Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8611feokromoblastKromafin hücrelerine dönüşen embriyololojik yapı.
8612feokromoblastomFeokromositom.
8613feokromositomBöbrek üstü bezinin medullasındaki veya sempatik paragangliyonlardaki kromaffin hücrelerden köken alan, loplu ve kapsüllü, çoğunlukla sığır ve köpeklerde görülen, genellikle tek taraflı iyicil tümör, feokromoblastom, meduller kromafinom, meduller paragang
8614Fer-de-LancevirüsüMızrakbaşı virüsü.
8615feral hayvanlarYaban kedisi gibi, evcilleşme açısından evrimsel süreci tamamlamamış olan, kendi başlarına üreme yeteneğine sahip, yaban hayatındaki türdeşleriyle ortak özelliklerini koruyan yarı-evcil türlere üye hayvanlar.
8616ferçanat. Eşey deliği.
8617ferdî yemlemeBireysel yemleme.
8618ferdi seleksiyonHayvanların fenotipik değerlerine bakılarak damızlık ana babaların seçilmesi yöntemi.
8619ferdilens virüsüMızrakbaşı virüsü.
8620ferengolarengektomiYutağın alt kısmının gırtlakla birlikte ameliyatla çıkarılması.
8621fermantasyon1. Mayalanma. 2. Yemlerde çeşitli mikroorganizmaların ürettiği enzimler tarafından meydana getirilen kimyasal değişim.
8622fermantasyon çözünürleri kurusuBacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger vb. mikroorganizmaların üretimi için uygulanan fermantasyondan meydana gelen suda çözünebilen materyalin kurutulmuş biçimi.
8623fermantasyon çözünürleri özüt kurusuPenicillium streptomyces ve sitrik asit fermantasyonlarından elde edilen özütün kurutulmuş biçimi.
8624fermantasyon deneyiBazı şekerlerin oksijensiz ortamda maya etkisiyle etil alkol ve karbon dioksite parçalanması ve açığa çıkan ürünlerin belirli testlerle saptanması esasına dayanan bir deney.
8625fermantasyon ısısıGeviş getiren hayvanlarda işkembe mikroorganizmalarının faaliyetlerinden kaynaklanan ısı.
8626fermantasyon maddeleriFermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaların gereksinimi olan karbonhidrat ve mineral gibi maddeler.
8627fermantasyon mutantlarıKarbonhidratlardan bazılarını fermente etmeyen veya eden suşlardan oluşan mutantlara verilen ad
8628fermantasyon özüt unuPenicillium, streptomyces, sitrik asit vb. fermantasyonlarında elde edilen kurutulmuş miselyumun bulamaç durumundaki özütün veya her ikisinin karışımının kurutulduktan sonra öğütülmüş biçimi.
8629fermantasyon pres kekiPencillium, streptomyces, sitrik asit vb. fermantasyonlarından elde edilen miselyumun süzülüp kurutulmasından oluşan bir ürün.
8630fermantasyon yardımcısıBelirli ürünlerin işlenmesi veya yapımı için kullanılan kontrollü bir aerobik veya anaerobik bir işlemde, mayaların, küflerin veya bakterilerin faaliyetleri için uygun koşulları sağlamaya yardım etmek üzere eklenen maddeler.
8631fermantasyona bağlı kayıplarYeşil yemlerde gerek kurutma, gerekse depolama sırasında bitkinin yapısında bulunan enzim ve bakterilerden kaynaklanan veya oksidasyon etkisiyle oluşan kayıplar.
8632fermante olmuş yemAlkol, asit, B-kompleks vitaminler veya antibiyotik üretiminde, kontrollü bir aerobik veya anaerobik işlem sırasında mayaların, küflerin veya bakterilerin etkisi altında kalan maddeler.
8633fermante sucukKıyılmış etin, kür tuzu ve baharatlarla çeşnilendirilip doğal kılıflara doldurulduktan sonra fermantasyona ve olgunlaşmaya tabi tutulmasıyla elde edilen, tüketime hazır, kendine özgü lezzete sahip, kuru veya yarı kuru sucuk tipi.
8634fermanterBiyoreaktör.
8635fermente Türk sucuğuYağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin eklenmesiyle oluşturulan hamurun doğal kılıflara doldurulduktan sonra uygun bir ortamda belirli süre olgunlaştırılmasıyla elde edilen tüketime hazır, kendine özgü lezzete sahip yar
8636feromonBir organizma tarafından diğer bir organizmayı etkilemek amacıyla yeni erginleşmiş dişi böceklerle memelilerdeki özel bezler tarafından salgılanan veya sentetik olarak üretilen, türe özgü hormon taşıyıcısı kimyasal maddeler.
8637ferremiKanda demir bulunması.
8638ferrihemoglobinMethemoglobin.
8639ferrik1. Fe (III) veya Fe+3 olarak gösterilen artı üç değerine yükseltgenmiş demir. 2. Demire ait, demirli.
8640ferritinDemir bağlamış apoferritine verilen ad. Vücutta depolanan demirin ana biçimlerinden biridir, bağırsak epitel hücreleri, karaciğer, dalak, kemik iliği ve plazmada bulunur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir