Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9931glossitis alerjikaAlerjik reaksiyonlar sonucu oluşan dil yangısı. Özellikle sığırlarda şap veya viral diyare aşılamasından sonra oluşur.
9932glossitis travmatikaTravmatik nedenlerle oluşan dil yangısı.
9933glossitis ülserozaÜlserli dil yangısı.
9934glossofaringeusanat. Yutağa ve dile ait olan
9935glossopatiDil hastalıkları için kullanılan genel ifade.
9936glossoplejiDil felci.
9937glossoşizisDilin ortadan yarık olması.
9938glossotrikiyaDilde yetersiz keratinleşme veya epitel hücrelerinin dökülmesi sonucu dil papillarının aşırı uzaması, tüylü dil.
9939glottikusanat. Glottisle ilgili olan.
9940glottisanat. Ses organı, gırtlak dili.
9941Gloucester sığırıİngiltere’den köken alan, vücudu koyu kakao renginde, kafası ve bacakları siyah, karın altı ve kuyruğu beyaz, boynuzları geniş yukarı dönük ve uçları siyah renkli, meme yapısı iyi gelişmiş, süt verimi yüksek, bireysel olarak yetiştirilebilen, elle sağımda
9942Gloucestershireeski benekli domuzuSiyah-beyaz benekli, son yıllarda siyah beneklerin azaltılması yönünde seleksiyon uygulanan, ayrıca karakteristik olarak büyük sarkık kulaklara sahip, İngiltere’nin Berkeley Valley bölgesinden köken alan ancak günümüzde İngiltere’nin bütün bölgelerinde ya
9943GluconobacterGram negatif, bazen Gram değişken, mutlak aerob, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz, çubuk biçiminde tek veya zincir oluşturan bakteri cinsi.
9944glukagonKaraciğerde, glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu uyararak kan şeker düzeyini yükselten, yağ dokuda yağların yıkılması ve anti-insülin etkinliği olan, pankreasın Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılan
9945glukagonomPankreasta fazla miktarda glukagon salgılayan ve alfa hücrelerinden köken alan adacık tümörü. Hiperglisemi, hepatopati ve yüzeysel deri yangısıyla birlikte seyreder.
9946glukanSelüloz, nişasta, glikojen gibi yalnızca glikoz birimlerinin birleşerek meydana getirdiği bir polisakkarit çeşidi, beta glukan. Arpa ve yulafta bulunur ve karbonhidrat sindirimini düşürerek antibesleme faktörü olarak görev yapar
9947glukarik asitGlikozun hem aldehit hemde birincil alkol grubunun oksitlenmesiyle oluşan şeker asidi, sakkarik asit.
9948glukokortikoitlerKimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata ve retikülaris bölgelerinde üretilen, önceden doğal yollarla üretilirken günümüzde tamamen sentetik yolla elde edilen, steroit yapıda, şeker, yağ, protein meta
9949glukonik asitGlikozun aldehit grubunun oksitlenmesiyle oluşan şeker asidi.
9950glukono delta laktonSuni asitlendirmede kullanılan bir gıda katkı maddesi, GDL.
9951glukoserebrosidozisGaucher hastalığı.
9952glukoserebrositGlikoz şekeri içeren serebrosit. Gaucher hastalığında beyinde birikir.
9953glukozGlikoz.
9954glukozüriİdrarda glikoz bulunması.
9955glukuronidasyonİkinci faz biyotransformasyon aşamasında zehirli bir bileşik veya metabolitinin glukuronik asitle birleşmesi işlemi.
9956glukuronik asitGlikozun birincil alkol grubunun oksitlenmesiyle meydana gelen şeker asidi. Glikoz-1-fosfattan askorbik asit üretiminde ara metabolit. Organizma için yabancı olan organik bileşiklerin detoksifikasyonunda ve idrarla atılımında görevli bir üronik asit. Hiya
9957glusitolSorbitol.
9958glutamatGlutamik asidin tuz, ester veya anyonik formu.
9959glutamat dehidrogenazKaraciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, GLDH. Normalde plazmada
9960glutamat okzalasetat transaminazAspartat transaminaz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir