Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10561hayvan besleme uzmanıBir lisans veya lisans üstü diplomasını ilgili bilim dalında, bir fakülteden almış olan, yemler ve yemlerdeki besin maddeleri bilgisini hayvanların büyüme ve gelişmesine, hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmesine, üretimlerini artıracak biçimde beslem
10562hayvan çıkış bildirim formu(Ar.+ Far. menşe-i şahâdetnâme) Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’na göre, hayvanların farklı bir bölgeye nakli için, muhtar veya belediyeden alınması gereken belge, menşe şahadetnamesi.
10563hayvan derogasyonu‘Hayvan’ sözcüğünün veya hayvan adlarının, dildeki kullanım farklılığı ve anlam kayması nedeniyle düşmanlık, nefret ve aşağılama vb. amaçlarla kullanımı.
10564hayvan doku unuTemiz ve bozulmamış hayvan dokusunun kimyasal ve/veya enzimatik hidrolizinden meydana gelen, kullanılan hayvan dokusunun kıl, boynuz, diş, tırnak ve tüy içermemesi (iyi fabrikasyon uygulamasında görülebilen kaçınılmaz eser miktarlar hariç) ve hayvan yemi
10565hayvan hülasasıHayvan doku unu.
10566hayvan kanıKan.
10567hayvan karaciğer unuKesilen memeli hayvanların karaciğerlerinin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir ürün.
10568hayvan kökenli yemlerHayvan kadavrasının, hayvan organlarının, hayvan ürünlerinin özel biçimde işlenip kurutulup öğütülmesinden elde edilen et unu, et kemik unu, kan unu, mezbaha, su ürünleri, süt sanayi kalıntıları unları vb. yemler.
10569hayvan pancarıHayvan yemi üretimi amacıyla yetiştirilen, şeker pancarına göre düşük düzeyde şeker içeren, şeker pancarına göre dekara verimi daha fazla olan, enerji bakımından zengin kök yem bitkisi, yemlik pancar.
10570hayvan parazitiZooparazit.
10571hayvan pazarı hummasıNakil humması.
10572hayvan yan ürünü unuYemleme amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru usulle renderinglenerek hayvan dokularından hazırlanan, protein içeriğine göre belirtilen kuru bir ürün.
10573hayvan yemiSaman, arpa hasılı, taze veya kuru otlar, silo yemleri gibi kaba yemlerle insan gıdası olarak kullanılmayan her türlü konsantre yemlerin genel adı.
10574hayvaniçincilikHayvanların ahlaki ve toplumsal konumları, hayvan refahı ve hayvan haklarıyla ilgili tartışmalarda hayvanı merkez alan görüş, zoosantrizm.
10575hayvanlarda kan paraziti hastalıklarıYa tek başına kanda veya hem kanda hem de dokulara yerleşen kan protozoonlarının neden olduğu (babesiozis, tripanosomiozis, theileriozis, leishmaniozis vb.) hastalıklar.
10576hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıklarıToxoplasma gondii, Neospora caninum (Hammondia heydorni) ve Tritrichomonas foetus gibi paraziter protozoonların oldukça büyük ekonomik kayıplara neden olan genital kanal enfeksiyonları.
10577hayvanlarda protozoon enfeksiyonlarıProtozoa alt aleminde bulunan tek hücreli organizmaların hayvanlarda neden olduğu enfeksiyonlar.
10578hayvanların helmint enfeksiyonlarıHayvanlarda helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon.
10579hayvanların paraziter hastalıklarıParaziter organizmaların neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar.
10580hayvansal kıl yumağıHayvanların birbirlerini yalamaları sonucu tüy, kıl veya yapağıdan oluşan, özellikle kedilerin ve tavşanların midelerinde, geviş getirenleri ön midelerinde ve mayalıklarında, tıkanmalara neden olabilen yumak benzeri kitle, trikobezoar, yün yumağı.
10581hayvansal nişastaGlikojen.
10582hayvansal protein yemleriProteince zengin olan ve hayvan beslemede protein kaynağı olarak kullanılan hayvansal yemler.
10583hayvansal yağ1. Memeli ve/veya kanatlı hayvanların dokularından rendering veya özütleme işlemleri uygulanılarak elde edilen, iç yağı ve kuyruk yağının da dâhil olduğu ürünler. 2. Süt ve süt ürünlerinden elde edilen kaymak, tereyağı gibi ürünler.
10584hazanbelEğir kökü.
10585hazcı etikKişi vicdanı karşısında nesnel bir ahlak yasasının var oluşuna karşı çıkan, ahlaki iyiyi hoş, kötüyü ise hoş olmayan bedensel duyumlara bağlayan etik anlayış.
10586hazcılıkYalnızca hazzın özü itibarıyla ve gerçekten iyi, acının ise biricik kötü olduğunu savunan görüş.
10587hazım denemesiSindirim denemesi.
10588hazır suMineral tuzların eklenmesiyle ve/veya değişik su işlemlerinin uygulanmasıyla üretilen su.
10589hazır yemekEv yemeğine alternatif teşkil eden, çabuk hazırlanan ve servisi yapılan, uygun fiyatta yiyecek, fast food.
10590hazmetmeSindirim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir