Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8941flessa agrafıyla vulva dikişiİneklerde prolapsus vajinanın tedavisinde flessa agrafı olarak adlandırılan, metal pin ve uçlarında ağaçtan yapılmış somundan ibaret olan materyalle vulvaya konan dikiş.
8942flessa trokarıFlessa dikişişi uygulamada kullanılan trokar.
8943Flexispira rappini enfeksiyonuKoyunlarda, karaciğerde çok sayıda, keskin sınırlı düzensiz nekroz odakları, yavru atma, enfekte kuzu doğumu ve dölüt mumyalaşmasıyla belirgin, Flexispira rappini tarafından oluşturulan bakteriyel bir hastalık.
8944flokkulusanat. Yumakçık.
8945flokkusanat. Yumak.
8946flokülasyonYumaksı çökelme.
8947florKıkırdak, kemik, diş ve tırnağın yapısında bulunan, diş dokusunun korunması için gerekli iz element.
8948flor zehirlenmesiYer kabuğunun yapısında bulunan ve su ile besinler aracılığında canlılara geçen flor iyonunun fazla miktarda alınmasına bağlı olarak kemiklerdeki hidroksiapatitte bulunan hidroksil grupları yerine girerek apatit kristal yapısını bozması ve kemiklerde kals
8949florasetamitRodentisit olarak kullanılan, kokusuz, tatsız, suda çözünebilen ve tüm yönleriyle florasetata benzer zehirlenmelere sebep olabilen biyosidal ürün.
8950floresan antikorBir floresan boyayla bağlanmış antikor.
8951floresan antikor deneyiFloresan mikroskopta renkli ışık veren boyalarla işaretlenmiş antikorların kullanıldığı bir immünohistokimyasal deney, İFA, immünofloresan deneyi.
8952floresan izotiyosiyanatİmmünofloresan deneyindeki antikorları işaretlemede kullanılan yeşil floresan boya.
8953floresan mikroskobisiIşığı geçirme veya yansıtma yerine ışık yayma özelliğine sahip örneklerin akridin oranj, Kongo kırmızısı ve fluoresein gibi fluokrom boyalarla boyanarak mikroskop için hazırlanması.
8954floresan mikroskobuBelli floresan maddelerin uygun dalga boyundaki ışık altında doku kesitlerinin görülebilirliğini sağlayan mikroskop. Floresan maddelerin karanlık bir zemin üzerinde parlak ışıklar yaydığı ve insan gözünün görme sınırı altındaki dalga boylu ışınların kulla
8955floresanlıkKimi cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına maruz bırakıldıklarında kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği.
8956floresseinKırmızı renkli, floresan özellikte, suda eriyebilir özellikte, birçok türevi bulunan toz boya maddesi. Sodyum tuzu korneadaki doku kaybının ve retina dolaşım bozukluklarının saptanmasında kullanılır.
8957floressein boyama testiKorneadaki doku kaybının boyanarak görülmesini sağlayan bir test.
8958Florida kraker sığırıABD’nin Florida eyaletinden köken alan, vücudu küçük yapılı, boynuzları uzun ve yaşlı boğa ve ineklerinde ilginç kıvrımlar oluşturan, iyi bakım-besleme koşulları altında çok erken dönemde ergenliğe ulaşan, döl verimi yüksek, sıcaklık, nem ve insektlere ka
8959floritİçme sularına diş çürümelerini önlemek amacıyla eklenen flor bileşiği.
8960floroasetatRodentisit olarak ve zirai amaçla kullanılan ve kimi bitkilerde doğal olarak bulunabilen, adenozin trifosfatın yeterli miktarda üretimi engellemek suretiyle köpeklerde sinirsel, geviş getirenlerde kalp yetersizliği bulgularına sebep olan biyosidal ürün ve
8961florogeston asetatFlora bağlanmış sentetik bir progestagen.
8962florokinolonlarBakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH’sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine et
8963florometriMor ötesi ışık yayarak maddelerin uyarılması, belirlenmesi ve dışarı verilen floresan ışığın karakteristik dalga boyunun ölçümüyle bir maddenin çok küçük miktarlarının tanımlanması ve karakterizasyonunu sağlayan analitik bir yöntem.
8964floroskopiRadyoskopi.
8965floroskopik ekranRadyoskopide görüntünün belirdiği ekran.
8966florozisFlor zehirlenmesi.
8967florsuzlaştırmaGenellikle florlu fosfat kayasının florunun ısı işlemiyle uçurularak veya kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması.
8968floru alınmış fosfatKalsine edilmiş, eritilmiş, çöktürülmüş veya reaksiyona uğratılmış kalsiyum fosfat.
8969flotasyonYüzdürme.
8970flotusYellenme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir