Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11521hiyaloserözitisSeröz zarların yangısı.
11522hiyalozisGözde camsı sıvısında oluşan dejeneratif değişimler.
11523hiyaluronidazA, B, C gurbu steptokoklarla Streptococus pneumonia ve Streptococcus suis tarafından üretilen, bağ dokunun parçalanmasını ve enfeksiyonun dokular arasında yayılmasını sağlayan enzim.
11524hiyalürinik asit1. Streptococcus pyogenes’in kapsülünde bulunan mukopolisakkarit. 2. Eklem sıvısı, göz sıvısı deri ve göbek kordonu başta olmak üzere, birçok dokuda hücrelere arası maddede bulunan, sülfat içermeyen yüksek moleküler ağırlıklı asidik bir mukopolisakkarit.
11525hiyareanat. Açık kalma, ayrılarak açılma.
11526hiyatal fıtıkDiyafram fıtkı.
11527hiyatusanat. Delik, yarık.
11528hiyatus aortikusanat. Aorta yarığı.
11529hiyatus fıtkıKarın bölgesindeki yemek borusu bölümünün, midenin tümünün veya bir kısmının diyafram üzerindeki hiyatustan göğüs bölgesine geçmesi. Alt özofagus sfinkter yetersizliğine ve refluksa yol açar. Sığırlarda edinsel megaözofagusla birlikte görülür.
11530hiyatus maksillarisanat. Sinus maxillaris'in mediyal duvarındaki büyük delik.
11531hiyatus özofageusanat. Diyafragmada n. vagus ile özofagusun geçmesine yarayan delik.
11532hiymenopteranHymenoptera takımında bulunan herhangi bir sinek.
11533hiymenopterizmHymenoptera takımında bulunan yaban arısı, bal arısı gibi sineklerin ısırması sonucunda oluşan zehirlenme.
11534hiyoidanat. Dil kemiği.
11535hiyoideusanat. 1. Dil kemiği gibi. 2. "U" harfi gibi olan.
11536hiyosin-n- azometilbromürSkopalaminin kuvaterner türevi ve ondan daha kısa etki süreli olan, sindirim, idrar ve safra kanalı spazmlarında kullanılan bir ilaç.
11537hiyovertebrotomiAtlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.
11538Hjarre hastalığıKoligranülom.
11539HKHam kül.
11540HMG-CoA redüktazBeta-hidroksi-beta-metilglutaril-CoA redüktaz.
11541hn RNAHeteronükleer RNA.
11542HOAHipertrofik osteopati.
11543Hodgkin benzeri lenfomEnder olarak köpeklerde görülen, insanlardaki Hodgkin hastalığına benzer tarzda lenf yumruları kötücül tümörüyle belirgin hastalık.
11544HodgkinhücreleriSternberg dev hücreleri.
11545HodkinhastalığıLenfoid dokunun temel unsuru olan ilkel retikülüm hücrelerinden kök alan, insanlara özgü, özellikle boyun ve göğüs bölgesindeki lenf yumrularında gelişen kötücül bir tümöral hastalık. Hayvanlarda da Hodgkin hastalığı benzeri tümörlere rastlanır.
11546Hoflund sendromuGeviş getiren hayvanlarda, özellikle ineklerde n. vagus’un ön mideleri ve şirdeni uyaran bir veya birkaç kolunun kısmi ve tam felci nedeniyle cardia (kardiya stenozu), ostium reticulo-omasicum (ön işlevsel stenoz) veya pyloris (arka işlevsel stenoz) steno
11547hog koleraDomuz kolerası.
11548Hogadası koyunuAmerika’da Virjinya’nın doğu sahil kıyısında Hog adasında bulunan, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan, genellikle beyaz renkli olmasına rağmen % 10 oranında siyah renge rastlanabilen, kuzuları yetişkinlerde gözlenmeyen beneklerle doğabilirken, boynuzlu, baş
11549hokka çentiğianat. Asetabulumun mediyal tarafında, ligament geçmesine yarayan çentik, insisura asetabuli.
11550hokka çukuruanat. Asetabulumun dip kısmında eklem kıkırdağıyla kaplanmamış merkezî olarak bulunan çukur, fossa asetabuli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir