Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10111gövde etKesilmiş hayvanın kanı akıtılıp yüzüldükten, deri, kuyruk ve bütün iç organları böbrek ve yağlar hariç çıkarıldıktan sonra geriye kalan bütün gövde, karkas.
10112gövde et artığıKarkas kalıntısı.
10113gövde ve yaprak çizimiHistogramın daha yalın ve gelişmiş bir çizimi olan, aralık ve oransal ölçümlü bir veri dizisinin nasıl bir dağılım gösterdiğini görmek için kullanılan bir çizim şekli.
10114göz akıGözün tunika fibroza bulbisinin saydam olmayan, sert, beyaz renkli arka kısmı, sklera.
10115göz akı oluğuanat. Tunica fibrosa bulbi’nin, sklera ve kornea denilen iki kısmı arasındaki sınırı veren daire biçiminde sığ oluk, sulkus sklera.
10116göz albinizmiİrisin çift taraflı yetersiz pigmentleşmesi.
10117göz bebeğianat. İrisin serbest kenarları arasındaki açıklık, pupilla. İrisin merkezindeki bu açıklık hayvanlarda oval insanda ise yuvarlak bir durumdadır.
10118göz bebeği büzücü kasıanat. Stroma iridis'in arka yüzünde, göz bebeğinin çevresinde dairesel olarak seyreden ve göz bebeğinin daralmasını sağlayan kas, muskulus sfinkter pupilla.
10119göz bebeği daralmasıİrisin büyüyüp göz bebeğinin daralması, miyozis.
10120göz bebeği genişlemesiİrisin küçülüp göz bebeğinin genişlemesi, midriyazis. Atropin zehirlenmesi, striknin zehirlenmesi ve A vitamini eksikliğinde görülür.
10121göz bebeği refleksiGöz bebeğinin ışığa bağlı olarak daralıp genişlemesi. Körlük ve anestezi düzeyini kontrol etmek amacıyla kullanılır.
10122göz çengeliDoğum çengeli.
10123göz çukuruanat. Gözün içinde bulunduğu kemiksel boşluk, orbita.
10124göz çukuru kenarıanat. Elmacık kemiğinin facies orbitalis’i ile facies facialis'ini birbirinden ayıran kenar, margo orbitalis.
10125göz çukuru mukoseliGözyaşı akıntısı veya tükürüğün göz boşluğuna sızmasıyla oluşan genişleme. Eksoftalmusa neden olur, orbital mukosel.
10126göz çukuru selülitisiGöz çukurunun irinli yangısı, orbital sellulitis. Çoğunlukla bakteriyel nedenlerle, yabancı cisimlerin batması ve komşu dokulardaki yangıların aşılanması sonucu oluşur.
10127göz çukuru üst kanalıanat. Geviş getirenlerde ve domuzda for. supraorbitale'den orbita'nın mediyal duvarına uzanan kanal, supraorbital kanal, kanalis supraorbitalis.
10128göz çukuru yarığıanat. Atgiller ve etçillerde orbita'nın gerisinde, for. opticum'un alt yarımında ve ense tarafında, alt ve yandan basisfenoid’in ala orbitalis'i ile sınırlanan yarık, fissura orbitalis.
10129göz dış hareket sinirianat. Beyinde corpus trapezoideum'dan çıkan ve m. rectus lateralis ile m. retractor bulbi’nin yan kısmını uyaran altıncı çift beyin siniri, nervus abdusens.
10130göz dibi muayenesiGöz dibinin funduskop aracılığıyla incelenmesi, fundoskopi.
10131göz donukluğu hastalığıMuayenede normal yapıdaki bir gözün görme keskinliğinin azalması, ambliyopi.
10132göz dönmesiGöz küresinin bir taraftan diğer tarafa akmasına veya aşağıdan yukarı doğru veya daire biçiminde anormal dönme hareketleri yapması, titremesi, göz titremesi, nistaksis, nistagmus. Kuduz, hipoksi ve beyincik zedelenmelerinde görülür.
10133göz ekstirpasyonuHastalıklı gözün operasyonla çıkarılması, ekstirpasyo bulbi.
10134göz habronemiyazisiHabronema muscae, Habronema microstoma ve larvalarının arakonak sinekler tarafından atlarda iç göz açısına bırakılması sonucu oluşan enfestasyon.
10135göz hareket sinirianat. Beynin bazal yüzünde pedunculus cerebri’nin iç kısmından çıkan üçüncü çift beyin siniri, nervus okulomotoryus.
10136göz içi lens yerleştirilmesiGözden çıkarılmış olan lensin yerine yapay lens yerleştirilmesi.
10137göz kadehianat. Gözün gelişiminde göz kesesinin içe kıvrılmasıyla oluşan kese biçimindeki yapı.
10138göz kapağıGözün ön yüzünde dış yüzü deri, iç yüzü konjunktivayla kaplı, göz küresini dış etkilerden koruyan, hareketli alt ve üst deri kıvrıntıları, palpebra, blefaron. Gözün mediyal açısında hayvanlarda çok gelişmiş yarım ay biçiminde üçüncü göz kapağı bulunur.
10139göz kapağı yangısıGöz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin yangısı, palpebritis, blefaritis, tarsitis. Yüzdeki deri yangılarının yayılması sonucu oluşur ve benzer makroskobik özellikler gösterir.
10140göz kapağı yapışmasıGöz kapaklarının kirpikler hizasında birbirine yapışması. Kimi hayvan türlerinde doğumdan sonraki yaklaşık 10. günden itibaren göz kapakları birbirinden ayrıldığından bu tür olgular göz kapağı yapışması olarak değerlendirilmemelidir, ankilobilefaron.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir