Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9901globozusanat. Küre gibi, küremsi.
9902globuler proteinSuda ve seyreltik tuz çözeltilerinde çözünen yuvarlak veya elipsoit biçime sahip proteinler, sferoprotein.
9903globulinBirçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini.
9904globulinüriİdrarda globulin bulunması.
9905globulusanat. Kürecik gibi.
9906globusanat. Küre.
9907glokomGöz sıvısının üretimindeki artıştan veya yeterince uzaklaştırılamamasından kaynaklanan, göz içi basıncında uzun süren artışıyla belirgin göz sinirinin zedelenmesine ve görme bozukluğuna neden olabilen patofizyolojik değişim, karasu.
9908glomanjiyomAyakların uç kısımlarında kan akışını ve sıcaklığını kontrol eden ve glomus cisimciği adı verilen küçük arteryovenöz anastomozlardan kaynaklanan, küboidal glomus hücreleriyle anjiyomatöz damar boşluklarından oluşan pembemsi renkte ağrılı iyicil tümör, glo
9909glomeriformisanat. Yumak biçiminde olan.
9910glomerul boşluğuanat. Bowman kapsülünün dış ve iç yaprağı arasındaki boşluk. Süzülen sıvı bu boşluktan proksimal tübüle geçer.
9911glomeruler filtrasyon1. Böbreklerdeki ilaçların ve metabolitlerinin atılımının çok hızlı pasif difüzyonla gerçekleştirilen bir biçimi. 2. Molekül ağırlığı 68. 000 daltona kadar olan maddelerin glomerul damarlarındaki büyük deliklerden süzülmesi.
9912glomeruler lipidozisGlomerulusta yumakta lipit içeren iri köpük hücreleri olarak da adlandırılan makrofajların bulunması. Herhangi bir hastalığa ilgili özel ve önemli bir mikroskobik bulgu değildir.
9913glomeruler nefritisGlomerulonefritis.
9914glomeruler proteinüriKanın glomeruluslarda normal olmayan süzülmesi sonucu biçimlenen proteinüri.
9915glomerulitisGlomerulusun, böbrek yumağının yangısı.
9916glomerulokistik hastalıkBöbrekte, Bowman kapsülü içerisinde, çok küçük kistlerin bulunmasıyla belirgin, üremiye neden olabilen, yeni doğan hayvanların hastalığı.
9917glomerulonefritisBirincil glomerulus lezyonlarıyla birlikte, tubulointerstisyel ve damarsal değişimleri ifade eden, evcil hayvanlarda yaygın olarak görülebilen böbrek yangısı, glomeruler nefritis. Enfeksiyonlara ve immün aracılı nedenlere bağlı olarak biçimlenir.
9918glomerulopatiBöbrek glomeruluslarında özellikle yangısal nitelikte olmayan herhangi bir patolojik değişim.
9919glomerulosklerozisGlomerulusun büzüşmesi, fibrozisi ve hiyalinizasyonu sonucu hücreden yoksun bir kitleye dönüşmesi. Kronik glomerulus yangılarından ve şeker hastalığından sonra biçimlenir.
9920glomerulusYumakçık.
9921glomerulus dışı mezangiyum hücreleriKompleksus jukstaglomerularisin damar kutbunda getirici ve götürücü kan damarları arasında yer alan hücreler.
9922glomerulus içi geri akışGlomerulus boşluğunun içerisinde proksimal tubulus epitelinin varlığı, intraglomerülar refluks. Böbreğin otolizinden veya akut nefrozislerden kaynaklanır.
9923glomerulus içi mezangiyum hücreleriGlomerulus içerisinde fagositoz yapan uzantılı hücreler.
9924glomusanat. Yumak.
9925glomus tümörüGlomanjiyom.
9926glossa1. Dil. 2. Hymenoptera ailesine bağlı sineklerde bulunan dil benzeri yapı. Kimi yazarlar tarafından hipofarenks olarak da adlandırılmaktadır.
9927GlossinaÇeçe sinekleri.
9928GlossinidaeÇeçe sinekleri.
9929glossitisDil yangısı.
9930glossitis aktinobasillozaDil aktinobasillozisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir