Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8881fizometraDöl yatağı boşluğunda gaz toplanması.
8882fizyolojiPhysis ve logos kelimelerinden oluşan, canlı organizmalardaki yaşam olaylarını ve çeşitli organların işlevleriyle çalışma mekanizmalarını inceleyen bilim dalı. Fizyoloji genel fizyoloji, virüs fizyolojisi, bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, insan ve
8883fizyolojikOrganizmanın normal işlevlerine ait olan.
8884fizyolojik antagonistHerhangi bir ilaç ya da zehirli maddenin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkiyi, farklı almaçları etkileyerek azaltan veya ortadan kaldıran diğer ilaç.
8885fizyolojik antagonizmaBir ilaç veya zehrin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkisinin, aksi yönde etki yapan diğer bir ilaç tarafından, ayrı bir almaç veya mekanizma aracılığıyla, azaltılması veya ortadan kaldırılması, bağımsız antagonizma.
8886fizyolojik eriyikBeden sıvılarıyla izotonik olan ve benzer tuzlar içeren, fizyolojik tuzlu su gibi çözeltiler.
8887fizyolojik kompartımanİlaçların vücutta dağılım gösterdikleri plazma, hücreler arası sıvı ve hücre dışı sıvı bölümlerinin ortak adı.
8888fizyolojik meme ödemiDoğum öncesi dönemde biçimlenip doğum sonrası birkaç hafta devam eden meme ödemi. Bu tip ödeminde ağrı yoktur ve doğum öncesi memelerde simetrik olarak gelişir. Kronik hâle geçer veya laktasyon boyunca kalır.
8889fizyolojik serumFizyolojik tuzlu su.
8890fizyolojik tuzlu suSıcak kanlılar için 9 gram sodyum klorür 1000 ml saf suya tamamlanarak hazırlanan izotonik bir eriyik, fizyolojik serum, izotonik sodyum klorür eriyiği, serum fizyolojik.
8891fizyopatolojiHastalığın organ veya sistemde oluşturduğu görev bozukluklarını konu alan bilim dalı, patofizyoloji.
8892fizyopatolojik1. Fizyopatolojiyle ilgili, patofizyolojik. 2. Hastalığın organ veya sistemde oluşturduğu görev bozukluğuyla ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı olan.
8893fizyoterapiFizik tedavisi.
8894FlabellinaLobosea sınıfında, Amoebida takımında bulunan ameboyit protozoa alt takımı.
8895flabellumBrachiuran kabuklularda sıklıkla ilk iki torasik eksopodların üzerinde bulunan ve aşağı doğru eğilen yapı.
8896flagellaKamçı.
8897flagella boyama yöntemiBakteri hareket organı olan kamçının varlığının gösterilmesi için uygulanan boyama yöntemi.
8898flagellarKamçıyla ilişkili.
8899FlagellataMastigophora’ların eski adı.
8900flagellumanat. Kamçı.
8901flaksidusanat. Gevşek, zayıf, yumuşak olan.
8902flamanRöntgen tüpünün katotunda bulunan ve ısıtılınca elektron yayan metal tel.
8903Flaman tazısıKan tazısı.
8904flambajİnce kılların ortadan kaldırılması amacıyla karkasın alevle ütülenmesi işlemi.
8905flamentözUzun zincirler oluşturarak üreyen mikroorganizmalara verilen ad.
8906flasid paralizisFelç.
8907flaşing1. Kısrakta endometritis tedavisinde döl yatağının serum fizyolojikle yıkanması. 2. Aşım zamanında besleme.
8908flavinİzoalloksazin çekirdek ve özellikle riboflavin içeren bileşiklerin bir grubu. Yüksek hayvan ve bitkilerde genellikle riboflavin içeren FAD ve FMN yapısında bir enzime bağlı olarak bulunmaktadır.
8909flavin adenin dinükleotitRiboflavinin bir türevi olup bazı oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında hidrojen atomları ve elektronların taşıyıcısı olarak işlev gören önemli bir koenzim, FAD.
8910flavin mononükleotitRiboflavin fosfat, bazı oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında hidrojen atomları ve elektronların taşıyıcısı olarak işlev gören koenzim, FMN.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir