Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8641ferroFe(II) veya Fe+2 olarak gösterilen artı iki değerlerine indirgenmiş demir.
8642ferro fumaratDemir tuzuyla fumarik asitten elde edilen bir demir kaynağı.
8643ferroksidazSeruloplazmin.
8644ferroproteinDemir içeren protein.
8645ferros glukonatDemir tuzu ve glukonik asitten elde edilen bir demir kaynağı.
8646ferroskopDedektör.
8647ferroterapiDemir tedavisi.
8648ferruginözDemirli, demir pasına benzer, demir pası renginde.
8649ferruginöz cisimcikAkciğerde dış yüzeyleri protein ve ferritinle örtülmüş biçimsiz, ince iplikçik. Akciğerlerin asbest tozlarına maruz kalındığının bir işareti sayılır. Mezoteliomlu ve asbestozisten etkilenmiş köpeklerde rastlanır.
8650fertilÜreme yeteneği normal sınırlar içinde olan.
8651fertiliteErkek hayvanların dişiyi dölleyebilme, dişilerin de gebe kalabilme ve yavru doğurabilme ölçüsü.
8652fertilite parametreleriÖzellikle ineklerde sürünün döl verim düzeyini belirlemede kullanılan, doğum-ilk kızgınlık aralığı, doğum-ilk tohumlama aralığı, doğum-gebe kalma aralığı, buzağılama aralığı, buzağılama indeksi, gebelik başına tohumlama sayısı, ilk tohumlamada gebe kalma
8653fertilizasyonanat. Döllenme.
8654fertilizasyon yaşıDöllenmeyi gebeliğin başlangıcı kabul ederek gebelik yaşını hesaplama.
8655fertilize olmuş yumurtaDöllenmiş yumurta.
8656fesada gelmekhlk. Hastalanmak, rahatsızlık belirtileri göstermek.
8657festonKimi sert kenelerin opisthosomasının arka kenarı üzerindeki skleritler.
8658feta peyniriÇoğunlukla koyun veya keçi sütünden yapılan, salamurada olgunlaştırılan, beyaz, keskin lezzette geleneksel Yunanistan peyniri.
8659fetalFetüse ait, fetüsle ilgili olan, fetalis.
8660fetal amfizemDölüt amfizemi.
8661fetal anomaliAnomali.
8662fetal çarpmaRektal palpasyonla gebelik muayenesinde hareket ettirilen döl yatağı içerisindeki yavrunun ele çarpması.
8663fetal ekstraktörDoğum yardım sırasında yavrunun dışarıdan aşırı güç uygulanarak doğum kanalı yoluyla çekilip çıkarılması sırasında kullanılan aygıt.
8664fetal gelişimEmbriyogenezisin tamamlanmasından doğuma kadar geçen yavru gelişim aşaması.
8665fetal güç doğumYavruya bağlı güç doğum.
8666fetal hidropsDölüt hidropsu.
8667fetal hipoksiFetüsün oksijenden yoksun olması durumu.
8668fetal kan dolaşımıGöbek toplardamarıyla plasentadan gelen temiz kanın fetüsün göbek atardamarı aracılığıyla plasentaya geri dönmesi.
8669fetal maserasyonDölüt maserasyonu.
8670fetal membranEtene.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir