Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9421gangliyonöritisGanglionitis.
9422gangliyonöromÇoğunlukla beyin ve kranyal sinir gangliyonları, böbrek üstü bezinin medullası veya otonom gangliyonlardaki çok kutuplu gangliyon hücrelerinden köken alan genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.
9423gangliyoradikulitisOmurilik gangliyonlarının ve sinir köklerinin yangısı, gangliyonik poliradikulonöritis. Klinik olarak duyul yetersizliği, megaözofagus ve Horner sendromuyla belirginleşir. Sibirya kurtlarında diğer ırklara göre daha fazla sıklıkta görülür.
9424gangliyosidozisEnzim bozukluğuna ilgili olarak gangliyositlerin dokularda birikmesi, gelişme geriliği, baş ve bacak titremeleri, körlük, felç, gliozis, miyelin ve nöron kayıplarıyla belirgin bir grup kalıtsal lipit depo hastalığı. GM1 ve GM2 olmak üzere iki farklı formd
9425gangliyositGalaktoz içeren ve merkezî sinir sisteminde bulunan bir grup sfingolipit veya serebrosit. Seramit-glikoz-galaktoz ve N-asetil nöraminik asitten oluşan glikolipit yapısındaki bileşiklerdir. Enzim bozukluğuna bağlı olarak dokularda birimleri sonucu gangliyo
9426gangliyozusanat. Düğümlü.
9427gantriTomografi cihazında hastanın girdiği oyuk bölüm. Tüp ve dedektör sistemi bu boşluğun çevresinde bulunur. Öne ve arkaya 30º eğilebilir.
9428Gaolao sığırıHindistan’dan köken alan, kısa boynuzlu grupta yer alan, eski kaynaklara göre tatmin edici süt verimi olmasına rağmen son iki yüzyıldır çekim hayvanı olma yönünde seleksiyon uygulanmış, vücudu orta büyüklükte, hafif yapılı, dar ve uzun, rengi beyaz veya a
9429gargaraAğız boşluğu, yutak, diş eti ve damak bölgesi için antiseptik ve koku giderici amaçla hazırlanan ilaç biçimi.
9430Garin-BujadouxsendromuLyme hastalığı.
9431garoDamara basınç amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.
9432garo uygulamasıBacakların incik veya bukağılıklarındaki atardamar kanamalarında veya bu bölgelerde yapılacak olan ameliyatlarda kanama riski varsa bölgenin üst kısmından lastik bir tüp (garo) koyarak kanamanın geçici olarak durdurulması.
9433Gartner kanalıVajina tabanında bulunan, embriyonik böbreğin akıtıcı kanallarının kalıntısı.
9434Gartner kanalı kistiVulvadaki Wolf kanalları kalıntısının tıkanarak kistleşmesi.
9435Gascon sığırıGüneybatı Fransa’daki Gascon bölgesinden köken alan, derisi koyu pigmentli, rengi gri tonlarında, kötü hava koşullarına ve insektlere karşı dirençli, annelik özellikleri gelişmiş, uysal mizaçlı ve sürü idaresi kolay, eskiden çekim hayvanı olarak kullanılm
9436gasroenteraljiMide ve bağırsak ağrısı.
9437gasteranat. Mide.
9438gasterofilozisAtlarda Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus haemorrhoidalis, Gasterophilus inermis, Gasterophilus nasalis, Gasterophilus nigricornis, Gasterophilus pecorum gibi Gasterophilus türlerinin larvalarının neden olduğu hastalık.
9439GasterophilusOestridae ailesinde bulunan, erişkinleri beslenmeyen ve konak üzerine yumurtladıktan sonra ölen, yumurtadan çıkan larvaları konağın derisinden iç organlarına doğru göç eden sinek cinsi, Gastrophilus, hlk. akça kurt.
9440Gasterophilus haemorrhoidalisLarvaları atların yüz derisi ve yutaklarında enfestasyona neden olan ve bu bölgelerden mideye göç eden bazen insanlara da saldıran sinek türü.
9441Gasterophilus intestinalisGenellikle yumurtalarını atların bacaklarına bırakan, yumurtadan çıkan larvaları atların sindirim sisteminde parazitlenen, insanlarda da larva göçüne neden olabilen en yaygın Gasterophilus türü.
9442Gasterophilus nasalisLarvaları atlarda parazitlenen ağızdan onikiparmak bağırsağına göç eden sinek türü.
9443gasterostom serkerVücudun arka nihayetinden çıkan iki asimetrik çatal kuyruğu olan ağzı alt yüz üzerinde ve merkezî durumda bulunan bağırsağı kese biçiminde olan serker.
9444gasterostom trematodBağırsaklar basit ve kese biçiminde ağzı terminalde bulunmayan trematodlar, Bucephaloides.
9445gastraljiMide ağrısı, gastrodini.
9446gastrektomiMidenin bir kısmının veya tamamının kesilerek uzaklaştırılması.
9447gastrik dilatasyonMide genişlemesi ve dönmesi.
9448gastrik volvulusMide genişlemesi ve dönmesi.
9449gastrikusanat. Mide veya karna ait olan
9450gastrinPilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyararak mide bezlerinden hidroklorik asit salgılanmasına neden olan hormon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir