Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11161hiperarjininemiKanda arjinin düzeyinin yükselmesi.
11162hiperazotemiKanda nitrojen durumunda bir fazlalık.
11163hiperazotüriİdrarda nitrojen miktarındaki artma.
11164hiperbarik çözeltiİçine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha yüksek yoğunluğa sahip olan ve bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha yüksek eriyik.
11165hiperbetalipoproteinemiKanda düşük yoğunluklu lipoproteinlerin yükselmesi.
11166hiperbilirubinemiKanda konjüge olan ve olmayan bilirubinin aşırı miktarda bulunması. Sarılığa yol açar, bilirubinemi.
11167hiperdiürezAşırı miktarda idrar çıkarılması.
11168hiperekoikHiperekojen.
11169hiperekojenUltrasonografide kemik, metal ve gazda görülen açık gri-beyaz renk (fazla yansıma), hiperekoik.
11170hiperekstensiyonAşırı derecede gerilme.
11171hiperelastozis kutisKalıtsal kollajen displazisi.
11172hiperelektrolitemiKanda elektrolitlerin yüksek derişimde olması.
11173hiperemiKanlanma.
11174hiperendemikBelirli bir coğrafik bölgede, genellikle mevsimsel olarak bir hastalık ve enfeksiyonun yüksek bulaşma durumu.
11175hipereozinofilik sendromİnsanlarda ve kedilerde kimi organlarda yaygın eozinofil infiltrasyonu ve inatçı idiopatik eozinofiliyle belirgin bir grup hastalık. Kedilerde görülen eozinofilik enteritis, eozinofilik lösemi ve eozinofilik granülom kompleksi bu grup hastalık içerinde de
11176hiperepinefrinemiKanda aşırı epinefrin bulunması.
11177hiperestetikHiperestezi durumu gösteren, hiperesteziden etkilenen.
11178hiperestetik lökotrikiyaTek veya çok sayıda ağrılı ve kabuklu değişimlerle birlikte, dorsal orta hatta ve birkaç hafta içerisinde beyaz kılların oluşumuyla belirgin, sadece Kaliforniya atlarında görülen kıl ağarması.
11179hiperesteziBir uyarıma karşı anormal ve aşırı derecede duyarlı olma durumu.
11180hiperestezi sendromNedeni bilinmeyen, iştahsızlık, ateş, yerden kalkamama ve karın bölgesinin elle muayenesinde ağrı belirtileriyle seyreden bir hastalık.
11181hiperfajiAşırı yeme.
11182hiperferremiKanda aşırı miktarda demir birikmesi.
11183hiperfibrinojenemiKanda aşırı fibrinojen bulunması, fibrinojenemi.
11184hiperfleksiyonAşırı derecede bükülme, kıvrılma.
11185hiperfonksiyonHerhangi bir organın aşırı çalışması.
11186hiperfosfatasemiKanda alkalen fosfatazın düzeyinin yükselmesi.
11187hiperfosfatemiKanda fosfatın aşırı miktarda yükselmesi.
11188hiperfosfatüriİdrarda aşırı miktarda fosfatın yükselmesi.
11189hiperfötasyonTüre özgü sayıdan çok fazla sayıda yavruya gebe kalma.
11190hiperglisemiŞeker hastalığında olduğu gibi kan şekerinin artışı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir