Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10097gömük greftlemeGeniş kemiklerde kırık sahayı içine alan ve greftin sıkıca yerleşebileceği bir yatak hazırlayıp kortikal kemik şeridi bu yatak içine çakılması, inlay greftleme.
10098gömülmeBlastosistin anne döl yatağının endometriyumuna yerleşmesi olayı, yataklanma. Trofoblast hücrelerinin salgıladıkları proteolitik enzimler embriyonun döl yatağı içerisine gömülmesini sağlar.
10099göreceli kalp yetmezliğiVücudun hareketi sırasında kana fazla gereksinim duyulduğu zaman ortaya çıkan kalp yetmezliği, rölatif kalp yetmezliği.
10100göreceli polisitemiAşırı su kaybına neden olan terleme, ishal, kusma gibi faktörlerden dolayı plazma hacminin azalmasıyla rölatif olarak alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı % hematokrit değerin arttığı polisitemi tipi, rölatif polisitemi.
10101göreceli yavru büyüklüğüYavru normal büyüklükte olmasına karşın ana doğum kanalının normalden dar olması biçiminde görülen yavru büyüklüğü, rölatif yavru büyüklüğü. Bu tarz yavru büyüklükleri sonucu biçimlenen güç doğumlara rölatif yavru büyüklüğüne bağlı güç doğumlar denir.
10102görecilikEvrensel olarak geçerli evrensel ilkeler bulunmadığını, tüm ahlaki ilkelerin kültürlere ve bireysel tercihlere göreli olduğunu, tüm ahlak ilkelerinin bir kültür veya toplumun uzlaşımları bağlamında geçerlilik kazandığını veya ahlaki bir ilkenin geçerliliğ
10103görev bozukluğuHerhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hâli, malfonksiyon, disfonksiyon.
10104görevsel belirtiİşlevsel belirti.
10105görme çaprazıanat. N. opticus'ların, tuber cinereum'un önünde yapmış oldukları çapraz, kiyazma optikum.
10106görme deliğianat. İçinden görme sinirinin geçtiği canalis opticus'un göz çukuruna açılış deliği, foramen optikum.
10107görme sinirianat. Beynin bazal yüzünden çıkıp hem kafatası içinde hem de göz çukuru içinde seyreden ikinci çift beyin siniri, nervus optikus.
10108gösterge bilimiSemiyoloji.
10109Götze anahtarıToplam akyuvar sayısı ve lenfositlerin yüzde oranları dikkate alınarak lökozisin tanısında kullanılan bir yöntem.
10110Götze sopa deneyiGeviş getiren hayvanlarda retiküloperitonitis travmatikanın tanısında ağrı olup olmadığını anlamak için yapılan deney, sopa deneyi.
10081göğüs içi basınçGöğüs kafesinin içinde, akciğerlerin dışında bulunan, parietal ve viseral plöral zarı arasındaki basınç. İstirahatte -4 mmHg civarındadır. Bu basınç akciğerlerin büzülme eğilimini engelleyerek akciğerlerin göğüs boşluğunu doldurmasını sağlar, intraplöral
10082göğüs kafesianat. Üstte sırt omurları, altta göğüs kemiğinin ve yanlarda kaburga kemiklerinin birbirleriyle eklem yapmak suretiyle oluşturdukları oluşum, toraks.
10083göğüs kanalıanat. Lenf sarnıcından başlayarak truncus bijugularis veya v. cava cranialis'e açılan en büyük lenf damarı, duktus torasikus.
10084göğüs kemiğianat. Döş kemiği.
10085göğüs kemiği biyopsisiGöğüs kemiğinden, kemik iliği örneği çıkarma işlemi.
10086göğüs omurlarıanat. Sırt omurları.
10087göğüs sinirlerianat. Omuriliğin pars thoracalis’inden çıkan, sayıları hayvanlardaki kaburga sayılarına eşit olan sinirler, nervi torasisi.
10088göğüs solunum tipiKaburgalar arası ve göğüs kaslarının etkili olduğu ve kaburgaların hareketiyle meydana gelen solunum biçimi, kostal solunum, kostal solunum tipi, göğüs solunumu. Sağlıklı etçillerde görülür.
10089göğüs solunumuGöğüs solunum tipi.
10090göğüs zarıanat. Göğüs boşluğunu ve içindeki organları saran seröz zar, plöra.
10091göğüs-karın solunumuGöğüs-karın tipi solunum.
10092göğüs-karın tipi solunumGöğüs kafesi ve karın kaslarının solunum hareketlerine eşit derecede katılması, göğüs-karın solunumu, kosto-abdominal solunum, kosto-abdominal solunum tipi. Bu tip solunum sağlıklı atlarda görülür.
10093Gökçeada koyunuİmroz koyunu.
10094göl sineğiErie gölü kıyılarında bulunan vücut döküntüleri astıma neden olabilen sinek türü, Hexagenia bilineata.
10095gölge hücresiHayalet hücre.
10096gömlek değişimiDeri değişimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir