Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8341F2[F2] F1 jenerasyonu erkekleri ve dişilerinin kendi yavrularıyla çiftleştirilmesi sonucu oluşan ikinci yavru jenerasyonu veya ikinci melezler.
8342fabAntijen bağlayan parça.
8343fabellaanat. Küçük fasulye, bakla, küçük susamsı kemik.
8344Fabricius kesesianat. Bursa fabricius.
8345fabrika yemiKonsantre yem karması.
8346FADFlavin adenin dinükleotit.
8347faeohifomikozisKimi pigmentli mantar türlerinin oluşturduğu fırsatçı enfeksiyonların genel adı.
8348fagolizozomFagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve alınan maddenin hücre içi sindirimininin gerçekleştiği yer.
8349fagositMikroorganizma veya partikülleri hücre içine alma veya yutma yeteneğine sahip nötrofil, makrofaj gibi hücreler.
8350fagositikFagositoz veya fagositlerle ilgili olan.
8351fagositik aktiviteFagositik indeks.
8352fagositik hücreFagositoz yeteneğine sahip nötrofil, monosit, makrofaj, eozinofil gibi hücreler.
8353fagositik indeksFagositik hücrelerin fagosite ettiği mikroorganizma veya partiküllerin ortalama sayısı, fagositik aktivite.
8354fagositik vakuolFagozom.
8355fagositinNötrofil granüllerinden salınan bakteri öldürücü bir protein.
8356fagositozVücuda giren her türlü yabancı taneciklerin ve mikroorganizmaların fagositik hücreler tarafından yakalanma, bir vezikül içinde hücreye alınma ve sindirilerek yok edilme işlevi. Nötrofil ve makrofajlar kuvvetli fagositoz yeteneğine sahiptirler.
8357fagozomFagosite edilen materyal ve hücre zarının invaginasyonuyla bir fagositik hücrede oluşan zar kaynaklı vezikül, fagositik vakuol, stoplazmik vakuol.
8358Fahrenheit sıcaklık ölçeğiAlman fizikçi D. G. Fahrenheit tarafından geliştirilen ve suyun donma noktasının 32 °F, kaynama noktasının ise 212 °F olarak alındığı sıcaklık ölçek sistemi.
8359fajBakteriyofaj.
8360faj tipiBir bakteri türünün bakteriyofaja duyarlılıkla ayırt edilen alt tipi.
8361fakitisGöz merceğinin yangısı, fakoiditis.
8362fakoemülsifikasyonKataraktta, yüksek frekanslı titreşimlerle lensin emülsiyon durumuna getirilip emilmesi.
8363fakoiditisFakitis.
8364fakoklastik uvea yangısıNormal bir göz merceğinin yırtılması sonucu göz merceği proteinine karşı gelişen immünolojik reaksiyon sonucu iris, silyar cisimcik ve koriotte biçimlenen yangı. Yırtılma çoğunlukla anteriör kapsülde gelişir ve çoğunlukla travmalara bağlıdır.
8365fakolitik uvea yangısıSağlam lens kapsülünden sızan yapısı bozulmuş göz merceği proteinine karşı gelişen hafif lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin bir anteriör uvea yangısı.
8366fakosistitisGöz merceği kapsülasının yangısı.
8367faktör1. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. 2. İstatistiksel çalışmalarda, kategor
8368faktör IKaraciğerde yapılan, büyük molekül ağırlıklı ve pıhtılaşma mekanizmasının esas faktörlerinden olan bir plazma proteini. Kan pıhtısının oluşumu sırasında trombinin etkisiyle erimeyen fibrin ve fibrinopeptitlere dönüştürülür, serumda bulunmaz, fibrinojen.
8369faktör IIKaraciğerde, K vitamini varlığında yapılarak kana verilen, trombin enziminin etkisiz biçimi olan bir pıhtılaşma faktörü, protrombin.
8370faktör IIIPek çok dokuda üretilen, genellikle akciğer, beyin, göbek kordonu ve er bezlerinde bulunan, protrombini trombine çeviren, tromboplastin biçimlenmesinde görev alan lipoprotein yapısında bir pıhtılaşma faktörü, doku tromboplastini, doku faktörü, tromboplast

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir