Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11491histolojianat. Doku bilimi, mikroskobik anatomi.
11492HistomonasTrichomonadida takımında bulunan hindi, tavuk, sülün, Gine tavukları ve diğer evcil ve yabani kanatlıların sekum ve karaciğerlerinde parazitlenen bir protozoon cinsi. H. meleagridis bu cins içerisinde bulunan ve hindilere Heterakis gallinae adlı nematodla
11493Histomonas meleagridisHindilerde enfeksiyöz enterohepatitise neden olan, meydana getirdiği histomonozis, karabaş hastalığı olarak da adlandırılan, hindilerden başka tavuk, keklik, bıldırcın, sülün ve Afrika tavuğunda da enfeksiyona neden olan, yeryüzünde oldukça yaygın, morfol
11494histomonozisKarabaş hastalığı.
11495histonÖkaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik amino asitlerden zengin protein.
11496histonüriİdrarda histon varlığı.
11497histopatolojiDokulardaki normal olmayan mikroskobik değişimleri inceleyen, patolojinin alt bir bilim dalı, patolojik-histoloji.
11498histopatolojik incelemeHastalığın tanısı amacıyla dokuların ışık mikroskobunda incelenmesi.
11499histoplazmozisMonosit-makrofaj sisteminin hücre içi bir paraziti olan Histoplasma capsulatum tarafından oluşturulan, retiküloendoteliyal sistemin yaygın tutulumuyla belirgin, mantar hastalığı.
11500histotoksik anoksiSolunumda görevli sitokrom oksidaz enzimlerinin baskılanmasına neden olan siyanür vb. zehirlerin alınmasına bağlı olarak dokular ve kandaki oksijenin kullanılmaması sonucu ortaya çıkan oksijensizlik durumu.
11501histotoksik hipoksiSiyanür, narkotikler gibi zehirli etkenlere bağlı olarak hücredeki yükseltgenme mekanizmalarının bozulması nedeniyle oksijenin kullanılamamasıyla oluşan hipoksi tipi. Kanda oksijen basıncı normal olmasına rağmen, hücreler bu oksijeni kullanamazlar.
11502histozoikKonak dokuları içerisinde yaşayan.
11503HİVAİDS hastalığının etkeni olan retrovirüs, insan immün yetmezlik virüsü.
11504hiyalin1. Cam gibi şeffaf, saydam, camsı. 2. Mikroskopta saydam ve pembe bir örnek görünümdeki materyalin tanımlamasında kullanılır.
11505hiyalin cisimciğiApoptotik cisimcik.
11506hiyalin damlacıklarıTubulus lümenlerinde serbest hâlde veya tubulus epitellerinin lizozomlarda birikerek sitoplazma içinde yuvarlak, pembe renkli damlacıklar hâlinde görülen, birincil idrarın proteinli kısımları. Glomeruler geçirgenliğin geçici veya sürekli arttığını gösteri
11507hiyalin dejenerasyonuKaslarda, sarkoplazmanın, biçimsiz, bir örnek, kaba ve yoğun bir kitle hâline dönüşmesi. Kaslar, az çok saydam, balık eti veya tavuk eti manzarasına bürünmüş olur, camsı dejenerasyon, hiyalinozis, Zenker dejenerasyonu.
11508hiyalin kıkırdakanat. Vücutta en çok bulunan, basınçlara karşı çok dayanıklı üç kıkırdaktan biri. Yapısında bulunan II. Tip kollajen iplikler ışık mikroskobunda gözlenemezler.
11509hiyalin silindirleriBöbrek hastalıklarında glomerüler filtreyi geçen proteinlerin tubulus lümenlerinde birikmeleri sonucu oluşan, pembe renkli bir örnek yapılar.
11510hiyalin zarFibrinin yıkım ürünleri, kan damarlarından sızan proteinler ve hücresel artıklardan oluşan, akciğer ödeminin özel bir biçimi. Akut interstisyel pnömoni, üremi, sığırların çayır amfizemi ve hiyalin zar hastalığı gibi kimi hastalıklarda dikkati çeker.
11511hiyalin zar hastalığıYeni doğan hayvanlarda, sürfaktant yetersizliği veya yokluğu nedeniyle yüzey geriliminin yükselmesi sonucu, akciğer alveollerinin, bronşçuk ve alveoler kanalların eozinofilik hiyalin benzeri materyalle örtülmesiyle ve akciğerlerin ağır, et kıvamında, atel
11512hiyalinize trombozTromboz kitlesinin hiyalinleşmesi hiyalinleşmesi sonucu veya şok olaylarında damar içi pıhtılaşmalar sonucu oluşan bağdaşık yapılı tromboz.
11513hiyalinosanat. Saydam, camsı.
11514hiyalinozisHiyalin dejenerasyonu.
11515hiyalinüriİdrarda hiyalin silindirlerinin bulunması.
11516hiyalitisGözde hiyaloit zarın veya vitreous cisimciğinin yangısı, hiyaloiditis, vitritis, vitreitis
11517hiyaloiditisHiyalitis.
11518hiyaloit1. Camsı, saydam. 2. Cama ait olan.
11519hiyaloit arterSaydam atardamar.
11520hiyalosanat. Cam.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir