Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8371faktör IVKalsiyum.
8372faktör IXKaraciğerde K vitamini varlığında üretilen, glikoprotein yapısında, plazma tarafından prothrombin aktivatörü biçimlenmesinde gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü, antihemofilik faktör B, Christmas faktörü, otoprotrombin II, plazma tromboplastin bileşeni. D
8373faktör IX yetersizliğiHemofili B.
8374faktör VProtrombinin trombine çevrilmesi için gerekli olan pıhtılaşma faktörü, labil faktör, akseleratör globulin, proakselerin. Karaciğerde yapılır, pıhtılaşma sırasında kullanıldığından serumda bulunmaz.
8375faktör VIIK vitamini varlığında karaciğerde üretilen, doku faktörü tarafından protrombin aktivatörünün biçimlenmesinde gerekli olan pıhtılaşma faktörü. prokonvertin, konvertin, otoprotrombin I, serum protrombin konversiyon akseleratör, stabil faktör. Pıhtılaşma sır
8376faktör VIIIPlazma tarafından protrombin aktivatörü biçimlenmesinde gerekli olan, doğuştan noksanlığı hemofili A’ya neden olan, hayvanlarda yetersizliği yaygın pıhtılaşma bozukluğu oluşturan ve serumda bulunmayan bir pıhtılşma faktörü, antihemofilik faktör, antihemof
8377faktör VIII yetersizliğiHemofili A.
8378faktör XKaraciğerde K vitamini varlığında yapılan, glikoprotein yapıda pıhtılaşma faktörü. otoprotrombin C, otoprotrombin III, protrombokinaz, Stuart-Prower faktörü. Serumda da bulunur. Doğuştan noksanlığı kanama hastalığı oluşturur.
8379faktör XIPlazma tromboplastini oluşumunda gerekli olan glikoprotein yapısında bir pıhtılaşma faktörü. antihemofilik faktör C, plazma tromboplastin öncülü. Serumda da bulunur. Doğuştan yetersizliği hemofili C oluşturur.
8380faktör XI yetersizliğiHemofili C.
8381faktör XIIKan, yabancı yüzeylerle temas edince etkin olan, plazma thrombopastini biçimlenmesinde gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü, temas faktörü, hageman faktörü.
8382faktör XIIIGevşek fibrin iplikçikler arasında kovalent bağlar kurulmasını sağlayarak fibrini stabil ve sağlam duruma getiren, pıhtılaşma faktörlerinden olan bir plazma proteini, fibrinaz, Laki-Lorand faktörü, plazma transglutaminaz, fibrin dayanaklaştırıcı faktör. G
8383fakültatif1. Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. 2. Hücre içinde veya oksjensiz koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma. 3. İsteğe bağlı, mecburi olmayan.
8384fakültatif aerobAslen anaerob olup atmosferik oksijen varlığında da gelişebilen mikroorganizmalar.
8385fakültatif anaerobHem oksijenli hem de oksijensiz ortamda gelişebilen.
8386fakültatif parazitİsteğe bağlı parazit.
8387falangektomiParmak ampütasyonu.
8388falanksanat. Parmak kemiği.
8389falanks eksoztozlarıBağa.
8390falksanat. Orak.
8391falks serebribk. beyin orağı.
8392fallop tüpüYumurta kanalı.
8393fallopi kanalıYumurta kanalı.
8394Fallot dörtlü belirtisiKalpte, üç tanesi birincil, dördüncüsü ise üçünün sonucunda oluşan ikincil bir yapılış bozukluğu olan, dört ayrı yapılış kusurunun ortak adı. 1. Karıncık bölmesinde kusur. 2. Akciğer atardamarında daralma. 3. Ana atardamarın sağa yer değiştirmesi. 4. Sağ
8395Fallot tetralojisiFallot dörtlü belirtisi.
8396fallusanat. Penis.
8397falsiformisanat. Orak biçiminde olan.
8398familyaİlgili cinslerden oluşan biyolojik grup.
8399familya seleksiyonuFamilyanın fenotipik değerlerine veya ortalama başarımına göre bütün familyanın seçilmesi veya seçilmemesine dayalı seleksiyon.
8400famotidinÖzellikle gastritis, mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri olmak üzere sindirim kanalı yangılarında kullanılan, H 2 almaç engelleyicisi bir ilaç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir