Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9541geçici sertlikSularda erimiş durumda bulunan kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarının oluşturduğu sertlik.
9542geçimhlk. Eyer örtüsü.
9543geçimsizlikBir ilacın diğeriyle dış ortamda veya vücuda alındıktan sonra etkileşmesi sonucunda etkisinin azalması veya tamamen kaybolması durumu.
9544geçiş dönemiGebeliğin son 3 haftasında başlanan, hayvanlara verilen konsantre yem miktarının her gün arttırılarak canlı ağırlığın % 1 düzeyine çıkarıldığı ve laktasyonu izleyen ilk 3 haftayı da içine alan süreç.
9545geçiş durumuBir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli enerji engelinin tepe noktası.
9546geçiş hızıBelirli bir yemin sindirilmeyen kısmının dışkıya ulaşması için geçen zaman.
9547geçiş mutasyonuBir gende bir pirimidinin başka bir pirimidinle veya bir pürinin başka bir pürinle yer değiştirdiği nokta mutasyonu.
9548geçit ırklarıOnarılmış ırklar.
9549geğirmeSindirim sonunda fazlaca üretilen karbondioksit ve metan gazlarının ağızdan dışarı atılması, ruktus.
9550Gelbray sığırıABD’ den köken alan, döl verimi ve buzağı doğum ağırlığı yüksek, erken cinsel olgunluğa ulaşan, kolay buzağılayan, boğalarının kesim özellikleri iyi ve buzağıları besiye uygun, annelik özellikleri gelişmiş etçi sığır ırkı.
9551geldikkopSarı kocabaş hastalığı.
9552gelgit çizgisiMavi çizgi.
9553geliçKanyaş otu.
9554gelincik otuGelincikgiller familyasından tek ve iki yıllıklı geniş yapraklı yabancı ot.
9555gelir hayvanıTicari amaçla, ekonomik kazanç için yetiştirilen hayvan.
9556gelişDoğum sırasında yavrunun apertura pelvis cranialise yaklaşım biçimi, fetal presentasyon, presentasyon. Yavru enine veya uzunluğuna gelebilir.
9557gelişim hormonuBüyüme hormonu.
9558gelişimsel kataraktErişkinlik yaşından önce göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi.
9559gelişme faktörüMikroorganizmalar tarafından üretilemeyen ve bu nedenle gelişme ortamında bulunması gereken önemli hücre bileşenleri.
9560gelişme geriliği sendromu1. Domuzlarda gebelik döneminde geçirilen parvovirüs enfeksiyonu nedeniyle, yeni doğan domuz yavrularında gelişme geriliği, cılızlık ve timüs atrofisiyle belirgin enfeksiyon. 2. Kanatlılarda gelişme geriliği sendromu.
9561gemellusanat. İkiz, çift.
9562geminusanat. Kez, defa.
9563gemma gustatorianat. Tat tomurcuğu.
9564genDNA üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
9565gen havuzuBelirli bir lokusta var olan toplumdaki tüm genler.
9566gen klonlamasıİstenilen bir genin bir vektöre yerleştirilmesiyle oluşan rekombinant DNA’nın konak organizma içine aktarılması ve çoğaltılması, DNA klonlaması.
9567gen kompleksiBağlantılı işlevli ürünler için kodlayıcı olan birçok sayıda gen içeren bir DNA parçası.
9568gen lokusuBelirli bir genin kromozom üzerinde bulunduğu bölge.
9569genç kaz besisiKazların 13-18 haftalık yaşta pazarlanabilmesi için önce yeşil yemlerle daha sonra kesime 2-3 hafta kala konsantre yem ağırlıklı beslenmesi.
9570genç sığırların sporadik lökozuSporadik sığır lökozu, sığır lökozu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir