Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11011hidatidostomiHidatit kistin ensizyon ve drenajı.
11012hidatidozisHidatit hastalığı.
11013hidatidüriİdrarda hidatit materyalinin bulunması.
11014hidatit hastalığıEchinococcus cinsi sestodların larva formlarının ara konakların başta karaciğer ve akciğer olmak üzere çeşitli organ dokularında kist (alveoler ve uniloküler) oluşturmasıyla belirgin hastalık, ekinokokkozis, hidatidozis, kistik ekinokokkozis.
11015hidatit kistEchinococcus cinsinden Cyclophyllidean sestodların metasestodu. Çok sayıda protoskoleks, doğurucu kapsül ve kız keseleri içerir, kist hidatik, ekinokokkus kisti, hidatit, unilokular kist.
11016hidatit kumuHidatit kist içerisinde çöküntü oluşturan serbest protoskoleksler.
11017hidatit toksemisiHidatit kist sıvısının peritona sızması sonucunda oluşan toksemi durumu.
11018hidrallantoisAllantois kesesindeki sıvı miktarının artması. Genellikle sığırlarda, seyrek olarak diğer hayvan türlerinde karunküllerin yetersiz sayıda olması, döl yatağı hastalıkları ve ikiz gebelik gibi nedenlerle biçimlenir.
11019hidramniyonAmniyon hidropsu.
11020hidranensefaliBeyin yarım kürelerinin gelişmemesi ve onların yerini beyin-omurilik sıvısının doldurmasıyla belirgin doğuştan görülen bir yapılış bozukluğu. Kuzu ve buzağılarda akabane, mavidil, Rift vadisi humması, Wesselbron hastalığı, Chuzan ve Cache Vadisi Humması v
11021hidrasyonSuyla birleşme olayı.
11022hidrasyon suyuBağlı su.
11023hidrat alüminyum silikatAtapulgit.
11024hidratazBir substrata su eklenmesini katalize eden liyaz sınıfından herhangi bir enzim.
11025hidremiHemoglobin miktarı ve şekilli elemanların serum miktarına göre azalmasına neden olacak düzeyde, kanın aşırı derecede sulanması.
11026hidremik ödemHidremi sonucu kılcal dolaşımda hidrostatik, onkotik ve ozmotik basınç arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanan ödem. Hidremik ödemler ağrısız ve hamur kıvamındadır.
11027hidrit iyonuFormülü :H- olan, iki elektron ve bir proton taşıyan hidrojen.
11028hidroallantoisGebelikte allantois sıvısının aşırı artması.
11029hidroamniyozAmniyon hidropsu.
11030hidrodiürezisDüşük yoğunlukta ve bol miktarda idrar yapma.
11031hidrofil1. Suda kolaylıkla eriyen polar molekül veya gruplar, hidrofilik. 2. Suyu emme ve tutma yeteneği fazla olan pamuk, gazlı bez gibi materyal.
11032hidrofilikHidrofil.
11033hidrofobSuda çözünmeyen polar olmayan molekül veya gruplar.
11034hidrofobi1. Su korkusu. 2. Kuduz hastalığı.
11035hidrofobik1. Kuduz hastalığıyla ilgili olan. 2. Suyu emmeyen, suyla birleşmeyen, suya ilgisi zayıf olan veya suda güçlükle eriyebilen.
11036hidrofobik bağVan der Waals bağı.
11037hidrogenozomKimi protozoonlarda moleküler hidrojen gibi enerji metabolizması son ürünlerini üreten küçük organeller.
11038hidrojen bağıGenellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ.
11039hidrojen peroksit1. Hücrenin atık ürünü ve tehlikeli bir serbest radikal. 2. Yapısında % 30-33 salınabilir oksijen içeren ve antiseptik olarak kullanılan bileşik.
11040hidrojen sulfit testiMikroorganizmaların sülfür içeren sistin, sistein, metionin gibi bazı amino asitleri veya bileşikleri ayrıştırarak hidrojen sülfür meydana getirebilme durumlarını saptamak için yapılan deney.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir