermium’ları depolayan epididimis ve eklenti bezlerinden oluşan organlar, partes genitales maskulina interna.
8108erkek üreme eklenti bezlerianat. Glandula vesikularis, prostat ve glandula bulboüretralis bezlerine verilen ortak ad, glandula genitales aksessoria.
8109erkek üreme sistemiEr bezleri, sparmatik kord, ek salgı bezleri, penis, sünnet derisi vb. organları içeren sistem.
8110erkekleşme1. Dişide bızırın aşırı büyümesi, vücudun kıllanması, sesin kalınlaşması gibi erkeklikle ilgili cinsiyet karakterlerinin gelişmesi veya uyarılması, maskulinizasyon, virilizm, virilizasyon. Bu durum gynandrism olarak da adlandırılır. 2. Birincil veya ikinc
8111erkeklik hormonlarıEr bezlerinde ve az miktarda dişi ve erkeklerin böbrek üstü bezlerinde meydana gelen, erkek cinsiyet organlarının etkinliklerini uyaran ve erkek cinsiyet karakterlerinin oluşumunu sağlayan testosteron gibi steroit hormonların genel adı, androjenler.
8112erkekte büyük memelilikErkek memelerinin süt salgılayabilecek düzeylerde aşırı derecede gelişmesi, jinekomasti, jinomasti.
8113erken blastositEmbriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo
8114erken boşalmaCinsel birleşim sırasında spermanın erken gelişi, bel gevşekliği, prospermi.
8115erken doğumYavrunun gebelik süresini tamamlamadan canlı ve dışarıda özel bakım ve özen sayesinde yaşayabilecek bir durumda doğması, prematür doğum, dismatür doğum.
8116erken embriyonik ölümDeğişik nedenlerle embriyonun gelişmenin farklı aşamalarında ölmesi, embriyonik ölüm. Ölen embriyo rezorbe edilebilir veya fark edilmeksizin atılabilir.
8117erken gebelik faktörüBağışıklık sistemini baskılayıcı etkili, implantasyon öncesi salgılanan ve varlığının belirlenmesi suretiyle erken gebelik tanısı yapılmasını sağlayan glikoprotein yapılı bir madde.
8118erken gelişmeAynı ırk içerisindeki bazı hayvanların ırka özgü ergin yaşa veya ergin canlı ağırlığa, diğer hayvanlara göre daha kısa sürede ulaşması.
8119erken generalizasyonTüberkülozda konağın direncinin kırıldığı ve lezyonların etkin olduğu durumlarda birincil kompleksler içindeki mikroorganizmanın tekrar üremeye ve lezyonların da gelişmeye başlamasıyla bu odaklardan kana karışan mikropların vücuda yayılmasına verilen ad.
8120erken genlerVirüs çoğalma döngüsünün erken döneminde etkin olan, çoğunlukla yapısal olmayan ve enzim fonksiyonu gören proteinlere ait bilgileri taşıyan viral genler.
8121erken hasat etmeTahılların hayvanlara yeşil olarak verilmesi veya silaj yapılacağı durumlarda tanelerinin süt oluşum devresinde hasat edilmesi.
8122erken hücre yaşlanmasıAbiyotrofi.
8123erken kaz besisiKaz palazlarının 8-10 haftalık yaşta kızartmalık kaz olarak pazarlanması için, yüksek enerji ve protein içeren rasyonlarla yoğun besiye tabi tutulması.
8124erlenAğız kısmı ince uzun olan, genelde fazla buharlaşması istenilmeyen çözeltilerin kaynatılmasında, çözeltilerin karıştırılmasında ve titrasyon işleminde kullanılan cam malzeme, Erlenmeyer.
8125ErlenmeyerErlen.
8126erlişhiyalEhrlichia’ların neden olduğu durum.
8127erlişiyozisEhrlichia cinsi bakterilerin neden olduğu insan, köpek, sığır, koyun, keçi ve atlarda kenelerle bulaşan ateşli bir hastalık. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, anoreksi, kırgınlık, lökopeni, trombositopeni, miyozitis ve ara sıra ölüm görülebilmektedir.
8128eroanat. Hava, gaz.
8129eroinHeroin.
8130erozivErozyon meydana getiren.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir