Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9691gezgin hücreAmeboid hücre.
9692gezici sağım tesisleriMera veya tarlada sağım yapmak için geliştirilmiş, vakum pompası genellikle traktör kuyruk milinden ya da üzerindeki benzin motorundan çalıştırılan sağım tesisleri, seyyar sağım tesisleri.
9693gezinen örümcekGüney Amerika’da yaşayan ve ısırığı son derece acı veren çocuklarda ölümlere neden olabilen zehirli örümcek türü, Ctenus ferus.
9694GGTGama-glutamil transferaz.
9695GHBüyüme hormonu.
9696GHR-IHSomatostatin.
9697GHRHBüyüme hormonu salgılatıcı hormon.
9698gıdaGenellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamına gelen kelime.
9699gıda alerjeniAlerjen.
9700gıda alerjisiGıda yoluyla alınan ve genellikle protein yapısındaki kimi kimyasal maddelerin duyarlı bireylerde yol açtığı, immünolojik temeli olan hastalık tablosu.
9701gıda duyarlılığıİmmun kökenli olmayan, gıda veya gıda bileşenlerinin neden olduğu olumsuz reaksiyonların genel adı.
9702gıda güvenliğiGıdaların tüketicilerde hastalık veya zarara neden olmayacak biçimde üretilmesi, depolanması, işlenmesi, dağıtımı ve koruması kavramı.
9703gıda güvenliği riskiGıdalarda bulunabilen ve tüketildiği takdirde zararlı olan mikrobiyolojik kimyasal ve yabancı maddeler.
9704gıda hijyeni ve sanitasyonSağlıklı ve kaliteli gıda üretimi için alınması gereken tüm önlemler.
9705gıda ışınlamaMikroorganizmaları yıkımlamak amacıyla, gıdaların yeterli düzeyde gama ışınları veya X ışınlarına maruz bırakılması esasına dayanan gıda koruma tekniği.
9706gıda idiosinkrazisiİdiopatik gıda hastalıkları.
9707gıda katkı maddesiTek başına besin değeri taşımayan, gıda ürününe bilinçli olarak doğrudan ve dolaylı katılan, ürünün görünüş ve yapısını düzeltmek veya koruma süresini artırmak için sınırlı miktarda eklenen maddeler, katkı maddesi.
9708gıda kaynaklı hastalıkBulaşık veya alerjik gıdalarla veya gıda katkı maddelerinin tüketiminden kaynaklanan enfeksiyon, intoksikasyon, alerjik, metabolik ve idiopatik hastalıklar.
9709gıda koruyucu maddelerGıdaların bozulmasını önleyen veya yavaşlatan gıda katkı maddeleri.
9710gıda maddesiTütün ve ilaçlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlarla hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü madde.
9711Gıda ve İlaç DairesiEt ve et ürünleri dışında kalan gıdaların ve gıda katkı maddelerinin, ilaçların, kozmetik maddelerin insan ve hayvanlarda kullanım açısından güvenliğinden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilgili teşkilat, FDA.
9712Gıda ve Tarım ÖrgütüBeslenme düzeyini iyileştirmek, tarımsal üretkenliği artırmak ve kırsal kesimde yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla Ekim 1945’de kurulmuş Birleşmiş Milletler Teşkilatı, FAO.
9713gıda zehirlenmesi1. Gıda kaynaklı hastalıkların genel adı. 2. Gıda yoluyla alınan toksinlerin neden olduğu hastalıklar.
9714gıdasal indigesyonGıdaya bağlı sindirim bozuklukları, alimenter indigesyon.
9715gırnavDişi kedilerde kızgınlık.
9716gırtlakanat. Yutak ve soluk borusunu birbirine bağlayan solunum sistemi bölümü, larenks. Sesin oluşturulmasını sağlayan bu kısım mukoza, kıkırdak ve kaslardan yapılmıştır.
9717gırtlak arka sinirianat. N. laryngeus recurrens’lerin, gırtlağa ulaşan ve m. cricothyreoideus dışında tüm gırtlak kaslarını uyaran son kısımları, nervus laringeus kaudalis.
9718gırtlak boşluğuanat. Gırtlak girişinden cartilago cricoidea’nın arka kenarına kadar uzanan boşluk, kavum laringis.
9719gırtlak daralmasıGırtlağın çeşitli nedenlere bağlı olarak daralması, larenks stenozu, larengostenozis.
9720gırtlak felciOnuncu kafa siniri veya Nervus laryngeus recurrens sinirlerindeki doğuştan veya kazanılmış patolojik değişimler nedeniyle gırtlak kaslarının işlevlerini kaybetmesi, larenks paralizi, larenks felci, larengopleji.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir