Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8581femoral fıtık1. Uyluk fıtkı. 2. Uyluk kanalı fıtkı.
8582femoralisanat. Uyluğa ait, uylukla ilgili olan
8583femur1. Uyluk kemiği. 2. Böceklerde veya akarlarda, üstte trokantere bağlı, altta böceklerde tibya ile akarlarda patellayla eklem yapan podomer.
8584femur başı epifiziolizisiBeş-oniki aylık domuzlarda, uyluk kemiği başının gövdeden ayrılması sonucu, arka bacak topallığıyla başlayıp birkaç gün içerisinde ayağa kalkamamayla belirgin hastalık.
8585femur çıkığıKalça eklemi displazisi.
8586fena veya kusurlu kaynamaKırık fragmentlerinin kas kontraksiyonları nedeniyle birbiri üzerine binerek veya longitudinal plandaki rotasyona bağlı olarak açılanma yaparak kaynaması.
8587fenestraanat. Pencere.
8588fenestra kokleaanat. Yuvarlak delik. Cavum tympani'nin orta duvarının arkası altında bulunan ve membrana tympani ile kapatılan delik.
8589fenestra vestibulianat. Cavum tympani'nin orta duvarında nazo-mediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes'in basis stapedis'i tarafından kapatılan delik.
8590fenestrasyonDelik açma, disk fıtkı ameliyatlarında ameliyatla açılan delik.
8591Fengjing domuzuAmerika’da ortaya çıkmış olan, aslen Çin’den köken alan, Çin’e ait olan ırklarda görüldüğü gibi bu ırkta da düşük büyüme ve yağ oranına sahip olmasına karşın oldukça iyi et lezzetine sahip, bazı hastalıklara karşı oldukça dayanıklı ve fazla miktarlarda ka
8592fenidonFilm üzerindeki ışınlanmış gümüş iyonlarını metalik gümüşe indirgeyen geliştirici madde.
8593fenil-asetil-glutaminİnsan ve şempanzede fenil asetik asidin glutaminle birleşmesinden oluşan ve idrarla atılan zehirsizleştirme ürünü.
8594fenilalaninBütün amino asitlerin oluşumunda temel olan, artrit ağrılarının kontrolünde çok etkili olan, mental dikkati yükselten, merkezî sinir sistemi üzerine etkili iştahı azaltan, sembolü Phe ve F olan, aromatik ve hidrofobik yan zincirli esansiyel bir amino asit
8595fenilalanin deaminaz testiMikroorganizmaların enzimatik etkinlikleriyle aromatik bir amino asit olan fenilalanini oksidatif deamine ederek fenil pirüvik asit meydana getirebilme yeteneklerini ölçmede kullanılan test.
8596fenilaminAnilin.
8597fenilasetürik asitFenil asetik asidin glisinle birleşmesinden oluşan ve idrarla atılan zehirsizleştirme ürünü.
8598feniletilaminFenilalaninin parçalanmasıyla oluşan amin.
8599fenilketonüriİnsanlarda fenilalanin hidroksilaz enziminin eksikliği nedeniyle vücut sıvılarında fenilalanin ve metabolitlerinin birikmesi, idrarla atılması, zekâ geriliği ve ölümle sonuçlanan kalıtsal hastalık.
8600fenol1. Benzen içeren organik maddelerin yıkımlanması sonucu oluşan bir asidik benzen türevi madde. 2. Kömür katranından damıtılarak elde edilen antiseptik özelliğe sahip, bakteri ve mantarların sitoplazmik zarlarının geçirgenliğini artırarak ölümlerine neden
8601fenol indeksiDezenfektanın en yüksek sulandırmasının (5 dakikada öldürmediği fakat 10 dakikada öldürebildiği) fenolün aynı süre içinde ve aynı biçimde öldürebildiği sulandırmaya oranı, FI.
8602fenol katsayısıJermisit ilaçların antimikrobik etkilerinin göstergesi olarak sıvı ortamda belirli bir bakteri popülasyonunu (Salmonella typhimirium’ u), belirli bir konsantrasyonda eklenen fenolün öldürmesi veya % 99 oranında azaltması için geçen sürenin, başka bir jerm
8603fenolfitalein1. Beyaz renkte, ağız yoluyla kullanılmasını takiben sindirim kanalından % 15 oranında emilen ve kalanı dışkıyla çıkarılan, başta kalın bağırsak olmak üzere ince bağırsakları da irkilterek ishale neden olan ve çoğunlukla küçük hayvanlarda kullanılan uzun
8604fenomenolojik değer etiğiDeğer etiği.
8605fenotip1. Genel anlamda dış görünüş veya genel görünüş. 2. Hayvan yetiştiriciliğinde hayvanları, boy, yüz biçimi, saç ve göz rengi, cilt rengi gibi bir genetik özelliğin dışa yansıyan herhangi bir karakteri bakımından tanımlamaya yarayan değer.
8606fenotipik karışımBenzer yapıya sahip iki farklı virüsün aynı hücreyi enfekte etmesinden sonra oluşan yeni yavru virüsün her iki ebeveyn virüsün yapısal ögelerine sahip olması.
8607fenotipik varyasyonlarÇoğunlukla kültürel, morfolojik ve fizyolojik karakterlerde görülen, genetik düzeyde olmayan ve gelecek kuşaklara geçmeyen varyasyonlara verilen ad, modifikasyon.
8608fenotiyazinDuyarlı parazitlerde, süksinik oksidaz, kolinesteraz, heksozkinaz gibi bazı enzimlerin etkinliği engelleyerek etki gösteren, geviş getiren, tek tırnaklı, kanatlı ve tavşanlardaki iç parazitlere karşı etkili olan, kedi, köpek ve insanda kullanılmayan, şeri
8609fenvaleratSarı renkli, sıvı halde, piretroid grubu bileşiklerin en zehirlisi, kulak tasması hâlinde sinek, pire ve kenelere karşı kullanılan bir parazit öldürücü ilaç.
8610feokromKromafin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir