Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9871glikozilAnomerik karbon atomuna bağlı hidroksil grubunun ayrılmasıyla bir karbonhidrattan radikal oluşumu.
9872glikozilasyonGlikozil gruplarıyla bağlantıların oluşumu.
9873glikozitGlikozun bir alkol veya fenolle veya diğer monosakkaritlerle oluşturduğu kimyasal bileşik.
9874glikozomTrypanosoma’larda bulunan, indirgenmiş NAD’ın oksidasyonunda ve glikoliz reaksiyonlarında rol oynayan enzimleri içeren organel.
9875glikozüri1. İdrarda glikoz bulunması. 2. İdrarda dekstroz bulunması, dekstrozüri.
9876glioksilat döngüsüBitkilerde, kimi omurgasızlarda, maya ve Escherichia coli gibi kimi mikroorganizmalarda bulunan ve sitrik asit döngüsünün başka bir biçimi olup iki mol asetatın kullanılarak bir mol süksinatın oluştuğu döngü. Döngü sırasında oluşan süksinat, glikoz üretim
9877glioksilik asit1. Glioksilat döngüsünde ara metabolit. 2. Glikolik asidin glisine dönüşümünde bir ara madde olarak meydana gelen bir alfa-keto asit. 3. Glisinin deaminasyonuyla oluşan bir alfa-keto asit. 4. Oksalik asidin birincil ön maddesi. 5. Amfibiya ve balıkların ç
9878gliozisBeyin veya omurilikte herhangi travmatik, toksik, viral veya iskemik nedenlerle meydana gelmiş hasar bölgesinde, miyelini ortadan kaldırmak üzere nöroglia hücrelerinin hipertrofisi, hiperplazisi veya her ikisiyle belirgin odaklar hâlinde veya yaygın olara
9879glisemiKanda glikozun varlığı.
9880gliseraldehitÜç karbonlu aldoz monosakkarit.
9881gliseril gayakolatGayakolun gliserolle yaptığı, bronş salgısını bezler üzerindeki doğrudan etkisiyle uyaran ve genellikle balgam söktürücü ve anestezik olarak kullanılan ester bileşiği, guaifenezin.
9882gliserilfosforilkolinEpididiymiste üretilen, seminal plazmada bulunan ve spermatozoa için birinci derecede enerji maddesi olarak görev yapan organik bir bileşik.
9883gliserinYağlardan hidroliz sonucu elde edilen ayrıca sentetik olarak da hazırlanan, gıdalarda su kaybının önlenmesi ve tatlandırıcı olarak kullanılan renksiz, kokusuz, tatlı bir trihidroksi alkol şurubu, gliserol.
9884gliseritYağların yapısını oluşturan, yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu esterler. Bir molekül gliserine bir yağ asidi veya yağ asitlerinin bağlandığı sıvı ve katı yağlar.
9885gliserofosfolipitGliserine bağlı iki yağ asidi, bir fosforik asit ve yan zincirlerinde fosforik aside bağlı kolin, serin, inozitol, etanolamin veya gliserin taşıyan ve hücre zarlarında bol bulunan herhangi bir amfipatik lipit grubu, fosfogliserit.
9886gliserolGliserin.
9887gliserolasyonSpermayı dondurma ve çözdürme sırasında spermatozoonları korumak için sulandırılacak spermaya gliserol katılması işlemi.
9888glisinGenelde beyin sapı ve omurilik sinapslarında salınan, inhibitör işlev yapan, sembolü Gly ve G olan alifatik ve hidrofobik yan zincirli nörotransmiter esansiyel olmayan bir amino asit.
9889Glisson sirozuGlisson kapsülasında gelişen kronik fibröz yangının bir uzantısı olarak karaciğer fibrozisi. Yerel olması nedeniyle gerçek bir siroz niteliğinde olmaz
9890gliyaanat. 1. Tutkal. 2. Sinir sisteminin bağ dokusu.
9891gliya hücrelerianat. Merkezî sinir sisteminde esas sinir hücrelerinin aralarında yer alan, destekleme, besleme, onarma ve fagositoz görevlerini yapan ara dokunun hücreleri. Sinir dokusunda astrosit, oligodendrosit, mikrogliya ve ependim hücreleri olmak üzere dört türlü
9892gliyadinGluten.
9893gliyal tümörlerAstrositom.
9894glob kornKeratin incisi.
9895globidiozisBesnoitiozis.
9896GlobidiumDoku kistlerine benzeyen büyük şizontlar üreten bir Coccidia cinsi.
9897globinHemoglobin molekülünün dört alt birimden oluşan protein kısmı.
9898GlobocephalusAncylostomatidae ailesinde bulunan kan emen nematod cinsi.
9899Globocephalus urosubulatusDomuzların ince bağırsaklarında parazitlenen ve kan emerek anemiye neden olan nematod türü.
9900globoid hücre lökodistrofisiGenetik olarak lizozomal galakto-serebrosid beta-galaktosidaz enzim etkinliğinin yetersizliği sonucu, demiyelinizasyonla birlikte beyin ve omurilikte yoğun astrogliozisle belirgin, köpek, kedi ve koyunlarda görülen bir çeşit lizozomal depo hastalığı, gala

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir