Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11311hipobiyozisHelmintlerin paraziter larvalarında gelişimin bir süre durması, gelişimin gecikmesi olayı.
11312hipoblastanat. Endoderm.
11313hipoboskit1. Hippoboscidae ailesine ait. 2. Hippoboscidae ailesinde bulunan herhangi bir sinek türü.
11314hipodermisanat. Deriyi altındaki dokulara bağlayan, yağ dokusundan zengin ve tela subkutanea adı da verilen bağ dokusu katmanı, subkutis. Hipodermiste yağ hücrelerinin oluşturduğu stratum adipozumla bunun altında deriyi vücuda bağlayan stratum fibrozum bulunur.
11315hipodermozisKonak dokularında göç eden Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum larvalarının sığırlarda neden olduğu deri miyazisi, nokra, okra, imiç, hlk. hokra.
11316hipoekoikHipoekojen.
11317hipoekojenUltrasonografik terminolojide koyu gri renkteki görüntü. Çok az ses dalgasının yansıdığı yumuşak dokularda görülür, hipoekoik.
11318hipoendemikEnfeksiyon oranının sabit ve birkaç hayvanda sınırlı kalması.
11319hipoepinefrinemiKandaki epinefrin miktarının anormal derecede azalması.
11320hipoestezi1. Deri duyarlılığının azalması. 2. Sinirlerdeki duyarlılığın azalması. 3. Duyarlılık yitimi.
11321hipofarenksBöceklerin birçok grubunda, beslenme amacıyla çeşitli biçimlerde değişikliğe uğramış, ağız tabanından çıkan dil benzeri lop.
11322hipoferremiKanda demir seviyesinin azalması.
11323hipofibrinojenemiKan fibrinojen düzeyinin normalden düşük olması, afibrinojenemi.
11324hipofizanat. Os sphenoidale’deki fossa hypophysialis içine yerleşmiş, organizmada birçok fizyoloik olayın düzenlenmesinde önemli etkinliğe sahip olan büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon, tiroit uyarıcı hormon, prolaktin, folikül uyarıcı hormon, lüteinleşt
11325hipofiz adenomuHipofiz bezinin iyicil tümörü. Böbrek üstü bezinin kabuğunda çift taraflı hipertrofiye ve hiperplaziye neden olur.
11326hipofiz arka lobuİnfindibulum ve nöral loptan oluşan, embriyonik beyinden köken alan, hipotalamusta salgı yapan sinir hücreleri tarafından üretilen antidiüretik hormon ve oksitosin hormonların salındığı hipofiz bezi bölgesi, nörohipofiz, arka hipofiz.
11327hipofiz cüceliğiBüyüme hormonunun yetersiz salgılanması sonucu, hem kemiklerin hem de yumuşak dokuların gelişememesiyle belirgin cücelik.
11328hipofiz çukuruanat. Sella turcica'nın önünde bulunan içine hipofiz bezinin yerleştiği çukurluk, fossa hipofizyalis.
11329hipofiz devliğiEpifiz plağının kapanmasından önce, büyüme hormonunun aşırı salgılanması sonucu kemiklerin uzunlamasına büyümelerini sürdürmesi sonucu oluşan dev cüsselilik.
11330hipofiz kaynaklı hiperadrenokortisizmCushing hastalığı.
11331hipofiz orta lobuanat. 1. Beynin dördüncü karıncığının yanlarda crus laterale cerebelli, üstte beyincik tarafından sınırlandırılan bölümü. 2. Hipofiz bezinin, adenohypophysis ve neurohypophysis bölümleri arasında kalan ve adenohypophysis'e ait olan kısmı, pars intermediya
11332hipofiz ön lobuEmbriyonik yutaktan köken alan, median eminansiya yoluyla hipotalamusa bağlı olan hipofiz bezinin büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon, tiroit uyarıcı hormon, prolaktin, folikül uyarıcı hormon, lüteinleştirici hormon salgılayan sinirsel olmayan hipo
11333hipofiz ön lop hormonlarıSTH, TSH, LTH, FSH, LH, ACTH gibi hipofiz ön lobu tarafından salgılanan hormonlar, adenohipofiz hormonları.
11334hipofizektomiHipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.
11335hipofizin anteriyor lobuHipofiz ön lobu.
11336hipofizin gama hücreleriKromofob hücreler.
11337hipofosfatemiKandaki fosfat seviyesinin normalin altında olması.
11338hipofosfatüriİdrarda fosfat miktarının normalden düşük olması.
11339hipogalaksiMemede süt sekresyonunun azalması.
11340hipogamaglobulinemiKanda immünoglobulinlerin düşük seviyede olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir