Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10501harmanlamaLop etten yapılan ürünlerin kürlenmesi için salamura çözeltisiyle etlerin tumbler adı verilen makinede uzun süre belli bir devirde harmanlanması işlemi.
10502harmonik ortalamaVeri setindeki değerler bir zaman serisi, eşit koşullarda yapılmamış k sayıda deneyin sonuçlarının bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir veri seti veya birbirini izleyen sayılar bir dalgalanma gösteren veriler için kullanılan merkezî eğilim ölçüsü.
10503harmonyaanat. Uyum, ahenk.
10504Harris hematoksilen boyasıHematoksilen, alüminyum sülfat, sulandırılmış alkol ve cıva oksit içeren hücre çekirdeği boyası.
10505hartmanellozisHartmannella cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.
10506HartmannellaRhizopoda sınıfında, Amoebida takımında bulunan tatlı su ve toprakta serbest yaşayan amebik protozoon cinsi.
10507Hartmannella hyalinaİsteğe bağlı parazit olarak özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış konaklarda birincil amebik meningoensefalitise neden olan protozoon türü.
10508Harton sığırıKolombiya’dan köken alan, tropikal çevre koşullarına uyum gösteren, sıcağa ve hastalıklara karşı dirençli, uzun ömürlü, ölüm oranı düşük, döl verimi yüksek ve et, süt ve iş verimi makul düzeyde, büyüme oranı düşük, kombine üretim yapılan sistemlere uygun
10509harvestore siloKule tipi silo.
10510hasatHayvansal ürünün veya bitkisel ürünlerin bir bölgeden toplanması.
10511hasat akarlarıProstigmata alt takımında, Trombiculoidea üst ailesinde bulunan, insan ve diğer omurgalılara saldırarak deri yangısı ve ciddi alerjik reaksiyonlara neden olan ve chiggers, kırmızı böcekler ve hasat böceği olarak da adlandırılan, larvaları paraziter olan b
10512hasat zamanıBitkilerin en uygun biçilme zamanı.
10513Hashimotohastalığıİnsanlarda tiroit bezinde yaygın lenfositik infiltrasyon ve fibrozisle belirigin, köpeklerin lenfositik tiroit yangısına benzer nitelikteki ilerleyici hastalık, Hashimoto tiroiditisi, struma lenfamatozis.
10514HashimototiroiditisiHashimoto hastalığı.
10515Hassalcisimciklerianat. Timüsün medullasında retikulum hücrelerinden biçimlenen, birbirinin üzerine katlanmış, asidofilik yuvarlak veya ovoit yapılar. Erkek ve dişi cinsiyet hormonlarının etkisiyle organın küçülmesine paralel olarak Hassal cisimcikleri ortadan kalkar.
10516hastalıkNedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, s
10517hastalık etkeniPatojen.
10518hastalık istidatıDiyatezis.
10519hastalıklara dirençTür, ırk, familya ve bireylerde hastalık etkenlerine ve enfeksiyöz olmayan hastalık sebeplerine karşı vücudun direnci.
10520haşhaşMorfin, kodein ve papaverin gibi alkoloitler içeren afyon adlı uyuşturucu nitelikteki ham madde elde edilen bir yıllık bitki.
10521haşhaş küspesiHaşhaş tohumundan yağın çıkarılmasıyla elde edilen, üretim sırasında tohumla birlikte bir miktar kabuk kalmışsa küspede bir miktar afyon (opium alkoloidi) içerebilen proteince zengin yem maddesi.
10522haşlakSarılık.
10523hat blok anesteziYerel infiltrasyon anestezisi sırasında anestezik maddenin kesi yapılacak hat boyunca enjekte edilmesi biçiminde uygulanan anestezi tekniği.
10524hat yetiştirmeAynı soyda olan hayvanların çiftleşmesiyle yapılan yetiştirme biçimi.
10525hata payıDoğrusal regresyon çözümlemesinde Y ile X arasındaki gerçek ilişki modelinde, (a+bX) ile hesaplanan tahminî ana kitle değeriyle gerçek ana kitle Y değeri arasındaki fark.
10526hatalı tanıYanlış tanı.
10527Hatuni sülünAna vatanı Batı Çin olan, 4260-4570 m yüksekliğindeki dağlık araziler ve Bambu ormanlarında yaşayan, enselerindeki yaka şeklindeki tüylerden dolayı altuni sülünle birlikte yakalı sülünler olarak da sınıflandırılan, yetişkin erkeklerde sarı, kırmızı, beyaz
10528haubeRöntgen tüpünü muhafaza eden, içi yağ dolu kurşun koruyucu.
10529haustra kolianat. Kolon kesesi.
10530haustra sekianat. Atgillerde sekumdaki dışa doğru keselenme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir