Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9961glutamat pirüvat transaminazAlanin transaminaz.
9962glutamik asit1. Sembolü Glu ve E olan esansiyel olmayan asidik bir amino asit. 2. Duysal liflerin presinaptik terminallerinde ve beynin birçok alanında salgılanan uyarıcı nörotransmiter.
9963glutaminSembolü Gln ve Q olan nötral yan zincirli, dokularda büyük miktarda bulunan, üriner amonyumun önemli bir taşıyıcısı olan ve glutaminaz enziminin etkisiyle böbrekte yıkımlanan esansiyel olmayan bir amino asit.
9964glutamin-fosforibozil pirofosfat amidotransferazPürin nükleotitlerin üretiminde ilk ve hız sınırlayıcı basamağı katalize eden enzim.
9965glutaminazGlutaminin glutamat ve amonyum iyonlarına dönüşümünü katalize eden bir enzim. Oluşan amonyumun pek çoğu üreye dönüştürülür.
9966glutaraldehidProteinlerin amino gruplarını ve DNA bazlarını alkilleyerek onların yapı ve işlevini bozarak hücre üzerinde zehirli etki oluşturan geniş spektrumlu bir jermisit.
9967glutatyonKaraciğerde, glutamik asit, sistein ve glisinden meydana gelen, dokularda yaygın olarak dağılmış olan, indirgenmiş (GSH) ve oksitlenmiş (GSSG) şeklinde bulunan, epoksit, peroksit ve diğer serbest radikallerin yıkımlanması ile, zararlı bileşiklerin detoksi
9968glutatyon peroksidazYapısında 4 selenyum atomu içeren, glutasyonun oksidasyonuyla, hücre zarları için oksidatif etkili olan hidrojen peroksit ve organik peroksitlerin suya ve alkollere indirgenmesini sağlayan, etkinliği için selenyuma ihtiyaç duyan, oksidoredüktaz sınıfından
9969glutatyon redüktazOkside glutatyonu, nikotnamit adenin dinükleotid fosfatı kullanarak redükte glutatyona indirgeyen bir flavoenzim. Enzim etkinliğinin azalması, hücrelerin oksidatif hasardan korunmasını azaltır.
9970glutatyon S-transferazHücre içinde sitoplazma ve endoplazmik retikulumda yerleşik olan ve vücudun hemen hemen tüm dokularında bulunan, elektrofilik gruplar içeren bileşiklerle, glutasyonun nükleofilik grupları arasında gerçekleşen ve sonuçta glutasyon-tiyolat iyonu tepkimesi s
9971glutatyonemiKanda glutatyon varlığı.
9972glutatyonüri1. İdrarda fazla miktarda glutatyonun bulunması. 2. Gama-glutamil transpeptidaz eksikliği.
9973gluteal paralizisDaha çok kısraklarda doğum sırasında yavrunun çıkıntılı kısımlarının lumbo sakral eklem ve iliyum civarında gluteal sinirleri zedelemesi sonucu ortaya çıkan, ayağa kalkma güçlüğü ve tek taraflı topallığa neden olan bozukluk.
9974gluten1. Buğday veya mısır endosperminde bulunan gliyadin ve glüteninden oluşan hamura sertlik ve esneklik kazandıran protein, gliyadin. 2. Buğday, mısır vb. hububat tanelerinin unlarından nişasta yıkanarak alındıktan sonra geriye kalan yapışkan, sarımsı, prote
9975gluten alerjisiBuğdaya duyarlı enteropati.
9976gluten duyarlılığıBuğdaya duyarlı enteropati.
9977gluten enteropatisiBuğdaya duyarlı enteropati.
9978glutene duyarlı enteropatiBuğdaya duyarlı enteropati.
9979gluteninUndaki glüten proteinlerinin bir bileşeni olup suda, tuz çözeltisinde ve % 79’luk etil alkolde çözünmeyen seyreltik asit ve baz çözeltilerinde çözünen kısmı.
9980gluteusanat. Kaba et, kıç, sağrı.
9981GlycyphagusGlycyphagidae ailesinde bulunan serbest yaşamlı akar cinsi.
9982Glycyphagus domesticusBakkal kaşıntısına neden olan akar türü.
9983GM1 gangliyosidozisBeta-galaktosidaz enziminin yetersizliğine bağlı olarak gangliyosit GM1’in birikimiyle belirgin, Holştayn Frizyan sığırlarda, köpek ve kedilerde görülen kalıtsal hastalık.
9984GM2 gangliyosidozisBeta-heksozaminidaz A veya beta-heksozaminidaz A ve B’ enzimlerinin yetersizliği nedeniyle oluşan, gangliyosit GM2’nin birikimiyle belirgin kalıtsal hastalık. İnsanlarda Tay-Sachs ve Sandhoff hastalıkları olarak bilinir.
9985Gmelin deneyiSafra renkli maddelerin varlığını belirlemede ve sarılığın tanısında kullanılan bir deney.
9986GMP1. İyi üretim teknikleri. 2. Guanozin monofosfat.
9987gnatanat. Çene.
9988GnathobdellidaeHirudinea aile altında Dinobdella, Haemadipsa, Haemopis, Hirudinaria, Hirudo, Limnatis, Macrobdella ve Theromyzon cinslerini içeren sülük ailesi.
9989GnathostomaGnathostomatidae ailesinde bulunan, kedi, köpek, domuz, sığır ve bazen insanlarda parazitlenen, insanlara çiğ veya az pişmiş balıkların yenmesiyle veya larvaların doğrudan deriyi delmesiyle bulaşan bir nematod cinsi, Gnathostomum.
9990Gnathostoma spinigerumKedi ve köpeklerin mide duvarında nodüller içerisinde yaşayan nematod türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir