Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9001folikül sitimulan hormonFolikül uyaran hormon.
9002folikül uyaran hormonDişilerde yumurtalık foliküllerinin büyümesini ve foliküllerden östrojen salınımını uyaran, erkeklerde er bezlerinde sperm oluşumunu destekleyen, ön hipofiz lobundan salınan, salınımı hipotalamustan salınan gonadotropin salgılatıcı hormon tarafından düzen
9003foliküler1. Folikül veya foliküllerle ilgili olan. 2. Foliküle benzeyen, folikül gibi. 3. Foliküller gösteren.
9004foliküler dalgaİneklerde kızgınlık döngüsü içinde birbirinden bağımsız folikül gruplarının gelişmesi.
9005foliküler dendritik hücreLenf yumrularının lenf foliküllerinde bulunan ve B-lenfositlerden gelişen dallı sitoplazmik uzantılı antijen sunan hücreler. Bunlar B-lenfositlerden gelişirler.
9006foliküler evreKızgınlık döngüsünün proöstrüs ve östrüs evrelerini içine alan, östrojenik etkinin baskın olduğu, yumurtalıklarda foliküler gelişmenin belirginleştiği dönem, östrojenik faz, proliferatif faz.
9007foliküler kistYumurtalıkta gelişen foliküllerin ovule olmayıp gelişmesini, varlığını ve işlevini sürdürmeye devam ettirmesi sonucu oluşan ve infertiliteye yol açan, genelde GnRH veya LH salgısının yetersizliğine bağlı biçimlenen yumurtalık hastalığı, ovaryumun foliküle
9008foliküler lenfomTümöral hücrelerin lenf yumrularında folikül benzeri yapılar oluşturacak biçimde kümelenmeleriyle belirgin kötücül lenfoid doku tümörü, nodüler lenfom, dev foliküler lenfom, nodüler lenfom.
9009foliküler müsinözisEpidermis ve kıl foliküllerinde aşırı miktarlarda müsin salgısından kaynaklanan kıl dökülmesi, kılsızlık veya kellikle belirgin patolojik değişim, müsinöz alopesi.
9010foliküler uyuzDemodektik uyuz.
9011folikülitisFolikül veya foliküllerin yangısı. Esas olarak derideki kıl foliküllerinin yangısını ifade etmekle birlikte, diğer tip foliküllerin yangısı için de kullanılır.
9012folikülogenezisYumurtalıklardaki primordial foliküllerin gelişme süreci.
9013folistatinGranüloza hücreleri tarafından salgılanan bir protein hormon olan lüteinleştirici hormonun salgılanması üzerine görünürdeki etkisi dışında, hipofiz ön lobundan folikül uyarıcı hormonun salgılanmasını önleme.
9014foliya serebellianat. Beyincik yaprakları.
9015foliyatusanat. Yaprak gibi, yapraksı.
9016foliyumanat. Yaprak.
9017follikuli lingualesanat. Dilde, altında lenfatik doku içeren mukoza kabartıları.
9018follikuli tonsillaresanat. Radix lingae mukozasında bulunan lenforetiküler doku.
9019follikulostatinİnhibin.
9020follikulusanat. Baloncuk, kesecik, torbacık.
9021follikulus pilianat. Kıl folikülü.
9022follisanat. Kese, torba.
9023follistatinİnhibin.
9024follitropinFolikül uyaran hormon.
9025fomitBulaşıcı hastalık etkenini taşıyan herhangi bir cisim veya madde.
9026fomopsin zehirlenmesiAcı bakla cinsi bitki materyalinde üreyen Phomopsis leptostromiformis mantarlarının zehirlerinden kaynaklanan, koyun, sığır ve domuzlarda görülen, karaciğer lezyonlarıyla belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme.
9027fonendeskopÖzellikle çok dar yerlerdeki sesleri ayırmaya yarayan, sesleri kuvvetlendiren bir cins steteskop.
9028fonksiyonBir organın normal olarak yaptığı görev.
9029fonksiyonel artık kapasiteNormal bir soluk vermeden sonra akciğerlerde kalan hava hacmi, fonsiyonel rezidüel kapasite, FRC. Artık hacim ile soluk verme yedek hacminin toplanmasıyla bulunur.
9030fonksiyonel infertiliteÜreme olaylarını düzenleyen hipotalamus, hipofiz ön lobu, yumurtalık gibi merkezlerden salgılanan hormonların salınımındaki düzensizlikler, yetersizlikler sonucu biçimlenen döl verimi düşüklüğü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir