Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9061foramen supraorbitaleanat. Alın kemiğinin proc. zygomaticus'unun başlangıç kısmında bulunan ve orbitaya açılan delik.
9062foramen supratroklareanat. Makara üstü deliği.
9063foramen transversaryumanat. Birinci boyun omurunun kanadının arka tarafında vertikal (geviş getirenlerde bu omurda yok) ve yedinci boyun omuru hariç diğer boyun omurlarının proc. transversus'larının tabanını sagital olarak delen ve a., v. ve n. vertebralis'in geçmesine yarayan
9064foramen vena kavaanat. Diyafram üzerinde bulunan ve v. cava caudalis'in geçmesine yarayan delik.
9065foramen vertebraleanat. Omur deliği.
9066foramen vertebrale lateraleanat. Omur yan deliği.
9067foramen yugulareanat. Etçillerde ve geviş getirenlerde os occipitale’nin pars basilaris’i ile piramit kemiği arasında ve arkada bulunan delik.
9068foramina lakrimalyaanat. Domuzda, diğer türlerdeki fossa sacci lacrimalis'in bulunması gereken yerde bulunan iki delik.
9069foramina mentalya lateraleanat. Etçillerde ve domuzlarda birden fazla olan ve corpus mandibulae'nin yan yüzünde bulunan çene delikleri.
9070foramina nutrisyaanat. Besler delikler.
9071foramina palatina minoraanat. Damak küçük delikleri.
9072foramina papillaryaanat. Papillae renales'ten idrarı pelvis renalis'e akıtan delikler.
9073foramina sakralya dorsalyaanat. Kuyruk sokumu kemiği üst delikleri.
9074foramina sakralya ventralyaanat. Kuyruk sokumu kemiği alt delikleri.
9075foramina venarum minimarumanat. Venae cordis minimae'nin sağ kulakçıktaki açılış delikleri.
9076foraminozusanat. Çok delikli.
9077forantSilyumlu protozoonların tomitleri tarafından meydana getirilen ve trofont hâlini alan kistik evresi.
9078forareanat. Delme.
9079formBağa.
9080formaanat. Biçim, figür, form.
9081formaldehitRenksiz, yakıcı özellikte aldehitli, tahriş edici özellikte, dezenfektan olarak ve dokuların tespiti için kullanılan kokulu bir gaz, HCHO, formol. Uzun süre maruz kalan kimselerde lösemi ve beyin kanserlerinin görülme sıklığı artar.
9082formalinFormol çözeltisi.
9083formalin pigmentiHücrelerin dışında bulunan hemoglobinin formalinle birleşmesi sonucu oluşan, uzun süre formalin çözeltisi içerisinde bekletilen kandan zengin doku örneklerinde oluşan çökelti. Kahverengi siyah veya yeşilimtırak siyah renkte, değişen büyüklüklerde ve köşel
9084formareanat. Teşkil etme, oluşturma.
9085formasyo retikularisanat. Omuriliğin kornu ventralesinin yan kısmından çıkan ince gri maddenin ak madde içerisinde yerleşen bölgesi.
9086formasyonanat. Oluşum, teşekkül.
9087FormicaFormicidae ailesinde bulunan evlerde ve yakın ortamlarda yaşayan karınca cinsi.
9088formik asitKarıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan organik bir asit, karınca asidi.
9089formilmetiyoninFormil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi.
9090formolFormaldehit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir