Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9091formol çözeltisiDezenfektan ve dokuların tespit edilmesinde kullanılan, formaldehit’in % 37’den az olmayan sulu çözeltisi, formalin.
9092formülasyonHayvanların besin maddeleri gereksinimlerini en düşük fiyatla karşılamak için kullanılan, karma yem için gerekli ham maddelerin ve bunların katılma oranlarının hesaplanması.
9093formüle edilmiş yemİki veya daha fazla sayıdaki yem maddesinin, belirlenmiş olan özeliklerine göre formüle edilip karıştırılmasıyla elde edilen yem.
9094fornikatusanat. Kubbeli, tavanlı.
9095forniksanat. Kubbe kemeri, çıkmaz, kavis.
9096forniks faringisanat. Yutak çatısı.
9097forniks konjunktiva inferiyoranat. Konjunktivanın, alt göz kapağından göz küresi üzerine atlarken yapmış olduğu kubbe.
9098forniks konjunktiva superiyoranat. Konjunktivanın, üst göz kapağından göz küresi üzerine atlarken yapmış olduğu kubbe.
9099forniks saksi lakrimalisanat. Saccus lacrimalis'in kubbe biçimindeki üst boşluğu.
9100forniks vajinaanat. Vajina kubbesi.
9101forsepsanat. Kerpeten, kıskaç.
9102fortifiye gıdalarOrijinalinde içinde olmayan ancak, önemli besin elementlerinin eklenmesiyle elde edilen besin değeri güçlendirilmiş gıdalar.
9103FOSFrukto-oligosakkaritler.
9104fosfajenFosfokreatin ve fosfoarjinin gibi enerjiyi depolamada işlev gören bileşikler.
9105fosfatFosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
9106fosfat kayasıDoğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı.
9107fosfat translokazMitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki H2PO4 veya HPO4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık OH- veya 2H+’nin matriksten sitoplazmaya geçmesini sağlayan taşıma sistemi.
9108fosfatazBir molekülden fosfat esterlerini hidrolizle ayıran enzim grubu.
9109fosfataz test1. Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. 2. Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.
9110fosfatazemiKanda alkalen fosfataz bulunması.
9111fosfatemiKanda aşırı fosfat bulunması.
9112fosfatidik asitGliserolün bir karbonuna fosforik asit, diğer iki karbonuna yağ asitlerinin ester bağıyla bağlanması sonucunda oluşan gliserofosfolipitlerin yapısındaki ana madde.
9113fosfatidiletanolaminHücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak etanolamin taşıyan bir fosfolipit, kefalin.
9114fosfatidilgliserolFosfatidik asit ve gliserolden oluşan bir zar fosfolipidi.
9115fosfatidilinozitolHücre zarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak inozitol taşıyan bir fosfolipit.
9116fosfatidilkolinFosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.
9117fosfatidilserinHücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.
9118fosfatitFosfatidik asit içeren herhangi bir lipit.
9119fosfatlarŞelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri.
9120fosfatüriİdrarda aşırı miktarda fosfat tuzlarının bulunması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir