Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10381Haemaproteus columbaeGüvercinlere Hippoboscidae ailesinde bulunan, Pseudolynchia canariensis türü eklem bacaklılar tarafından taşınan malarya benzeri parazit.
10382HaematobiaMuscidae ailesinde bulunan sinek cinsi.
10383Haematobia irritansBoynuz sineği.
10384HaematopinusAnoplura takımında bulunan kan emen bit cinsi.
10385Haematopinus asiniAtlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü.
10386Haematopinus eurysterniKısa burunlu sığır biti.
10387Haematopinus quadristerniSığırlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü.
10388Haematopinus suisDomuzlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü.
10389HaematopotaTabanidae ailesinde bulunan, at, sığır ve diğer memelilere saldırarak kan emen ve anemiye neden olan, şarbon, anaplasmozis ve tripanosomozis etkenlerine vektörlük yapan at sineği cinsi.
10390HaematosiphonCimex cinsiyle yakından ilişkili ancak daha uzun bacaklara ve daha uzun bir rostelluma sahip böcek cinsi.
10391Haematosiphon indorusAmerika Birleşik Devletleri’nin Güney Batısında yaşayan kanatlı hayvanlarda ve bazen insanlarda parazitlenen böcek türü.
10392HaementeriaSülüklerin bir cinsi.
10393Haementeria officinalisMeksika ve Latin Amerika’da medikal amaçlarla kullanılan sülük türü.
10394HaemobartonellaRickettsiales takımında, Anaplasmataceae ailesinde bulunan bakteri cinsi.
10395Haemobartonella canisKöpeklerde bulunan patojen olmayan Anaplasma türü.
10396Haemobartonella felisKediden kediye ısırık yoluyla bulaşabilen kedi enfeksiyöz anemisi etkeni.
10397Haemobartonella murisLaboratuvar ratlarında bulunan, dalak çıkarma operasyonundan sonra aktive olan Anaplasma türü.
10398HaemodipsusKan emen bitlerin bir cinsi.
10399Haemodipsus ventricosusTavşanlarda parazitlenen ve tularemiye vektörlük yapan kan emen bit türü.
10400HaemogregarinaEucoccidiida takımında, Adeleina alt takımında bulunan, kuş, sürüngen balık ve memelilerde parazitlenen, kan emen omurgasızların vektörlük yaptığı koksidiyan protozoon cinsi.
10401HaemonchusTrichostrongylidae ailesinde bulunan, insanlarda tesadüfi enfeksiyonlara neden olan, evcil ve yabani otçulların mide ve bağırsaklarına yerleşen enfektif larvalarla kontamine otların ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan nematod cinsi.
10402Haemonchus contortusTel solucanı.
10403HaemophoructusHeleidae ailesinde bulunan kan emen sinek cinsi.
10404HaemopisGnathobdellidae ailesinde bulunan sülük cinsi.
10405Haemopis paludumSirilanka’da atların burun ve boğazında parazitlenen sülük türü.
10406Haemopis sanguisugaAvrupa ve Kuzey Afrika’da atların burun yollarında parazitlenen sülük türü.
10407HaemoproteusEucoccidiida takımında, Haemosporina alt takımında bulunan kan emen sineklerin ve sivrisineklerin vektörlük yaptığı, kuş, sürüngen ve memelilerde parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.
10408HaemosporidaMakrogamet ve mikrogametleri bağımsız olarak gelişen dolaylı gelişen protozoonların bir takımı. Konoid genellikle bulunmaz.
10409HaemosporinaSporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgalıların kanında şizogoni, kan emen omurgasızların sindirim sisteminde sporogoni evrelerini geçiren, sijinin görülmediği, mikrogamont ve makrogametin bağımsız olarak geliştiği, konoidi bulunmayan, m
10410hafif şiddette anemiAlyuvar sayısı ve hemoglobin miktarında % 30’a kadar azalmanın olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir