Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8461farsi tomurcuklarıAtların ruam hastalığında deride oluşan düğümcükler.
8462FasciolaFasciolidae ailesinde bulunan bir karaciğer kelebeği cinsi. Bu ailede bulunan iki tür F. hepatica ve F. gigantica’dır. Bu cinste bulunan türler genellikle memelilerin ara sıra insanların karaciğer, safra kanalları ve safra kesesinde bulunurlar.
8463Fasciola cerviParamphistomum cervi eski adı.
8464Fasciola giganticaAfrika, tropikal Asya ülkeleri ve Akdeniz’in batı sahillerinde sığır, koyun, yabani hayvanlar ve ara sıra insanlarda safra kanallarında yerleşerek enfeksiyona neden olan, uzunluğu 75 mm’ye kadar ulaşan dev karaciğer kelebeği, yılan kelebeği.
8465Fasciola hepaticaKoyun, sığır, keçi, at, diğer otçullar ve insanlarda parazitlenen en yaygın kelebek türü. Etken insanlarda safra kanallarında tıkanmaya ve ciddi klinik semptomlara neden olabilmektedir. Lymnaea cinsindeki salyangozlar parazitin ara konağıdır, Distoma hepa
8466Fasciola heterophyesHeterophyes heterophyes.
8467Fasciola magnaFascioloides magna.
8468FasciolidaeTrematoda sınıfında bulunan kuş, memeli hayvanlar ve insanların özellikle karaciğerlerinde parazitlenen kelebek ailesi. Fasciola, Fasciolopsis, Fascioloides, Tenuifasciola, Parafasciolopsis ve Protofasciola olmak üzere altı cinsi bulunmaktadır.
8469FascioloidesFasciolidae ailesinde bulunan trematod cinsi.
8470Fascioloides magnaKuzey Amerika’da koyun, sığır ve geyiklerin karaciğer ve akciğerlerinde bulunan 8 cm uzunluğundaki fasiolozis etkeni, Fasciola magna.
8471FasciolopsisFasciolidae ailesinde bulunan trematod cinsi.
8472Fasciolopsis buskiAsya’nın birçok bölgesinde domuz ve insanların onikiparmak bağırsağı ve yeyenumda parazitlenen, Planorbis coenosus ve çeşitli Segmentina türü salyangozların ara konaklık yaptığı, enfekte canlılarda mide bulantısı, ishal ve malbsorbsiyon sendromuna neden o
8473fasetKüçük yüz.
8474fasikulat1. Kan emen eklem bacaklılarda, deriyi delmeye yarayan ağız kısımlarının bileşimi. 2. Demet biçiminde olan.
8475fasinMercimek tanelerinde bulunan ve kanın pıhtılaşmasına yol açan bir bileşik.
8476fasiolaanat. İnce şerit, küçük sargı.
8477fasiolarFasciola cinsine ait.
8478fasiolisitFasciola cinsi parazitleri öldüren ajanlar.
8479fasioloidiozisSığır ve öteki otçullarda dev karaciğer kelebeği Fascioloides magna’nın neden olduğu ve karaciğer parenkiminde şiddetli tahribat oluşumuyla belirgin hastalık, hlk. kelebek.
8480fasiolopsiozisFasciolopsis cinsi trematodların neden olduğu enfeksiyon.
8481fasiolozisFasciola cinsindeki Fasciola hepatica veya F. gigantica adlı karaciğer kelebeklerinin hayvan ve insanlar da oluşturduğu hastalık, hlk. kelebek, kebet.
8482fason üretimRuhsatlı yem fabrikalarında, ticari olarak gerçek ve tüzel kişilerce norm veya standartlara uygun yem ürettirme biçimi.
8483fassikulusanat. Fasikül, demetçik, küçük demet.
8484fassisanat. Demet.
8485fast foodHazır yemek.
8486fastigyumanat. Tavan, çatı, kubbe.
8487fasyaanat. Sargı, ak zar, şerit, bağ.
8488fasya aksillarisanat. Aksillar ak zar.
8489fasya antebrakianat. Ön kol fasyası, ön kol ak zarı.
8490fasya brakianat. Kol kaslarını saran ak zar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir