Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10981heterozisMelez azmanlığı.
10982HexageniaMayıs sineği.
10983Hexagenia bilineataGöl sineği.
10984HexamitaDiplomonadida takımında, Diplomonadina alt takımında bulunan iki adet anteriyor çekirdek, altı anteriyor, iki posteriyör kamçı bulunmasıyla belirgin kamçılı protozoa cinsi. Hexamita meleagridis evcil ve yabani kümes hayvanlarında, H. muris sıçan, fare, ha
10985Hexamita meleagridisGenç hindilerde kataral enteritise neden olan protozoon türü.
10986heyleçOt silajı.
10987hezaren çiçeğiBit otu.
10988hezaren otuBit otu.
10989HGPRTHipoksantin-guanin fosforibozil transferaz.
10990hıçkırıkN. phrenicus’un uyarılması sonucu diyaframanın kontraksiyonuyla oluşan ani bir nefes alma, singultus.
10991hıfzıssıhhaHijyen.
10992hıltHumor.
10993hınamhlk. Deri ruamı.
10994hıraphlk. Kızgınlık.
10995hırıltı hastalığıRhodococcus equi enfeksiyonu.
10996hırlamaGırtlak bölgesindeki daralmalar sonucu solunumla aynı zamanda oluşan patolojik solunum sesi, larengeal stenoz sesleri.
10997hıtamhlk. Ekzostos.
10998hıyarcıkLenf yumrularının ve özellikle kasık lenf yumrularının yangılanarak şişmesi, bubo.
10999hıyarcıklı vebaYersinia pestis adlı bakterinin, sıçanlardan pirelerle taşınması sonucu oluşan, geçmişte insanlarda septisemi, pnömoni ve kasık lenf yumrularının yangısıyla belirgin geniş çapta salgınlara neden olabilen şiddetli seyirli hastalık.
11000hız kontrollü farmasötik ürünİçindeki ilacı önceden saptanmış sabit bir hızla ve belirli bir süre boyunca salıverme özelliğine sahip farmasötik ürün.
11001hızlı mide boşalmasıYiyeceklerin mideden ince bağırsaklara çok hızlı geçtiğinde oluşan, mide bulantısı, karın ağrısıyla belirgin vazomotor rahatsızlık, damping sendromu.
11002hızlı nabızSempatik uyarımlar sonucu nabız frekansının artışı. Fizyolojik olarak çalışma, hareket, heyecan ve korku durumlarında taşikardi ortaya çıkar, pulzus frekuens.
11003hızlı solunumSolunum frekansının artması, taşipnö.
11004hibernasyonKış uykusu.
11005hibridasyon1. İki tür arasında yapılan birleştirme. 2. İki farklı türe ait DNA tek sarmallarının birbiriyle kısmi çift sarmallar oluşturması. 3. Monoklonal antikor tekniğinde, miyeloma hücreleriyle dalak hücrelerinin kaynaştırılması işlemi. 4. Destek tabakadaki nükl
11006hibridomHücre kültüründe farklı tür hücrelerin birleşmesiyle oluşan melez hücre klonu.
11007hibrit1. İki tür arasında yapılan birleştirmeler sonucu elde edilen yavru. 2. Tavuk yetiştiriciliğinde soy ve hatlar arası birleştirmelerle elde edilen ticari melez yavru.
11008hidartrozEklem sıvısının miktar olarak artması, eklem hidropsu, hidrops artikuli, su karakuşu . Genellikle yangıya bağlı olarak biçimlenir, hlk. insibabe.
11009hidatid1. Echinococcus granulosus’un ara konaklarının çeşitli dokularında oluşturduğu büyük sıvı dolu kistler. 2. Hidatit kist. 3. Herhangi bir kist,
11010hidatidiformHidatit kiste benzeyen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir