Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9031fonksiyonel rezidüel kapasiteFonksiyonel artık kapasite.
9032fonksiyonel ve adinamik bağırsak tıkanmasıBağırsak felci.
9033fonokardiyografiKalp seslerinin mekanik kaydı.
9034fonokardiyogramHem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.
9035fonsanat. Kaynak, çeşme.
9036Fontana yöntemiSpiroket mikroorganizmaların ortaya konması amacıyla amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi kullanılarak yapılan histopatolojik boyama yöntemi.
9037Fontana-Masson boyasıMelanom, feokromositom ve karsinoid tümörlerin tanısı için melanin ve arjantofin materyalin ortaya konmasında kullanılan histopatolojik boyama yöntemi.
9038fontanelleBıngıldak, fontikulus.
9039fontikulusanat. Kaynakçık, dere, bıngıldak.
9040foramenanat. Delik.
9041foramen alareanat. Kanat deliği.
9042foramen alare kaudaleanat. Kanat arka deliği.
9043foramen alare parvumanat. Kanat küçük deliği.
9044foramen alare rostraleanat. Kanat ön deliği.
9045foramen epiploikumanat. Bursa omentalis'e giriş deliği.
9046foramen infraorbitaleanat. Canalis infraorbitalis'in, corpus maxillae üzerinde ve orbitanın altında bulunan dışa açılış deliği.
9047foramen laserumanat. Yırtık delik.
9048foramen magnumanat. Büyük delik.
9049foramen maksillareanat. Fossa pterygopalatina’da Canalis infraorbitalis'e açılan delik.
9050foramen mandibulaanat. Ramus mandibulae'nin iç yüzünde bulunan canalis mandibularis'in girişini oluşturan delik.
9051foramen mentaleanat. Çene deliği.
9052foramen mentale mediyaleanat. Domuzda corpus mandilulae'nin mediyal yüzünde bulunan çene deliği.
9053foramen obturatumanat. Tıkalı delik.
9054foramen optikumanat. Görme deliği.
9055foramen ovaleanat. Oval delik.
9056foramen palatinum kaudaleanat. Damak arka deliği.
9057foramen palatinum mayusanat. Damak büyük deliği.
9058foramen rotundumanat. Yuvarlak delik. Fissura orbitalis'in hemen altında yer alan ve canalis alaris'e açılan delik.
9059foramen stilomastoideumanat. Canalis facialis'in proc. styloideus ve proc. mastoideus arasından dışa açılan deliği
9060foramen suprakondilareanat. Lokma üstü deliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir