Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11641HowelcisimciğiAlyuvarlardaki yuvarlak çekirdek kalıntıları. Splenektomi, megaloblastik anemi ve hemolitik anemiyi takiben görülür, Howel-Jolly cisimciği, Jolly cisimciği.
11642HPHam protein.Haptoglobulin.
11643HPLCYüksek performanslı sıvı kromatografi.
11644HSHam selüloz.
11645HTSTÇabuk pastörizasyon.
11646hububatArpa, buğday, çavdar, darı, mısır, pirinç, sorgum ve yulaf ve benzerlerini içine alan tane yem grubu, tahıl, tane yem.
11647hububat böceğiTenebrio cinsinde bulunan böcekler.
11648hububat damıtma mayasıTane damıtma mayası.
11649hububat damıtma yoğunlaştırılmış çözünürleriBir hububat tanesi veya karışımının maya fermantasyonunda oluşan etil alkolün damıtma yoluyla alınmasından sonra ele geçen damıtma sulu kalıntısının ince fraksiyonunun, yarı katı duruma gelinceye kadar yoğunlaştırılmasıyla elde edilen bir yan ürün.
11650hububat danaleri eleme kalıntılarıHafif ve kırık taneler, yabani kara buğday, yabani yulaf dâhil, % 70 veya daha fazla taneden oluşması gereken % 6.5 den fazla kül içermeyen, çoğunluğu oluşturan tane adı ilk kelime olarak belirtilen bir yan ürün.
11651hububat gıdası yan ürünleriHububat tanelerinden kahvaltılık gıda üretilirken yan ürün olarak elde edilen partiküller.
11652hububat tohumları ürünleriHayvan beslemede bütün, öğütülmüş, kaba öğütülmüş, kırılmış, elenmiş, ezilmiş, karıştırılmış, kavrulmuş ve sıcakta işlenmiş ürünler.
11653HukoyunuDalgalı düzgün kuzu derisine sahip, erken seksüel olgunluğa ulaşan, mevsim dışı çiftleşme yeteneğine sahip, doğurgan ve sıcak, nemli iklimlere uyum sağlayabilen, bütün yıl boyunca ahırda yetiştirilen, Moğol koyunlarından köken alan ve Çin’de bulunan, uzun
11654huldhlk. Sıraca.
11655human koryonik gonadotropinİnsan koryonik gonadotropini.
11656human plasental laktojenİnsan koryonik somatomammotropini.
11657humektanlarToprak içerisinde organik maddelerin yıkımlanması sonucu karbonhidrat, amino asit ve fenollerden oluşan humustan köken alan humik, fulvik ve ulmik asitlerin sodyum, potasyum ve azotla oluşturdukları tuzlara verilen ad.
11658humereanat. Nemli olma.
11659humerusanat. Kol kemiği.
11660humik asitHumektanlar.
11661hummaVücut sıcaklığının özel ve özel olmayan etkenlerden dolayı artması olayı, ateş, febris, fever, fiber, endojen hipertermi. Özellikle aşırı ısı absorbsiyonu veya ısı üretiminin artması veya yetersiz ısı kaybı gibi fiziksel faktörlerin neden olduğu vücut sıc
11662humor1. Herhangi bir vücut sıvısı. 2. Bir bez, organ veya dokuyu uyarmak için kan yoluyla iletilen etkin madde. 3. Eski düşünürlerin, canlı vücudunda olduğu varsaydıkları kan, muhat, sümüksü madde ve safra vb. maddelerden her biri, şişkinlik, hılt.
11663humor akuozusanat. Ön ve arka göz odasını dolduran hücreden yoksun berrak ve seröz sıvı sıvı. Humor vitreus adı verilen sıvıyla birlikte göz içi basıncını biçimlendirir.
11664humor vitreusanat. Camsı sıvı.
11665humoral1. Belli bir vücut sıvısı veya sıvılarıyla ilgili, onlardan ileri gelen, onlara ait olan. 2. Bir bez veya organın kan yoluyla taşınan herhangi bir etkin maddeyle uyarılmasıyla ilgili olan.
11666humoral bağışık cevapAntijenin, kan serumunda bulunan çözünebilir antikorla bağlanması, vücudun antijene karşı antikor üreterek cevap vermesiyle belirgin olayların tümü.
11667humoral bağışıklıkB lenfositlerden oluşan plazma hücreleri tarafından üretilen antikorlarla oluşturulan bağışık cevap, sıvısal bağışıklık.
11668humoral teoriHastalıkların oluşma sebebinin, canlı organizmanın sağlıklı durumunda denge hâlinde bulunan sümüksü madde, kan, safra ve kara safra olarak adlandırılan sıvıların herhangi bir etkenle oranlarının değişmesi ve dolayısıyla dengenin bozulması olduğunu savunan
11669humusOrganik maddelerin çürümesiyle oluşan toprak zenginleştirici madde.
11670huni ağlı örümcekAvustralya’da yaşayan altı cinsi zehirli, özellikle Atrax robustus’un ısırıkları insanlar için ölümcül olabilen Atrax cinsi örümcekler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir