Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11581homeotermSıcakkanlı.
11582hominideanat. İnsangiller.
11583homoanat. İnsan.
11584homodontanat. Aynı biçimli dişlere sahip olma.
11585homoglikanHomopolisakkarit.
11586homogonik yaşam siklusuTüm nesillerin paraziter veya serbest yaşamlı olduğu yaşam siklusu. Bu iki dönem arasında ya çok az veya hiç değişim olmaz.
11587homogreftAllogreft.
11588homojenBağdaşık.
11589homojen ekojeniteUltrasonografide doku veya organın benzer ekojenitede olması.
11590homojenatBir organ veya dokunun özel olarak çok ince parçalara parçalanması sonucu elde edilen karışım.
11591homojenizasyonHomojenleştirme.
11592homojenizatörHomojenleştirici.
11593homojenizeBirbirinden ayrı iki maddenin tekdüze getirilmiş biçimi.
11594homojenize sütSütteki yağ globüllerinin vakumlu ortamda parçalanıp daha küçük ölçekli globüllere dönüştürülmesi sonucu elde edilen ve 7 oC’de 48 saatte gözle görünür krema oluşturmayan süt.
11595homojenleştiriciYüksek basınç altında homojenleştirme işlemini yapan cihaz, homojenizatör.
11596homojenleştirme1. Bir karışımda bulunan maddelerin aynı yapıya kavuşturulması için yapılan işlem. 2. Bir organ veya dokuyu çok ince parçalama tekniği, homojenizasyon.
11597homojentisik asitAlkapton.
11598homolaktik fermantasyonAltı karbonlu glikoz molekülünün anaerob koşullarda iki adet üç karbonlu laktik aside yıkılması, laktik fermantasyon.
11599homologanat. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, birbirine benzeyen.
11600homolog kromozomBiri anneden diğeri babadan gelen, birbirinin eşi olan çift kromozom.
11601homolog proteinFarklı türlerde benzer amino asit dizisi ve işlevlere sahip proteinler.
11602homolotermanat. Sıcakkanlı.
11603homomorfanat. Aynı biçimli.
11604homopolinükleotitAynı tip nükleotitten oluşmuş bir polinükleotit.
11605homopolisakkaritNişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.
11606homoseksüelEşcinsel.
11607homoseksüeliteEşcinsellik.
11608homosentrik çevre etiğiEn iyinin, en fazla insan için iyi olan olduğunu savunan görüş.
11609homotetojenik bölünmeProtozoonların silyumlarının uzantılarının mitotik olarak ortadan bölünmesi.
11610homotransplantasyonAynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir