Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8701fibra zonularesanat. Zonula ciliaris'i oluşturan radyer seyirli çok esnek iplikler.
8702fibrilasyonKalpte kulakçık ve karıncık kaslarının düzensiz olarak çırpınma tarzında dakikada 300-600 arasında değişen titreşimlerinden ileri gelen bir ritim bozukluğu.
8703fibrillaanat. İplikçik, küçük tel, lifçik.
8704fibrinKanın pıhtılaşması için gerekli, trombinin fibrinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, sıvı ortamda erimeyen, mide enzimleriyle kolayca sindirilebilen, kanın pıhtılaşmasını sağlayan lifli, albümin cinsi bir protein.
8705fibrin dayanaklaştırıcı faktörFaktör XIII.
8706fibrinazFaktör XIII.
8707fibrinliFibrin içeren, fibrinöz.
8708fibrinli akciğer yangısıYangısal eksudat içerisinde fibrin bulunmasıyla, loplardan en az birinin büyük bir bölümünü etkilenmesi ve genellikle göğüs zarında yapışmalarla belirgin akciğer yangısı, lober pnömoni, krupöz pnömoni, fibrinöz akciğer yangısı.
8709fibrinli lenfadenitisLenf yumrularının fibrinli yangısı. Yutak, gırtlak ve sindirim kanalının fibrinli yangılarında yerel olarak biçimlenir.
8710fibrinohücreselFibrin ve hücrelerden yapılmış.
8711fibrinoid1. Bağdaşık, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı özelliğe sahip fibrin benzeri madde. 2. Fibrine benzeyen.
8712fibrinoid nekrozGenellikle aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucunda küçük ve orta çaplı damarların duvarında mikroskobik olarak genellikle küçük odaklar hâlinde ve pembe-bağdaşık görünümlü, fibrin benzeri maddenin birikimiyle belirgin yerel doku ölümü.
8713fibrinojenFaktör I.
8714fibrinojenemiHiperfibrinojenemi.
8715fibrinolitikDamar içinde oluşan trombüsü eriten ve böylece trombozla tıkanmış damarı açan ilaç, trombolitik ilaç.
8716fibrinolizFibrin pıhtısının plazmin enzimi tarafından parçalanıp çözünmesi olayı.
8717fibrinolizinPlazmin.
8718fibrinözFibrinli.
8719fibrinöz akciğer yangısıFibrinli akciğer yangısı.
8720fibrinsizleşmeFibrinin yıkılması veya uzaklaştırılması, defibrinasyon.
8721fibrinsizleşme sendromuYaygın damar içi pıhtılaşma.
8722fibrinüriİdrarda fibrin bulunması.
8723fibroblast1. Kollajen ve retikülin ipliklerini, bağ dokunun temel maddesinin biçimsiz kısmını üreten, endoplazmik retikulumdan zengin, genellikle yassı, genç ve etkin bağ doku hücresi, bağ dokunun ana hücresi, desmosit. Osteoblastlara, kondroblastlara ve kollajenob
8724fibroblastomFibroblastlardan yani bağ doku hücrelerinden kaynaklanan kötücül tümör.
8725fibroinİpek böceği kozalarında ve örümcek ağlarında bulunan yapısal bir protein.
8726fibrokarsinomSkiröz karsinom.
8727fibrokartilagoanat. İpliksel kıkırdak.
8728fibrokartiloginözBağ ve kıkırdak dokusundan oluşan.
8729fibrokartiloginöz embolik miyelopatiOmurlar arası diski oluşturan, yumuşak çekirdeğin veya onu çevreleyen fibröz halkanın dejenere olması ve damarların içerisine fıtıklaşması ve emboli oluşturmasından kaynaklanan iskemik omurilik zedelenmesi.
8730fibrokistik1. Fibrokistlerden oluşan. 2. Yapısında bağ dokusu artışıyla birlikte kistik boşluklarda gösteren. 3. Fibrokiste ait olan, fibrokistle ilgili olan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir