Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10171gp160Kimi Retrovirüslerin zarfında bulunan viral glikoprotein.
10172GPDGros protein değeri.
10173GPTAlanin transaminaz.
10174GraaffolikülüMemelilerde yumurtalık üzerinde gelişen, içerisinde folikül sıvısı ve yumurta bulunduran, tek yavru doğuranlarda her siklüsta bir tane, çok yavru yapan hayvanlarda birden çok gelişen, yumurtlama sırasında içerisinden yumurta çıkan olgun folikül, olgun yum
10175Graff-ReinerhastalığıMaedi.
10176grafiklerVeri sonuçlarının daha kolay ve çabuk algılanabilmesi amacıyla kullanılan, göze hitap eden, bir olayın dağılımlarını, sayısal ve işlemsel özelliklerini, diğer olaylarla olan ilişkisini ve diğer olaylarla kıyaslanmasını ve ayrıca zaman içinde gösterdikleri
10177Graham yasası1. İnhalasyon anesteziklerinin alveol zarından geçiş hızının, gazın veya gaz karışımının yoğunluğunun karesiyle ters orantılı olmasını ifade eden kural. 2. Geçirgen bir zardan, bir gazın difüzyon hızı molekül ağırlığının kareköküyle ters orantılı olması k
10178Gram boyamaHans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, Gram yöntemi. Mavi Gram pozitif, kırmızı Gram negatiftir.
10179Gram değişkenKimi bakterilerde kültürün yaşına göre Gram boyanma özelliğinde değişme görülmesi.
10180gram kaloriKalori.
10181gram moleküler ağırlıkBir molekülün ağırlığı. Bir bileşiğin gramındaki ağırlık sayısal olarak o bileşiğin moleküler ağırlığına eşittir.
10182Gram negatifGram boyasıyla boyamada alkolle renksizleşen veya boyasını kaybeden.
10183Gram pozitifGram boyasıyla boyamada alkolle renksizleştirmeye dirençli, boyayı muhafaza eden.
10184Gram yöntemiGram boyama.
10185gramisidinMitokonrionda eşleşmeyi engelleyen ajanlardan biri.
10186GranuloreticuloseaSarcodina alt şubesinde, Rhizopoda üst sınıfında bulunan Athalamida, Monothalamida ve Foraminiferida takımlarını içeren ameboyit protozoa sınıfı.
10187granulumanat. Tanecik, granül.
10188granülYuvarlak biçimde hazırlanmış, ağız yoluyla kullanılabilen ağırlığı 50 mg’a kadar olan yumuşak kıvamda ilaç biçimi.
10189granül durumuna getirmePelet yemin özel makinelerden geçirilip küçültülerek kırıntı yem durumuna getirilme işlemi, kırıntılaştırma.
10190granülarisanat. Tanecikli.
10191granülasyoanat. Taneciklenme, granulum
10192granülasyon1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan küçük sertçe kitleler veya granüller. 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, kabarcıklardan oluşan bağ doku üremesi.
10193granülasyon dokusuYaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler.
10194granülasyonla iyileşmeİkinci derece iyileşme.
10195granüler hücre miyoblastomubk. granüler hücre schwannomu.
10196granüler hücre SchwannomuÖzellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncü
10197granüler hücre tümörüGranüler hücre Schwannomu.
10198granüler pnömositTİp II alveol hücresi.
10199granüler vajina yangısıGranüler venereal hastalık.
10200granüler vajinitisGranüler venereal hastalık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir