Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11191hiperglisemik hormonGlukagon.
11192hipergliseridemiHipertrigliseridemi.
11193hiperglisinemiKanda ve diğer vücut sıvılarında aşırı miktarda glisin bulunması.
11194hiperglobulinemiKanda globulin proteininin normal sınırlarının üzerine çıkması.
11195hipergonadotropik hipogonadizmHipofiz gonadotropinlerinin düzeyinin yükselmesiyle ilişkili gonadların gelişim veya fonksiyonunda oluşan bir bozukluk, pirmer hipogonadizm.
11196hiperguanidinemiKanda guanidinin aşırı miktarda bulunması.
11197hiperhemoglobinemiHemolitik anemiler gibi durumlarda görülen hemoglobinin kanda aşırı miktarda artışı.
11198hiperhidrasyonHücre dışı sıvı hacminde artışla belirgin dehidrasyonun tersi bir vücutta aşırı su birikmesi durumu, hiperhidratasyon. Organizmanın fazla su alması.
11199hiperhidratasyonHiperhidrasyon.
11200hiperhidrozisAşırı terleme.
11201hiperhidrozis lokalisYerel terleme.
11202hiperhidrozis universalisGenel terleme.
11203hiperidrozisAşırı terleme.
11204hiperinsülinemiPankreas beta hücrelerinin aşırı salınım yapması sonucu hipoglisemiye neden olan kan insülin düzeyinin artması, insülinemi.
11205hiperkalemiKanda potasyum derişiminin normalin üstünde olması, potasemi. Aldosteron hormonunun aşırı dercede azalması ve böbrek yetmezliğinde görülür.
11206hiperkalsemiParathormonun aşırı salınımıyla kemik dokudan kana kalsiyum verilmesi sonucu plazma kalsiyum seviyesinin aşırı artışı, kalsemi, hiperkalsinemi.
11207hiperkalsemik böbrek hasarıNefrokalsinozis.
11208hiperkalsinemiHiperkalsemi.
11209hiperkalsitonemiKanda kalsitonin hormonu artışı.
11210hiperkalsiüriİdrarda aşırı miktarda kalsiyum bulunması.
11211hiperkapniGenellikle solunum yetmezliklerinde görülen, kanda aşırı karbondioksit bulunması.
11212hiperkarotenemiKarotinoidlerin fazla sindirimi veya karotinoidlerin vitamin A’ya dönüşümünün azalması sonucu gerçekleşen, deride sararmayla belirgin olan kanda karoten düzeyinin artması.
11213hiperkeratotik hiperkeratozisHiperkeratozis.
11214hiperkeratozis1. Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da
11215hiperkineziBirkaç kas veya kas grubunu hareket ettiren sinirlerin (motorik sinirler) değişik nedenlerle irkiltiye uğramasıyla, o kas grubunda olağanüstü ve oldukça kuvvetli kasılmaların oluşması.
11216hiperkloremiKan klor düzeyinde artış.
11217hiperkoagulemiPıhtılaşma eğiliminin artışı.
11218hiperkolesterolemiKanda aşırı kolesterol bulunması.
11219hiperkortikalizmHiperadrenokortisizm.
11220hiperkortisizmHiperadrenokortisizm.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir