Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9331galaktokinazGalaktoz kullanımının başlangıç basamağında ATP + galaktoz-> ADP + galaktoz-1-fosfat reaksiyonunu katalize eden transferaz sınıfının bir enzimi.
9332galaktolipitKloroplastların tilakoit zarlarındaki lipidin % 70 kadarını oluşturan diaçilgliserolün üçüncü karbonuna bağlı galaktoz taşıyan yüksüz bir lipit.
9333galaktopoetik hormonProlaktin.
9334galaktopoezisMemede süt salgısının sürdürülmesi, laktopoezis.
9335galaktoraZamansız olarak memenin gelişmesi ve süt salgısının başlaması. İki türlü olabilir 1. Premature laktasyon, gebeliğin ileri dönemlerinde memenin gelişip laktasyonun başlaması. 2. Yeni doğanlarda değişik hormonal etkilerle memelerin gelişmesi.
9336galaktosel1. Meme bezinin süt içeren kistik büyümesi. 2. Süt görünümünde sıvı içeren hidrosel.
9337galaktosemiGalaktozun glikoza çevrilememesi nedeniyle ortaya çıkan, tedavi edilmediği takdirde beyin hasarları, katarakt, karaciğer problemlerine neden olabilen bir metabolizma bozukluğu.
9338galaktoserebrosidozisGloboit hücre lökodistrofisi.
9339galaktoserebrositSerebrosit.
9340galaktoterapiProtein tedavisi.
9341galaktozAltı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri. Bir disakkarit olan laktozda, glikozla beraber bitki hücre duvarındaki pektinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan bir monosakkarit, beyin şekeri.
9342galaktoz tolerans testiKanda bulunan galaktozun karaciğer tarafından alınması ve glikojene çevrilmesini ölçen bir karaciğer işlev testi.
9343galaktozaminGlikolipitlerde ve kondroitin sülfatta bulunan galaktoz şekerinin bir amino türevi.
9344galaktozemiGalaktoz metabolizmasındaki enzim eksiklikleri sonucu galaktozun glikoza metabolize edilememesi ve kanda galaktozun artmasıyla belirgin metabolizma bozukluğu.
9345galaktozidazHayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan, özellikle baklagillerde bulunan galaktozitlerin antibesleme etkisini azaltan, sindirimi ve besin maddelerinden yararlanmayı artıran bir enzim.
9346galaktozil transferazGlikoproteinlerin yan zincirlerindeki şekere bir monosakkarit ekleyen enzim.
9347galaktozüriGalaktoz metabolizmasındaki enzim eksiklikleri sonucu galaktozun metabolize edilememesi ve idrarda galaktozun varlığı.
9348galeaanat. Takke, başlık, miğfer.
9349galea kapitisSpermatozoonun baş kısmında nükleusun ön kısmını takke biçiminde örten ve fertilizasyon sırasında corona radiata ve zona pellucida’nın delinmesi için gerekli enzimleri taşıyan kısım.
9350galenik farmasiTedavide kullanılan ilaç biçimleri, hazırlanması ve standardizasyonuyla uğraşan farmakoloji alt bilim dalı.
9351Galiçya sarı sığırıİspanya’dan köken alan, 1900’lü yıllarda Simental, İsviçre Esmeri ve güney Devon ırkları kullanılarak geliştirilmiş, vücudu orta büyüklükte, uzun ve derin, vücut hatları orantılı, kemikleri kalın, butları kaslı, göğsü geniş, kremden altın kırmızısına kada
9352Galler dağ koyunuİngiltere’de bulunan, vücut küçük ve beyaz, yüz kırmızımtırak renkte, baş ve bacaklarda yapağı bulunmayan dağ ırkı.
9353Galler siyah dağ koyunuGünümüzde yaygın olarak İngiltere’de İrlanda’da ve Amerika’da bulunan, küçük yapılı, yüzde ve bacaklarda yapağı bulunmayan, vücut rengi beyaz, koçlar tipik olarak boynuzlu, dişilerde boynuz bulunmayan, yapağı ve et verimi için yetiştirilen koyun ırkı.
9354Galler springerspanyeliİngiltere’den köken alan, muhtemelen 1300’lü yıllarında Galler’de av köpeği olarak yetiştirilmiş, diğer Spanyel ırklarıyla aynı geçmişe sahip, Springer adı avı saklandığı yerde bulup korkutarak kaçırmasından gelen, orta boy, tüyleri ipeksi, orta uzunlukta
9355Galler teriyeriİngiltere’den köken alan, sürüler hâlinde avlanan av köpekleriyle yapılan avlarda kullanılmak üzere Galler'de geliştirilmiş, muhtemelen soyu eski İngiliz siyah ve ten rengi Teriyer’den gelen, küçük bir Airedale Teriyer’e benzeyen, sıkı ve sert görünüşlü,
9356Galli Maini TestiKurbağa testi.
9357Galloway sığırıİskoçya’dan köken alan, tarihi antik çağlara kadar uzanan çok eski ırklar arasında yer alan, İskoçlar tarafından peynir üretimi ve deri ithalatında, İngilizler tarafından mera besisi yönünde kullanılmış, tüylerinin görünümü nedeniyle diğer ırklardan kolay
9358Gallus inaurisGüney Amerika, Şili’de 1914’te bulunmuş, sarı veya beyaz bacaklı, kırmızı gözlü, küçük ibiği ve kuyruksuz oluşuyla özellikle de kulağının yakınında yüzün her bir tarafında bulunan püskül şeklinde tüylerle belirgin, en önemli özelliği mavi yumurtaları olan
9359galo-ritmiKalbin normal iki sesine üçüncü bir sesin eklenmesiyle oluşan ritm.
9360galopUzun ve rahat adımlarla koşma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir