Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9811glandula tarsalesanat. Göz kapaklarının limbi palpebrales posteriores'i içinde bulunan ve salgıladıkları sebum palpebrale adlı yağlı sıvıyla göz kapaklarının kenarlarını yağlayan bezler, Meibom bezleri.
9812glandula tiroideaanat. Tiroit bezi.
9813glandula tiroidea aksessoryaanat. Eklenti tiroit bezi.
9814glandula trakealesanat. Soluk borusu bezleri.
9815glandula tubaryaanat. 1. Tuba auditiva'nın kıkırdak bölümünde bulunan müköz bezler. 2. Kuşlarda yutağın çatısında, ostium pharyngeum tubae pharyngotympanica civarında bulunan tükürük bezleri.
9816glandula ureterikaanat. Atlarda üreterin başlangıç kısmının mukozasında bulunan bezler.
9817glandula uropigianat. Özellikle su kuşlarında iyi gelişmiş olan ve kuşlarda bulunan tek deri bezi. Son sakral omur üzerinde, kuyruğun büyük dümen tüylerinin saplarının deriye gömüldüğü yerde bulunur. Yağlı salgısıyla tüylerin yağlanmasını, ıslanmamasını ve suya batmaması
9818glandula uterinaanat. Döl yatağı mukozasındaki bezler.
9819glandula üretralesanat. Üretra bezleri.
9820glandula vestibulares minoresanat. Küçük vestibulum bezleri.
9821glandula vestibularis mayoranat. Büyük vestibulum bezi.
9822glandula vezikülarisanat. Toynaklılarda erkek eklenti bezlerinden sidik torbası kaidesine yerleşmiş, üzüm salkımı biçiminde veya lopçuklar hâlinde bir yapıya sahip, renksiz, kokusuz ve alkali özellikte salgı yapan, iki kesecikten her biri. Geviş getirenlerde ve domuzda bez g
9823glandularisanat. Beze ait, bezle ilgili olan
9824glansanat. Palamut, kamış başı.
9825glans klitoridisanat. Klitorisin başı.
9826glans penisanat. Penisin başı.
9827Glasser hastalığıDomuzların poliserozitisi.
9828GLDHGlutamat dehidrogenaz.
9829glenoidalisanat. Çukursu, yayvan ve düzce eklem yüzüyle ilgili olan
9830glikanTek tip veya farklı tip monosakkaritlerin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış polimer.
9831glikasyonÇevrede yüksek konsantrasyonda glikoz bulunduğunda glikozun proteinle birleşmesi, glikozilasyonun enzimatik olmayan formu.
9832glikoforinKırmızı kan hücre zarında zar boyunca bulunan glikoprotein.
9833glikogenezisKasta ve karaciğerde glikozdan glikojenin sentezlenmesi olayı.
9834glikojenGlikoz moleküllerinin alfa glikozitik bağlarla bağlanmasıyla hayvanların karaciğerinde oluşan, organizma gereksinim duydukça hazır enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere glikoza parçalanan, aynı zamanda hayvansal nişasta olarak da adlandırılan bir polisa
9835glikojen depo hastalığıGlikojen metabolizmasında veya taşınmasında rol oynayan enzimlerin doğuştan yetersizliği veya yapısal bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir grup kalıtsal hastalık, glikojenozis.
9836glikojen fosforilazGlikojen molekülünün alfa-1-4-glikozidik bağlarını hidrolize eden ve glikoz-1-fosfat oluşturan enzim. Glikojen metabolizmasının düzenleyici enzimlerinden biri.
9837glikojen granülleriKas ve karaciğer hücrelerinin sitoplazmasında depolanan besin maddelerinden olan, PAS ve karmin boyasıyla tanınan inklüzyon biçimindeki karbonhidrat tanecikleri. Elektron mikroskobunda glikojen ya alfa taneciklerin oluşturduğu kümeler veya beta tanecikler
9838glikojen nefrozisiKöpek ve kedilerde şeker hastalığında, tubulus epitel hücrelerinde glikojen birikimine bağlı vakuolleşmeyle belirgin, önemli bir işlev yetersizliğine neden olmayan böbrek bozukluğu.
9839glikojen sentetazGlikojen çekirdeğine glikozidik bağla glikoz moleküllerini ekleyen enzim. Glikojen metabolizmasının düzenleyici enzimlerinden biri.
9840glikojenazKaraciğerde glikojen üretimini katalizleyen glikojen sentetaz ve glikoz-1-fosfat uridiltransferaz enzimi için kullanılan genel ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir