Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8851fistülografiFistül içerisine kontrast madde verilerek görüntü alınması.
8852fistülotomiFistüle kesit yapılması.
8853fitatBuğdaygil tanelerinin dış tabakalarında bulunan, fosfor ve diğer mineralleri bağlayarak onları tek midelilerce yararlanılamaz duruma getiren bir fitik asit tuzu.
8854fitazBesin maddelerindeki fitik asidi parçalayarak yemlerin değerliliğini artıran, tek mideli hayvanların sindirim kanalında yeterince sentezlenemediğinden rasyonlara katılması tavsiye edilen enzim.
8855FiteyöntemiDoku kesitlerinin 2/1 oranında ksilol ve yerfıstığı yağı içeren karışımda parafini giderildikten sonra, karbolfuksinle ve daha sonra da karşıt boya olarak da metilen mavisiyle boyandığı aside dirençli basillerin ortaya konmasında kullanılan histopatolojik
8856fitik asitYemlerdeki protein, karbonhidrat ve mineral maddelerle erimeyen kompleks bileşikler oluşturarak sindirimi düşüren, myoinositol halkası ve buna bağlı inorganik fosfattan ibaret serbest bir ester asidi.
8857fitilDüz bağırsağa uygulanmak için hazırlanan konik biçiminde, vücut ısısında eriyen bir ilaç biçimi, şaf, suppozotivar.
8858fitinFitik asidin C6H6[OP0(0H)2]6 bir tuzu olan ve fosforu tek mideliler tarafından değerlendirilemeyen organik bir bileşik.
8859fitin fosforuTahıl tanelerindeki fosforun fitik asitle yaptığı bileşik.
8860fitizis1. Vücudun dayanıklılığını ve kuvvetini düşüren herhangi bir hastalık. 2. Özellikle akciğerde yerleşim gösteren tüberküloz lezyonları.
8861fitizis bulbiGöz yuvarının ileri derecede büzüşmesi ve ve atrofisi. Şiddetli göz yangısının son devresidir.
8862fitobezoarBitki liflerinin mide veya bağırsaklarda oluşturduğu taş benzeri sert kitle.
8863fitomastigoforeanPhytomastigophorea sınıfında bulunan protozoon.
8864fitoöstrojenlerBelli bitkilerde bulunan ve östrojen etkisi gösteren maddeler. İşkembede uğradıkları kimyasal değişikliklerle daha etkin hâle gelirler.
8865fitosterinBitkilerde bulunan sterin, stigmasterin, sitosterol.
8866fitosterolBitkisel kaynaklı sterol.
8867fitoterapiYalnız otlarla yapılan tedavi biçimi.
8868fitotrikobezoarHayvansal ve bitkisel liflerden oluşan yumak.
8869fitriyozisPhthirus pubis enfestasyonu.
8870Fiyu ördeğiAna vatanı Avrupa olan, göl ve nehir kıyılarındaki sazlıklarda yaşayan, çiftler hâlinde beslenen, kolay üreme yeteneğinde olan ördek ırkı.
8871fizeal displaziFizitis.
8872fizik tedavisiKas, tendo, tendo kını ve ekleme ilişkin yangı, infiltrasyon, indurasyon, atrofi ve ankiloz vb. çeşitli şirurjikal hastalıkların tedavisinde ışık, hava, su, hararet, elektrik gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi, fiziko-terapi, fizyoterapi.
8873fiziko-terapiFizik tedavisi.
8874fiziksel bombajKutu konserve ürünlerde yüksek ısı, soğuk ve donma gibi daha çok teknolojik bir hatadan kaynaklanan bombaj biçimi.
8875fiziksel dezenfeksiyonMikroorganizmaların yüksek ısı veya radyasyon yoluyla yıkımlanması.
8876fiziksel muameleKaba yemlerde doğrama, öğütme ve parçalama, balyalama, küpdurumuna getirme, peletleme işlemleri.
8877fiziksel muayeneBir hastalığın tanısını koyabilmek ve yapılan incelemelerin yorumunu yapabilmek için gerekli olan adspeksiyon, inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve dinlemeden oluşan muayene biçimi.
8878fizitisKimi uzun kemiklerin ve boyun omurlarının epifiz plaklarının kemikleşmesiyle belirgin, hızlı gelişen, kalsiyumdan fakir ve fosfordan zengin, yüksek enerjili rasyonlarla beslenen ve genetik yatkınlığı bulunan genç atlarda görülen kemik hastalığı, epifiziti
8879fizohematometraDöl yatağı boşluğunda gaz ve kan toplanması.
8880fizohidrometraDöl yatağı boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir