Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9781glandula kardiyakaanat. Mide mukozasının pars cardiaca’sında yer alan bezler.
9782glandula kaudaanat. Kuyruk bezleri.
9783glandula lakrimalisanat. Gözyaşı bezi.
9784glandula laktiferaMeme bezi.
9785glandula mammaryaanat. Meme bezi.
9786glandula mandibularisanat. Alt çene tükürük bezi.
9787glandula mukozaanat. Mukoza bezi.
9788glandula nazalesanat. Burun mukozası bezleri.
9789glandula palatinaanat. Damak bezleri.
9790glandula paratiroideaanat. Tiroit bezinin içinde veya yakınında bulunan ve parathormon denilen hormonu salgılayan bir iç salgı bezi.
9791glandula parotisanat. Kulak altı tükürük bezi.
9792glandula pelvis renalisanat. Atgillerde pelvis renaliste bulunan tubulo-alveoler bezler.
9793glandula pinealisanat. Epifiz bezi.
9794glandula pituitaryaanat. Hipofiz.
9795glandula plani nazalisanat. Koyunlarda, keçilerde ve etçilerde planum nasale'de bulunan bezler.
9796glandula plani nazolabiyalisanat. Sığırda planum nasolabiale'de bulunan bezler.
9797glandula plani rostralisanat. Domuzda planum rostrale'de bulunan bezler.
9798glandula sebaseanat. Yağ bezi.
9799glandula serozaanat. Seröz salgı salgılayan bezler.
9800glandula seruminozaanat. Kulak kiri bezleri.
9801glandula silyaresanat. Göz kapakları kenarında bulunan bezler.
9802glandula sinus infraorbitalisanat. Koyunların fossa lacrimalis externa'sı içindeki sinus infraorbitalis'te bulunan yağ ve ter bezleri.
9803glandula sinus interdigitalisanat. Koyunlarda spatium interdigitale'nin içindeki sinus interdigitalis'te bulunan bezler. Koyunlar bu salgıyı koklayarak yol takip ederler.
9804glandula sinus paranalisanat. Kedinin ve köpeğin anal keseleri. Sinus paranalis'te bulunan bezler.
9805glandula sirkumanalesanat. Anal keseler.
9806glandula subkaudalisanat. Kuyruk altı bezi.
9807glandula sublingualis monostomatikaanat. Tek olan kanalı, ductus sublingualis major ile salgısını caruncula sublingualis etrafına akıtan dil altı tükürük bezi.
9808glandula sublingualis polistomatikaanat. Çok sayıda küçük akıtıcı kanal, ductus sublinguales minores ile salgısını plica sublingualis üzerinde ağız boşluğuna akıtan dil altı tükürük bezi.
9809glandula sudoriferaanat. Ter bezleri.
9810glandula suprarenalisanat. Böbrek üstü bezi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir