Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10201granüler venereal hastalıkÇoğu evcil hayvanda rastlanmakla birlikte, özellikle düvelerde vulva mukozasında, boğalarda penis derisinde ve prepusyumda, yaklaşık 1 milimetre çapında, çeşitli mikroorganizmalara karşı özel olmayan lenfoid hiperplazilerden kaynaklanan, yuvarlak düğümcük
10202granüler vulvovajinitisGranüler venereal hastalık.
10203granüllü endoplazmik retikulumÖkaryot hücrelerin sitoplazmasında üzerlerinde ribozom taşıyan dağınık veya kümeler durumunda bulunan, sentezlenen salgı veya zar proteinlerinin taşınmasında görev yapan, yassı keseler durumunda görülen bir organel.
10204granülom1. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. 2. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.
10205granülomatözGranülomlu.
10206granülomlu1. Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. 2. Granülom özelliği gösteren, granülomatöz.
10207granülomlu akciğer yangısıGranülom oluşumuyla belirgin, sıklıkla tüberküloz ve akciğer mantar enfeksiyonlarında oluşan, kronik ve yavaş seyirli akciğer yangısı.
10208granülomlu bağırsak yangısıBağırsaklarda, lamina propriyada içinde histiyosit ve zaman zaman dev hücrelerinin bulunduğu, granülom oluşumuyla belirgin.
10209granülomlu boyun adenitisiDomuzlarda boyun bölgesi lenf yumrularının granülom oluşumuyla belirgin yangısı. Mezbahada rastlantısal olarak karşılaşılan bir bulgudur. Genellikle Rhodococcus equi izole edilir.
10210granülomlu burun yangısıBurun boşluğundaki fırsatçı mantar ve maya enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşan, granülom oluşumuyla belirgin burun yangısı.
10211granülomlu uveitisEpitelioid makrofajlar ve yer yer dev hücreleri içeren düğümcük tarzında iris yangısı.
10212granülomlu yangıİç ve dış kaynaklı etkenlere karşı organizmanın gösterdiği karşı koyma sonucunda meydana gelen, dokuda tümör benzeri küçük şişkinlik veya düğümcüklerin görüldüğü kronik seyirli vücut reaksiyonu.
10213granülosit yapımıanat. Kemik iliğinde granülosit olma yönünde uyarılan hücrelerin hemositoblastuslardan bölünerek sırasıyla miyeloblastus, promyelositus ve metamiyelositusların biçimlenmesi. Poietinlerin etkisi altında bölünmeler sonucu nötrofil, eozinofil ve bazofil gran
10214granülositemiKanda granülosit akyuvar sayısının artması.
10215granülositikGranülositlere ait olan.
10216granülositik lösemiKemik iliğinin miyeloid serisinden yani granülositlerden köken alan, şiddetli anemi, iştahsızlık, zayıflama, düşkünlük ve ateşle belirgin, seyrek rastlanan tümöral hastalık, miyeloblastik lösemi, miyeloid lökozis.
10217granülositik sarkomNötrofil veya eozinofil granülositlerin öncü hücrelerinden köken alan, kemik iliği dışındaki organlarda ve birçok odakta gelişen, içerdiği miyeloperoksidazların havayla temasında geçici olarak genellikle yeşil renkte boyanan kötücül tümör, klorom. Köpekle
10218granülositopatiGranülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.
10219granülositopeniAgranülositozis.
10220granülositopenikGranülositopeniye ait veya granülositopeniyle ilgili olan.
10221granülositopenik buzağı hastalığıSindirim kanalında nekroz ve kanamayla birlikte, kemik iliğinin baskılanması sonucu oluşan nötropeni, trombositopeni ve ikincil enfeksiyonlara yatkınlıkla belirgin kesin nedeni bilinmeyen hastalık.
10222granüloza hücre tümörüGranuloza hücrelerinden köken alan, anöstrus, nimfomani veya virilizme neden olabilen, kanda steroit hormon ve inhibin düzeyinin belirgin olarak arttığı, genellikle bir yumurtalıkda oluşan ve diğer yumurtalığın inaktif duruma geçmesine neden olan, kısrak
10223granüloza hücresiGranulosum tabakasını ve kumulus ooforusu oluşturan, folikülü çevreleyen ve yumurtlamadan sonra lüteal hücrelere dönüşen hücre katmanı.
10224granüloza-lütein hücresiGranuloza hücrelerinden köken alan sarı cismin lüteal hücreleri.
10225granüloza-teka hücre tümörüGranüloza veya teka hücrelerinden köken alan yumurtalık tümörü.
10226granülsüz endoplazmik retikulumÖkaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan, üzerlerinde ribozom bulunmayan, genellikle küçük kesecikler biçiminde dağınık veya belli bölgelerde toplanmış görülen steroit, lipit ve karbonhidrat sentezleyen hücrelerde bol bulunan bir organel, düz endoplazmi
10227GRASUzun süre kullanılmış ve herhangi bir olumsuz etkiye neden olmamış ancak formal toksisite testleri yapılmamış gıda katkı maddelerinin statüsünü belirten akronim.
10228grasilisanat. İnce, zarif, zayıf, narin.
10229gravidusanat. Yüklü, gebe, hamile olan.
10230gravisanat. Ağır, yük.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir